Dansk Magisterforening

Kommune forbereder sig på en hverdag med kunstig intelligens - men er det klogt?

"Sprogmodeller skal promptes, trænes, styres og fintunes. Ret beset kan de ikke arbejde alene," siger Martin Lassen-Vernal, kommunikationschef i Teknik og Miljøforvaltningen. © Foto: Jacob Nielsen.

AI Af Thomas Bøttcher
Del artikel:

ChatGPT kan snart blive en del af arbejdet i Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Skal ChatGPT eller lignende former for kunstig intelligens udbredes som arbejdsredskab blandt 2.500 ansatte i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning?

Det spørgsmål er uafklaret, men et læringsforløb om generativ AI og kommunikation blandt cirka 28 ansatte i forvaltningens kommunikationsafdeling skal være med til at afgøre, om det bliver tilfældet. 

Martin Lassen-Vernal, kommunikationschef i Teknik og Miljøforvaltningen, ser et stort potentiale i brugen af kunstig intelligens, ikke mindst når sprogmodellerne bruges sammen andre løsninger. 

”Ligesom mange andre fandt jeg ud af, at ChatGPT skriver elendigt, hvis man bare beder den om at skrive noget tekst. Sprogmodeller skal promptes, trænes, styres og fintunes. Ret beset kan de ikke arbejde alene," siger han.  

”Så mit fokus er gået fra at se den som et værktøj, der skriver teksten, til at forstå den mere som en slags motor, som skal bruges i en større sammenhæng. Men det er forsat noget, vi er ved at lære."

 

Kommunikationsafdelingen har fået bygget et testmiljø i Microsoft Azure, der har integreret OpenAI’s sprogmodeller.

Her kan de ansatte eksperimentere og arbejde med cases med alt fra tekst, visuel kommunikation, udvikle chatbots og finjustere sprogmodellerne, mens der samtidig er igangsat et undervisningsforløb med eksterne oplægsholdere.  

© Foto: Jacob Nielsen.

Læringsforløb

Læringsforløbet er målrettet 28 medarbejdere i Teknik og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som arbejder med kommunikation, web, intranet, grafik og design. 

Medarbejderne hjælper forvaltningen med opgaver inden for fx affaldssortering, vej- og anlægsarbejde, renhold, skiltning og mange andre opgaver – herunder politisk vedtagne planer.

Der er tre mål med forløbet:

  • At forstå de praktiske og teoretiske forhold omkring generativ AI 
  • At udvikle rammer og retningslinjer, som er særligt relevante for kommunikation 
  • At udvikle en metode til at vurdere, hvornår det er klogt (eller uklogt) at erstatte en arbejdsgang med AI 

Også et spørgsmål om trivsel

Det er dog også besluttet, at kommunikationsafdelingens ansatte nok kan bruge ChatGPT til research, læring og ideudvikling, men endnu ikke til konkrete produkter i forbindelse med forvaltningens kommunikation til borgerne.  

”Jeg tror, at folk, der er for hurtige til at bruge det, løber en risiko i forhold til troværdighed. Og jeg vil også mene, at vi som offentlig organisation er underlagt nogle skærpede krav."

Problemstillingen rækker ifølge Martin Lassen-Vernal ud over GPDR-regler, kommende nationale eller europæiske retningslinjer og såmænd også Københavns Kommunes eget kodeks for anvendelse af kunstig intelligens.   

Hvis du har en arbejdsgang, kan det godt være, at du delvist eller helt kan erstatte den med AI. Men er det klogt?

Martin Lassen-Vernal, kommunikationschef i Teknik og Miljøforvaltningen

”Der er nye spørgsmål, som knytter sig til dette. Hvis du har en arbejdsgang, kan det godt være, at du delvist eller helt kan erstatte den med AI. Men er det klogt? Har den en værdi på anden vis, fx for relationerne i organisationen, for trivslen? Vi kan effektivisere, men hvad kommer i stedet for?”

Konkret ønsker afdelingen derfor at udvikle en metode, der gør dem i stand til at vurdere om arbejdsgange i kommunikationsarbejde kan og skal automatiseres af generativ AI.  

Tekster kan blive ensformige

Sine Nørholm Just, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab ved RUC, er enig i, at introduktionen af kunstig intelligens rejser spørgsmål, som kommunikationsfolk må forholde sig til.  

”På den ene side kan man se det som endnu et værktøj i kassen. Og det interessante med værktøjer er, at de også påvirker det man kan se og gøre i en opgave. Så umiddelbart giver ChatGPT flere muligheder," siger Sine Nørholm Just.  

”Men så er der så også det, at mange kommunikationsgenrer, fx pressemeddelelsen, er enormt skabelonagtige. Så måske får vi en situation, hvor flere tekster kommer til at ligne hinanden. Altså at det vil påvirke vores kreativitet," tilføjer hun.  

Jeg kunne godt være bekymret for, at vi holder op med at tænke selv, fordi kunstig intelligens lover os neutrale beslutninger

Sine Nørholm Just

Ideelt ser Sine Nørholm Just for sig, at kunstig intelligens som ChatGPT bliver en form for samarbejdspartner eller ny kollega.  

”Jeg kunne godt være bekymret for, at vi holder op med at tænke selv, fordi kunstig intelligens lover os neutrale beslutninger. Så værnet må være vores analytiske kompetencer, at vi er kreative, tænkende og refleksive. Altså skal vi sørge for, at vi fortsat tænker selv," siger hun.  

Mere end rutinearbejde

Martin Lassen-Vernal har valgt en forsigtig tilgang til kunstig intelligens, men bruger samtidig meget tid på at forstå teknologien, og på LinkedIn vidner en lang række opslag om, at han gerne vil debattere fænomenet.    

”Det her er ikke bare et spørgsmål om at erstatte rutinearbejde. Jeg tror, vi får skabt nye former for arbejdsgange, som vi endnu ikke kan forudsige Derfor er jeg meget optaget af, hvordan organisationer implementerer det her. Og jeg synes, der er meget lidt samtale om det i det offentlige," siger han og tilføjer: 

”Som forvaltning er vi nødt til at forholde os til udviklingen. Det påvirker jo vores forudsætninger for at kommunikere til københavnerne, når flere og flere sprøjter nettet til med generiske AI tekster og billeder."

Privat har han oplevet ChatGPTs muligheder som revolutionerende.  

”Vi arbejder fortsat på at udvikle den som et arbejdsredskab i vores kommunikation, men akademisk er den rigtig god. Som privatperson er jeg for eksempel i gang med at udvikle nye typer af kommunikationsanalyse og bruger ChatGPT som en makker til at skrive ved hjælp af plugins," siger han.

"Den finder videnskabelige kilder, hjælper med at disponere, analysere tekster, undersøge kohærens og så videre. Det, jeg i en travl hverdag har nået på fire måneder, ville jeg normalt have brugt et år eller mere på."

}