Dansk Magisterforening

Slut med win-win: Traineeprogram sløjfet i finanslovsforslag

"Jeg vil kraftigt appellere til, at partierne tager vores ønske om nye midler med til forhandlingerne”, siger Lisbeth Lintz. © Akademikerne

Politik Af Thomas Bøttcher
Del artikel:

Akademikerformand ærgrer sig over, at regeringen ikke har afsat penge i finanslovsforslaget til at videreføre traineeindsatsen for dimittender.

Det kan være slut med traineeindsatsen, der matcher dimittender med små- og mellemstore virksomheders efterspørgsel på kompetencer.

Det er i hvert fald situationen inden forhandlingerne om en finanslov for 2023 starter.

For regeringen har i sit finanslovsudspil ikke afsat penge til at videreføre ordningen, der har været sat i bero siden starten af året.  

Formålet med traineeindsatsen, der har eksisteret siden 2012, er at bringe ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.

Den her ordning har i en årrække skabt en win-win situtation

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

”Den her ordning har i en årrække skabt en win-win siutation, fordi den både hjælper nyuddannede med at forstå deres reelle kompetencer, samtidig med at de små og mellemstore virksomheder får hjælp til at finde de kompetencer, de har brug for. Det er bekymrende, at det kan være slut nu”, siger Lisbeth Lintz, der er formand for organisationen Akademikerne. 

Blev udvidet i 2022

Tilbage i februar 2022 blev ordningen ellers udvidet til at omfatte ikke blot dimittender, men alle ledige, der har afsluttet deres uddannelse inden for to år. Det kunne ifølge daværende beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) give endnu flere personer i begyndelsen af deres karriere en fod indenfor på arbejdsmarkedet.

”Det er der særligt brug for lige nu, hvor flere virksomheder melder om mangel på arbejdskraft”, lød det fra Peter Hummelgaard.

Siden da er efterspørgslen efter arbejdskraft vokset yderligere.

”Derfor er det også et paradoks, art vi fortsat har nogle, der går og er ledige”, siger Lisbeth Lintz, der tilføjer at ”akademikere har den laveste ledighed af alle – når vi blot går ud over de første 15 måneder”.

 ”Det er netop også grunden til, at vi laver den nålestiksoperation, som traineeordningen er, hvor små virksomheder, der har travlt med kerneopgaven, hjælpes med at sætte sig ind i præcist de specialkompetencer, de har brug for”, siger hun.

Et skidt tidspunkt

Ifølge akademikerformanden er det særlig uheldigt, at den manglende videreførsel af ordningen falder sammen med ændringen af dimittendernes dagpenge fra 1 maj. Dimittendsatsen reduceres fra 14.106 kr. til 9.700 kr. om måneden, ligesom dagpengeperioden forkortes fra to til et år.

”I en tid med mangel på arbejdskraft, stigende kompetencekrav i ikke mindst små og mellemstore virksomheder og skrappere krav til ledige nyuddannede er det et skridt i den helt forkerte retning. Jeg vil kraftigt appellere til, at partierne tager vores ønske om nye midler med til forhandlingerne”, siger Lisbeth Lintz.

}