Dansk Magisterforening

Finanslov redder museer på målstregen

Energimuseet i Bjerringbro er foreløbigt reddet fra lukning med en ekstra bevilling på finansloven 2024. © Foto: Energimuseet.

Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Energimuseet reddes fra lukning, og Museum Sønderjylland genåbner flere afdelinger og vil ansætte igen. Begge får del i de 82 millioner kroner, som regeringen har afsat til 36 lokale initiativer på finansloven.

Torsdag fremlagde regeringen finansloven for 2024, som er aftalt med samtlige partier på nær Enhedslisten.

Dykker man længere ned i aftalen, står det klart, at aftalen redder nogle landets museers økonomi.

På finansloven 2024 er der nemlig afsat 82 millioner kroner, som er fordelt på 36 lokale initiativer rundt om i landet.

Blandt initiativerne fremgår det, at Energimuseet får bevilget 5 millioner kroner. Derudover bevilges museet 800.000 kr. i 2024 inden for Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets (KEF) ramme, så Energimuseet samlet set får 5,8 millioner kroner i tilskud i 2024.

”Vi er utroligt glade for, at de lokale politikere har prioriteret at få os med i Lokalpuljemidlerne, og at der derudover er bevilget 800.000 kroner fra KEF-ministeriet,” skriver direktør på Energimuset, Teo Juel Geer, i et mailsvar til Akademikerbladet.

Jeg forventer, at bestyrelsen vil vedtage, hvordan museet skal arbejde med bevillingen og informationerne, men indtil da er der ikke så meget forandret

Teo Juel Geer, direktør, Energimuseet

Skal selv finde en varig løsning

I august måned meldte Energimuseet, at det stod foran lukning, fordi museet stod til at miste et driftstilskud på 6 millioner kroner. 

Det manglende tilskud har fået Energimuseet til at fyre 12 ud af 18 ansatte, og museet ville lukke for offentligheden fra årsskiftet, lød det

Flere af de 12 fyrede har været ansat på museet i mange år og har derfor en lang opsigelse. De første skulle slutte i løbet af efteråret, mens de sidste skulle forlade museet i løbet af foråret 2024.

Nu ser museet ud til at blive reddet på målstregen. Foreløbigt.

For i finanslovsaftalen fremgår det også, at Energimuseet ”opfordres til at tilvejebringe ekstern finansiering fra 2025 og frem.”

Museet er altså reddet fra lukning i 2024, men skal selv finde en varig løsning på de økonomiske udfordringer derefter.

Derfor skal Energimuseet ifølge direktøren nu i gang med at kigge på, hvordan midlerne kan fordeles. Det sker ved et bestyrelsesmøde den 13. december.

”Jeg forventer, at bestyrelsen vil vedtage, hvordan museet skal arbejde med bevillingen og informationerne, men indtil da er der ikke så meget forandret, udover at vi som sagt sender masser af positive tanker til dem, der har bidraget til bevillingen,” skriver Teo Juel Geer.

Museum Sønderjylland genåbner

I efteråret 2022 var det usikkert, om Museum Sønderjylland ville overleve.

I 2023 pressede forandringer i verden som energikrisen og derefter inflationen museets økonomi så meget, at 14 ansatte blev afskediget.

Museet har udover fyringer været tvunget til at lukke tre af sine afdelinger i hele 2023 - Kulturhistorie Aabenraa, Cathrinesmindes Teglværksmuseum i Broager og Drøhses Hus i Tønder. De kan åbne igen til foråret. 

Nu bevilges museet nemlig ekstraordinært 4,5 millioner kroner på finansloven i 2024. Midlerne skal ifølge finanslovsaftalen understøtte, at flere af museets udstillinger kan holdes åbent i 2024.

”Det er vi rigtig glade for. Det vil betyde, at vi kan rulle nogle af de dramatiske tiltag i 2023 tilbage,” siger Axel Johnsen, som er direktør på Museum Sønderjylland, til Akademikerbladet.

”Det har været dybt smerteligt - som et åbent sår - at have haft tre museer lukket i et år. Derfor er vi glade for, at politikerne på Christiansborg vil hjælpe os. Det tager tid at genåbne, når man har haft lukket i et år. Nu skal der ske noget igen, og der skal være noget spændende og meningsfuldt for gæsterne at opleve.”

Cathrinesmindes Teglværksmuseum i Broager er et af de tre museer, som Museum Sønderjylland har været tvunget til at lukke i hele 2023 grundet økonomi. Nu får museet en ekstrabevilling på 4,5 millioner kroner på finansloven 2024.

Håber på varigt tilskud

De 4,5 millioner kroner betyder, at museet kan genåbne de tre museer til foråret, når sæsonen starter.  

Desuden skal museet ansætte personale igen. Det gælder både rengøringsfolk, museumsværter og museumsinspektører, der laver det historiske og kulturelle indhold.

Det er vigtigt også at have store museer uden for landets store byer

Axel Johnsen, direktør, Museum Sønderjylland

Netop den forestående museumsreform, som ventes præsenteret i løbet af foråret 2024, giver Museum Sønderjylland lejlighed til at tale fremtid med politikerne, påpeger direktøren.

”Det kræver et højt og varigt statstilskud, hvis vi skal drive en stor kulturinstitution som denne. Vi kan ikke år til år bede om ekstra penge. Men jeg går ud fra, at posen bliver rystet gevaldigt i forbindelse med museumsreformen, og så håber jeg på et resultat, der skaber stabilitet. Udgifterne er stabile, og er indtægterne det ikke, så bliver det et problem for os at drive museum i fremtiden.”

}