Dansk Magisterforening

Forurenet Nordic Waste-jord fra Randers sætter Silkeborg Kommune på overarbejde

Det er 50 tons af denne jord fra Randers, der har fået silkeborgensere til at frygte for endnu en Nordic Waste-miljøskandale. © Thomas Borberg

Miljø Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Tonsvis af forurenet jord fra Nordic Waste havner i Silkeborg Kommune. Jorden er mere forurenet end først antaget, så nu har kommunen bestilt 150 analyser for at få overblik over omfanget og stillet en skurvogn og kommunens fagfolk til rådighed for spørgelystne borgere.

Omkring 50.000 tons jord fra den konkursramte virksomhed Nordic Waste i Randers Kommune er havnet i nabokommunen Silkeborg.

Her skal jorden genanvendes til at etablere støjvolden Støjdragen, som inden 2027 skal anlægges langs motorvejen i Astrid Lindgrens-kvarteret i det nordlige Silkeborg.

Men i sidste uge kom det frem, at jorden fra Nordic Waste er mere forurenet end først antaget.

14 ud af de 23 jordprøver fra Nordic Waste, som Randers Kommune havde bestilt hos analysefirmet Eurofins, var lettere forurenet. De resterende ni prøver klassificeres uden for kategori, som dækker over forurenet jord. Det beskrev Ingeniøren.

Det fik et enigt Klima- og Miljøudvalg i Silkeborg til at hive i bremsen. Allerede dagen efter satte udvalget modtagelsen af alt jord fra Nordic Waste i Randers Kommune på pause i to uger.

Nordic Waste-sagen

  • Nordic Waste var en virksomhed i byen Ølst syd for Randers, der håndterede forurenet jord fra industrien.
  • I december 2023 blev 6.000.000 tons jord på virksomhedens grund sat i bevægelse mod Ølst og Alling Å, der ligger meget tæt på Nordic Waste. Jorden er i kategori 2 og klassificeres som lettere forurenet.
  • Politiet advarer om, at sagen er kritisk.
  • Nordic Waste forlader nogle dage senere området. Randers Kommune må træde til for at stoppe jordskredet mod åen.
  • Den 19. januar erklærer Nordic Waste sig konkurs og fralægger sig ansvaret i sagen. Det kan ifølge en analyse fra COWI koste 2,2 milliarder kroner at fjerne jorden fra Nordic Waste.
  • Flere eksperter problematiserer, at Randers Kommune ikke har offentliggjort sine tilsynsrapporter.
  • Den 30. januar 2024 fremlægger Randers Kommune sin egen advokatundersøgelse, der konkluderer at Randers Kommune ikke kan drages til ansvar for jordskredet og den lurende miljøkatastrofe.
  • Den 31. januar 2024 udmelder regeringen, at Randers’ ansvar i sagen skal undersøges.

I mandags holdt udvalget så et opfølgende møde, og her blev man enige om, at jorden fra Nordic Waste nu skal undersøges grundigt af en ekstern partner.

Det fortæller Rune Kristensen (S), som er formand for Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg.

”Nordic Waste-sagen og prøverne fra Randers har medført en voldsom diskussion om, hvor forurenet jorden, vi modtager, faktisk er. Vi kan ikke sætte spørgsmål ved de test, som Randers har lavet. Derfor har vi nu bestilt 150 jordprøver fra en ekstern partner, så vi kan få undersøgt grundigt, hvilke stoffer der er i jorden, og hvor forurenet den er,” siger Rune Kristensen.

Det er udadtil blevet udlagt som om, det er gjort, fordi vi modtager Randersjord, men det skete faktisk, før vi kendte til Nordic Waste-sagen

Steffan Vaaben, projektleder for Silkeborg Forsyning

Han fortæller, at Silkeborg Kommune indtil videre har afvist to læs jord, som faktisk oversteg grænseværdierne.

”I de prøver, vi ellers har set indtil videre fra tilsynet, er der ikke noget, der stikker af. Men nu afventer vi svarene på de nye prøver, som vi får forelagt i uge 8,” siger Rune Kristensen.

Åben skurvogn for bekymrende borgere

Den megen tumult om Nordic Waste og snakken om forurenet jord, som havner i Silkeborg, har bekymret silkeborgenserne.

Derfor holdt kommunen onsdag ’åben skurvogn’, hvor borgere kunne stille spørgsmål til både kommunens politikere og den ansvarlige virksomhed, Silkeborg Forsyning.

Bare fordi der står Nordic Waste på afsenderen, gør det ikke jorden mere forurenet

Rune Kristensen, formand for Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg

Der mødte dog kun blot 10-15 borgere op, fortæller Steffan Vaaben, som er projektleder for Silkeborg Forsyning, der står for at bygge støjvolden.

”Med al den ballade der har været, havde vi jo nok forventet, at væsentligt flere var mødt op. Vi har fået lavet et tillæg til miljøgodkendelsen for projektet, og det er udadtil blevet udlagt som om, det er gjort, fordi vi modtager Randersjord, men det skete faktisk, før vi kendte til Nordic Waste-sagen.”

