Dansk Magisterforening

Professionshøjskole skal spare 50 millioner: Mange vil miste jobbet

”Jo flere, der ønsker at indgå frivillige aftaler, jo bedre kommer vi igennem det her", siger tillidsrepræsentant Kirstine Søndergaard Jernved. © Foto: VIA

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Mindst 30 medarbejdere bliver 7. november varslet afskediget i VIA. ”Vi går en hård tid i møde”, siger tillidsrepræsentant.

Professionshøjskolen VIA skal spare 50 millioner på 2024-budgettet og har netop varslet masseafskedigelse af både undervisere og administrativt personale. Det betyder, at mindst 30 ansatte vil blive varslet fyret.

I tirsdags sendte ledelsen en mail til de ansatte om situationen. Her fremgår det, at de medarbejdere, der påtænkes afskediget, får besked af deres nærmeste leder den 7. november.

De omfattende besparelser har ramt som en mavepuster, og særligt medarbejderne går en hård og utryg tid i møde. Det siger Kirstine Søndergaard Jernved, der er akademikernes tillidsrepræsentant og næstformand i VIA’s hovedudvalg.

”Det er sørgeligt, og det her kommer til at fylde rigtig meget i hovedet på os alle sammen i den kommende tid. Selv om der har været fokus på at være så transparente og involverende som muligt i denne proces, så hæfter vi os som medarbejdere selvfølgelig mest ved, at 50 millioner vel svarer til et sted mellem 80 og 100 stillinger,” siger Kirstine Søndergaard Jernved.

Hun håber, at der kan findes flere besparelser på driftsomkostninger, men forventer, at der primært bliver tale om personalereduktion.

”Der vil være naturlige og berettigede kritiske røster i den kommende tid, der mener, at vi ikke får brug for så mange ledere, når så mange medarbejdere skal afskediges. Det perspektiv er jeg overordnet enig i, men det er min erfaring, at fyringer på ledelsesniveau primært sker, når noget skal nytænkes eller der skal ske en omorganisering”, siger Kirstine Søndergaard Jernved.

Solidariske besparelser

Ifølge Akademikerbladets oplysninger er der lagt op til at finde besparelser på de administrative fællesfunktioner i VIA for godt 10 millioner.

Ingeniøruddannelserne, der mister rigtigt mange internationale studiepladser, skal finde op til 35 millioner, og pædagoguddannelsen bliver også ramt i et endnu ukendt omfang. Til gengæld går læreruddannelsen fri, blandt andet fordi den nye uddannelse har fået tilført nye penge, og fordi optaget er stabilt.

Rektor på VIA, Harald Mikkelsen, peger på to årsager til den dårlige økonomi. For det første er der blevet optaget færre studerende. Og for det andet er 600 engelsksprogede uddannelser blevet nedlagt efter politisk ønske.

Han vil ikke bekræfte det præcise antal af medarbejdere, han forventer at skulle afskedige.

”Det er er klart, at bortfaldet af de mange engelsksprogede studiepladser er et element, vi ikke kan se bort fra, når vi kigger på næste års budget. Men generelt vil besparelserne så vidt muligt ske solidarisk, og dele af VIA vil være inddraget i at bære indtægtsnedgangen”, siger Harald Mikkelsen.

Artiklen fortsætter efter indholdsboksen.

Fest i oktober, massefyringer i november

Lørdag den 6. oktober inviterede VIA sine ansatte til stor jubilæumsfest i Scandinavian Congress Center midt i Aarhus.

Selv om ledelsen på det tidspunkt vidste, at budgettet for 2024 ville betyde masseafskedigelser bare en måned senere, valgte man at gennemføre en stort anlagt fejring af professionshøjskolens første 15 år. Festen kostede cirka 1,7 millioner kroner.

Senere vil der også blive afholdt en jubilæumsfest for de studerende.

Beslutningen om at holde fest trods de mørke økonomiske udsigter blev taget med helt åbne øjne, siger rektor Harald Mikkelsen.

”Vi vidste godt, at vi stod med et svært budget for 2024. Men i VIA holder vi kun en stor fest hvert femte år. Vi har brug for at klappe os selv på skulderen og højtideligholde jubilæerne i vores institution. Det er vigtigt for arbejdsmiljøet og for den sociale kapital i VIA,” siger Harald Mikkelsen.

For de 1,7 millioner kroner fik deltagerne serveret en tre retters-menu, mens et par komikere og musikeren Katrine Muff var på scenen. Udgiften skal ses i et fem-årigt perspektiv, mener rektor.

”Det svarer til, at vi årligt bruger 400.000 til jubilæumsfestlighederne i VIA. Andre steder holder man store personalefester hvert år. Så det er helt uproblematisk”, siger Harald Mikkelsen.

Af samme grund mener han heller ikke, at det havde været på sin plads at skrue ned for arrangementet, fordi der var en massefyring på vej.

”De to ting hænger ikke sammen, så den overvejelse har ikke ligget lige for”, siger han.

Fyringsrunder er blevet hverdag

Det er anden gang på få år, at VIA skal igennem en stor fyringsrunde.

I 2020 skulle institutionen spare først 17 millioner på administration og umiddelbart efter 30 millioner på uddannelserne. Forklaringen var dels regeringens 2 procents-besparelser, dels fordi corona-situationen gav et stort indtægtstab på efter- og videreuddannelsesområdet.

Ledelsen, der også dengang havde Harald Mikkelsen i spidsen, fik kritik af en række tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter for at gå for drastisk til værks og ikke inddrage medarbejderne ordentligt i processen.

Denne gang bliver det anderledes, lover rektor.

”Vi har en rigtig konstruktiv dialog i vores hovedudvalg, og vi vil i den kommende tid klæde ledere og tillidsrepræsentanter på, så vi tager os bedst muligt af de fyrede, men også og af dem, der bliver tilbage. Det er også vigtigt, at vi kommer ud på den anden side med et godt arbejdsmiljø”, siger Harald Mikkelsen.

Kirstine Søndergaard Jernved har oplevet en topledelse, der virkelig har været indstillet på at samarbejde med medarbejderrepræsentanterne.

"Man har en ydmyghed over for det vigtige medarbejderperspektiv og en oprigtig nysgerrighed på vores tanker. Det er afgørende i en proces som denne og for tiden herfra. Det er ikke vigtigt, at vi er enige om alt - men det er vigtigt at vi anerkender hinandens perspektiver og intentioner", påpeger hun.

Sammen med sine TR- og AMR-kolleger vil hun bruge de kommende uger på at arbejde for så ordentlige vilkår for fratrædelserne som overhovedet muligt. 

”Jo flere, der vælger at indgå frivillige aftaler, jo bedre kommer vi igennem det her. Det er heldigvis et perspektiv, som jeg oplever, at topledelsen i VIA anerkender. For eksempel ser hovedudvalget positivt på fritstillinger i en del af opsigelsesperioden”, siger Kirstine Søndergaard Jernved.

}