Dansk Magisterforening

Forkort sommerferien!

Frederik Thordal
Del artikel:

Sofie Carsten Nielsen skal ud af busken og hjælpe stressramte studerende.

Flere og flere studerende søger hjælp for stress hos studievejledningerne. Jeg frygter, de tal bliver større efter fremdriftsreformen træder i kraft, fordi jeg ser en direkte sammenhæng mellem stress og arbejdspres. Denne stigning skal vi afbøde, og jeg har selv et par forslag der kan forbedre den nuværende situation.

Men først lidt forhistorie.

Fremdriftsreformen lægger fra sommerferien et større pres på studerende end nogensinde før, ved at tvangstilmelde studerende til 30 ECTS point per semester, forsinkelser resulterer hurtigere i en udsmidning. Og taxameterordningen fortsætter, og straffer universiteterne økonomisk, hvis deres elever bliver forsinkede. Prøv at forestil dig, hvis disse præmisser blev overført til trafikloven – hvis samfundet blev straffet for at deres indbyggere ikke kørte stærkt, og hvor man risikerede at blive smidt af vejsystemet for evigt, hvis man kom til at køre en omvej. Her kunne man nok forvente flere trafikulykker. Og antallet af de metaforiske trafikulykker er også ved at nå et faretruende niveau på de danske universiteter: Stress, bekymring og udbrændte studerende er efterhånden blevet hverdag. Men hvor der rundt omkring på vejene opstilles mere fartkontrol, så presses studietempoet stadigt op.

Det er sådan set rimeligt nok at forvente, at studerende studerer fuldtid. Men det ministeren kalder fuldtid bliver hurtigt til overarbejde! De fleste studerende har brug for studierelevant arbejde for at få hverdagen til at hænge sammen økonomisk, og for at opgradere sit CV inden de skal ud i den hektiske jagt efter sit første job. Mange bidrager også med vigtigt, frivilligt arbejde, og engagerer sig i sit studiemiljø. Hvis du lægger 43 timer oveni det – så får du hurtigt en arbejdsuge på meget mere end fuld tid. Det er ikke mærkeligt, at flere og flere studerende går ned med stress.

Jeg har to realistiske opfordringer til ministeren der giver os tid og mulighed for at bevare et studiemiljø i verdensklasse!

  1. Lad vær med at straffe universiteter, der giver dispensation til studerende, som frivilligt gør en særlig stor indsats for andre studerende. Eksempelvis via fagudvalg, studenterpolitik og lignende. Det vil gøre det nemmere for studerende, at skabe et godt studiemiljø, noget vi ved reducerer stress! En mulig model, kunne eksempelvis være at 1 år med 30 timers frivilligt studenterpolitik eller fagudvalgsarbejde om måneden ville give mulighed for at forlænge studiet med et semester.
  2. Vær modig og forkort sommerferien. Så får vi tid til både at studere og gøre os lækre for arbejdsmarkedet. Der er ingen gode argumenter for at overarbejde 9 måneder, for derefter at holde 3 måneders ferie – det er dårlige arbejdsforhold. Og uset på det arbejdsmarked vi skal forestille os, at forberede os på.

Min bøn er at ministeren vil gøre det nemmere for studerende at køre væk fra uddannelsesmotorvejen. Lad os komme ud og bruge hele vejnettet, giv os lov til at køre lidt på margueritruterne uden at få fartbøder
}