Han fortæller, at det har været meldt ud fra starten, at det kun var lettere forurenet jord, man måtte modtage til projektet, men ifølge den foreliggende miljøgodkendelse, må der faktisk også bruges forurenet jord efter en risikovurdering. Det gælder blandt andet tungere olier, nikkel og zink.  

Alligevel hilser Steffan Vaaben de ekstra prøver af jorden velkommen.

”Det er helt fint, at kommunen nu ønsker ekstra analyser. Viser det sig, at forudsætningerne for at starte op igen er flere kontrolanalyser, så gør vi det.”

Tirsdag den 30. januar fremlagde kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt sammen med borgmester Torben Hansen og miljøretsadvokat Jacob Brandt på et velbesøgt pressemøde en juridisk redegørelse af Randers Kommunes rolle i Nordic Waste-sagen. © Mikkel Berg Pedersen

Rune Kristensen, formanden for Silkeborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg håber, at de nye prøver vil vise, at borgerne ikke behøver være bekymret over, at der også bruges forurenet jord til projektet.

”Nordic Waste er forbundet med uansvarlighed. Men bare fordi der står Nordic Waste på afsenderen, gør det ikke jorden mere forurenet. Vi er vant til at håndtere og genanvende forurenet jord til anlæg af veje og bebyggelse. Og det vil vi nu fagligt anskueliggøre for borgerne,” siger Rune Kristensen. 

Miljøtilsyn godkender forurenet jord fra Nordic Waste

En del af den jord, som virksomheden Silkeborg Forsyning står for at bygge den nye støjvold med, er faktisk så forurenet, at den havner i kategorien, hvor kontaktrisiko bør undgås.

Alligevel har kommunens miljøtilsyn godkendt brugen af den forurenede jord fra Nordic Waste og har ”ingen bemærkninger” oven på det seneste uanmeldte miljøtilsyn på støjvolden, som blev gennemført den 15. januar.

Analysen af jorden overholder de tilladte grænseværdier

Hanne Lorentzen, civilingeniør og ansat i Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune

Det viser en miljøgodkendelse sendt fra kommunen til den ansvarlige virksomhed Silkeborg Forsyning den 19. januar.

”Vi har på et uanmeldt miljøtilsyn på støjvolden den 15. januar 2024 ikke konstateret overskridelse af miljøgodkendelses vilkår for så vidt angår jordens håndtering og forureningsforhold. Analysen af jorden overholder de tilladte grænseværdier,” siger Hanne Lorentzen, som er civilingeniør og ansat i Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune, som har underskrevet det seneste uanmeldte miljøtilsyn på volden.  

Hun forklarer, at kommunen med en miljøgodkendelse fra 22. april 2022 har givet tilladelse til at genanvende lettere forurenet jord og for visse stoffer også i den lave ende af kategorien forurenet jord.

Forurenet med nikkel

Ifølge seneste oplysninger fra Silkeborg Kommune, var der per 27. januar anvist cirka 50.000 tons jord fra Nordic Waste til støjvolden i kommunen. Og der er lavet omkring 430 analyser af jorden fra Nordic Waste.

Hanne Lorentzen oplyser, at analyserne blandt andet har vist, at jorden er forurenet med nikkel.

I en anvisning af 1.200 tons jord fra den 31. januar 2024 er der medsendt analyser af 20 stoffer. Der er i en del af jorden fundet indhold af nikkel på 42 mg per kilo tørstof (jord), og dermed klassificeres jorden forurenet. 

”42 mg nikkel pr. kg betragtes som forurenet jord. Men indholdet af nikkel ligger inden for miljøgodkendelsens rammer,” siger Hanne Lorentzen.

Hun forklarer, at ”ren jord” må have værdier op til 30 mg nikkel pr. kilo jord.

Jorden er ikke længere er glat og kan ikke skride

Hanne Lorentzen, civilingeniør og ansat i Teknik og Miljø i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har på baggrund af en konkret risikovurdering tilladt en grænseværdi på op til 90 mg nikkel per kilo vold i støjvoldens kerne.

”Støjvolden skal beklædes med 0,6 meter ren jord, så der ikke er mulighed for kontakt med jorden i voldens kerne,” forsikrer Hanne Lorentzen.

Kan jorden skride som i Randers?

Blandt borgere i Silkeborg har der været bekymring for, at den forurenede jord kan skade grundvandet eller en nærliggende å.

Men ifølge Hanne Lorentzen er det blandt andet med miljøgodkendelsens vilkår sikret, at der ikke vil ske påvirkning af mennesker og miljø herunder vandløb.

”De stoffer, som må være til stede i jorden i støjvoldens kerne, er alle stoffer, som er hårdt bundet i jorden og som dermed ikke udvaskes.”

Men kan jorden fra støjvolden skride, som den gjorde det i Randers, og derved forurene den nærved liggende å?

Nej, garanterer Hanne Bach Lorentzen. For jorden til volden fra for eksempel Nordic Waste bliver kalkstabiliseret.

”Det betyder, at man blander jorden med cirka én procent kalk i jorden. Det gør, at jorden ikke længere er glat og kan skride. Det er en god måde at sikre jorden på,” siger Hanne Lorentzen.

}