Dansk Magisterforening

Positive følger af museumsreform: Nu fastansætter museum sine projektansatte

Cecil Marie Schou Pallesen er udstillingsinspektør på muset KØN.

Cecil Marie Schou Pallesen er ansat i en toårig projektstilling som udstillingsinspektør på museet KØN. Hun har aldrig oplevet at være fastansat, men det vil ændre sig efter museumsreformen. © Foto: Roar Paaske

Del artikel:

Museet KØN står med museumsreformen til at få 2,7 millioner kroner ekstra om året. De skal bruges på at fastansætte flere af museets løstansatte, fastslår direktør.

”Da vores nye direktør startede, sagde jeg til hende, at min ambition var at have et fast job, inden jeg bliver 40, og det bliver jeg til marts. Så det når jeg vist lige for første gang i mit liv, og det er jeg meget glad for.”

39-årige Cecil Marie Schou Pallesen har en ph.d. i antropologi og blev ansat på museet KØN den 1. februar 2023 i en toårig ansættelse som museumsinspektør og udstillingsansvarlig. Hun har en række tidligere projektansættelser bag sig blandt andet som museumsinspektør og postdoc på Moesgård Museum.

Hendes nuværende stilling står til at udløbe den 31. januar næste år. Endnu en gang. For som mange andre ansatte i museums- og kulturbranchen har hun i en årrække gået fra den ene løse ansættelse til den næste.

Selvom hun er glad for sit job, var hun derfor begyndt at overveje, hvilke andre steder hun egentlig kunne tænke sig at arbejde fremover.

Jeg skulle i gang med et rigtig spændende projekt her på KØN, men hvis jeg ikke fik lov til at blive her og færdiggøre det, så var jeg faktisk ikke så motiveret for at sætte det i gang

Cecil Marie Schou Pallesen, ph.d. i antropologi og ansat på museet KØN

”Jeg skulle i gang med et rigtig spændende projekt her på KØN, men hvis jeg ikke fik lov til at blive her og færdiggøre det, så var jeg faktisk ikke så motiveret for at sætte det i gang.”

”Det har fyldt meget, denne utryghed over ikke at kunne finde ro i min ansættelse som løst ansat. Det er jo godt nok, at man bliver holdt til ilden, men denne udsigt til hele tiden at kunne havne på dagpenge er altså ikke særlig fed, når man har tre børn og er næsten 40,” siger Cecil Marie Schou Pallesen.

Nu er hendes usikkerhed over for job og fremtid snart væk. Ligesom det er for en række af hendes kolleger på KØN og måske også andre af de statsanerkendte museer.

For med en ny museumsreform står museet KØN og de 94 andre statsanerkendte museer fra 2025 til at få et permanent løft på 75 millioner kroner årligt. Det betyder, at staten fra 2025 giver cirka 565,7 millioner kroner i driftstilskud til de statsanerkendte museer. 

Fra 1. januar 2025 står museet KØN – Gender Museum i Aarhus, som sætter fokus på køn, krop, seksualitet og ligestilling, til at modtage 3,9 millioner kroner i statsstøtte. Det er et løft på 2,7 millioner kroner. Og de skal bruges på at fastansætte fire fagligt bærende kolleger, heriblandt Cecil Marie, påpeger Pernille Taagaard Dinesen, som er direktør på KØN.

Pernille Taagaard Dinesen er direktør på museet KØN.
Direktør på KØN, Pernille Taagaard Dinesen, vil bruge de ekstra millioner fra museumsreformen til at fastansætte flere af museets projektansatte. Hun opfordrer andre museer at gøre det samme. © Foto: Martin Dam Kristensen

”Jeg har armene over hovedet af taknemmelighed over den nye reform. KØN har hidtil fået den lavest mulige statsstøtte. Men vi er lykkes med at få fat i mange børn og unge, og vi har et fint besøgstal og en stærk forskningsprofil, og det belønnes man nu for med reformen,” siger KØNs direktør.

