Dansk Magisterforening

Fusion mellem DM og KS stemt igennem: ”Vi bliver Danmarks største”

DM's forperson, Camilla Gregersen (tv.), sammen med forpersonen i KS, Catrine Holm-Nielsen. © Foto: Jakob Boserup.

Af Troels Kølln
Del artikel:

Det er nu endeligt vedtaget, at fagforeningen Kommunikation og Sprog fusionerer med DM senere på året.

Medlemmerne i fagforeningen Kommunikation og Sprog (KS) har i en urafstemning sagt klart ja til at fusionere med DM.

96,75 procent stemte ja i en afstemning, hvor 34,78 procent af medlemmerne valgte at afgive stemme. 

Fusionen træder i kraft 1. november 2024, hvorefter de knap 7.000 kommunikatører og sprogfolk i KS bliver en del af DM.

”Vi er glade for, at KS’erne har stemt ja til at fusionere med DM’erne. KS får sammen med DM nu et stærkere fundament, hvor vi kan kombinere DM's styrker og services med alt det, KS kan og vil,” siger Cathrine Holm-Nielsen, der er forperson i KS.

Nu skal vi i gang med at bygge en endnu stærkere fagforening

Catrine Holm-Nielsen, forperson i Kommunikation og Sprog

Som en del af fusionen bliver der oprettet en ny sektor for kommunikatører i DM, der både vil bestå af mere end 10.000 kommunikatører fra KS og fra DM. Her samles de faglige tilbud om kommunikation ud fra tanken om, at KS' nicheviden skal føres videre.

”DM vil blive Danmarks største faglige fællesskab for kommunikatører,” siger Cathrine Holm-Nielsen.

”Nu skal vi i gang med at bygge en endnu stærkere fagforening, som kan tale vores fags sag med flere kræfter, end KS havde alene, og som tilbyder en større mængde relevante faglige arrangementer, fagpolitisk interessevaretagelse og flere fagforeningstilbud til medlemmerne. Det glæder vi os helt vildt til,” siger Catrine Holm-Nielsen.

 

Kommunikation & Sprog

Organiserer godt 7.000 kommunikatører og sprogfolk, der primært arbejder i private virksomheder.

Stiftet i 1970 som en forening for korrespondenter under navnet Handelshøjskolens Korrespondentsammenslutning.

Begyndte i 2004 at optage kommunikatører og skiftede navn til Kommunikation og Sprog.

Den fjerde fusion på to år

DM fusionerede i starten af 2023 med jordbrugsakademikerne i fagforeningen JA og skov-og landskabsingeniørerne i DSL. Sidst på året skete samme med Forbundet Kultur og Information (KI).

DM står altså nu med sin fjerde fusion på to år. I starten af 2019 havde DM omtrent 55.000 medlemmer. Med den seneste fusion forventes antallet at nå over 80.000 ved udgangen af 2024.

Fusionen betyder også, at medlemmer af KS fremover skal betale kontingent til DM og dermed sparer cirka 100 kroner om måneden. Fusionen påvirker ikke de enkelte medlemmers valg af a-kasse.

}