Museet havde 51.000 besøgende i 2023, og kernemålgruppen er det unge publikum. Desuden har KØN en stærk forskningsprofil, og det er alt sammen noget museet nu belønnes for efter det nye tilskudssystem, som inddeler de 95 statsanerkendte museer i fem kategorier. KØN er havnet i kategori tre.

Nu har vi med midler fra reformen fået muligheden for at fastansætte flere kolleger

Pernille Taagaard Dinesen, direktør, museet KØN

Løse ansættelser var et alarmerende punkt

Pernille Taagaard Dinesen satte sig i direktørstolen på KØN den 1. august sidste år, men har allerede gennemført en række organisationsændringer for de knap 30 ansatte, som i dag tæller bare et par fastansatte og derudover både projektansatte, deltidsansatte, fleksjobbere og praktikanter.

Seneste APV på KØN slog ifølge direktøren ud i rød, når det gælder de ansattes tryghed i jobbet og usikkerhed overfor fremtiden.

”Det var et alarmerende punkt, at folk her var kede af de usikre arbejdsforhold. Det ønsker jeg at gøre noget ved, og derfor har jeg lavet nogle ændringer. Nu har vi med midler fra reformen fået muligheden for at fastansætte flere kolleger, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil give en anden arbejdskultur, fordi flere får fælles fodslag og lige arbejdsforhold. Det faglige og sociale løft vil også komme gæsterne til gode,” Pernille Taagaard Dinesen.

Selvom KØN generelt har et godt arbejdsmiljø, så skaber de mange løse ansættelser udfordringer, fastslår Karin Skipper-Ulstrup, som udover ansvar for kommunikation og marketing også er museets arbejdsmiljørepræsentant.

”Det giver den enkelte kollega nogle udfordringer i forhold til manglende tryghed i ansættelsen, hvilket er gået ud over deres trivsel på arbejdspladsen. For organisationen betyder en fastansat personalegruppe, at der kommer mere ro, mere sammenhold og bedre interne processer. Og så risikerer vi ikke længere det samme videnstab, når folk slutter,” siger Karin Skipper-Ulstrup, som selv er en af museets få fastansatte i dag.

Flere bør gøre det samme

Det er superklogt og økonomisk smart af KØNs ledelse, at den investerer i at fastholde og udvikle museets medarbejdere og deres viden.

Det mener Anders Dalsager som er museumsinspektør på Museum Nordsjælland og forperson for DM’s sektor Kultur og Medier, der samler mere end 4000 ansatte ved museer, medier og forlag og biblioteker.

Det kan hele museumsbranchen faktisk lære af – også de museer, der ikke oplever et massivt økonomisk løft med reformen

Anders Dalsager, museumsinspektør og forperson, DM’s sektor Kultur og Medier

For Cecil Marie Schou Pallesen har de mange løsansættelser gennem årene givet hende en følelse af at være en slags ’evighedsjunior’.

”Som fastansat kan man i langt højere grad være med til at tænke strategisk og lægge langsigtede planer i organisationen. Det har en stor betydning for det faglige og personlige engagement, man vover at lægge i arbejdet. Og så giver en fastansættelse selvfølgelig også økonomisk sikkerhed og bedre mulighed for lønforhandling. Det er ikke uvæsentligt.”

Selvom det ifølge KØNs direktør også fremover vil blive svært helt at undgå projektansættelser, så får museet med de tilførte midler nu mulighed for at fastansætte en håndfuld kolleger. Og hun opfordrer andre statsanerkendte museer at bruge midlerne fra reformen til at gå samme vej.  

”I kulturbranchen har vi længe accepteret fortællingen om, at vi måtte affinde os med projektansættelser og løse ansættelser. Det har vi nu fået chancen for at ændre på, og det skal vi virkelig tage seriøst. Det vil jeg virkelig opfordre alle andre, som får den samme mulighed, til også at gøre” siger Pernille Taagaard Dinesen.