Dansk Magisterforening

Endnu en fagforening fusionerer med DM: ”Vores medlemmer arbejder side om side”

Tine Segel (tv.) bliver næstforperson i DM, mens Camilla Gregersen forbliver formand, når fusionen med Kultur og Information går igennem 1. november i år. © Foto: DM

Af Troels Kølln
Del artikel:

"Efter fusionen bliver DM den største fagforening for kultur- og biblioteksansatte”, siger formanden for Kultur og Information, Tine Segel.

Den 1. januar i år fusionerede DM fuldt ud med jordbrugsakademikerne i fagforeningen JA og skov-og landskabsingeniørerne i DSL.

Nu bliver endnu en fagforening en del af fællesskabet. Den 1. november i år smelter Forbundet Kultur og Information (KI) sammen med DM. Det har medlemmerne besluttet ved en afstemning i dag, efter en generalforsamling godkendte det samme tidligere på måneden.

”Fusionen mellem DM og KI giver rigtig god mening, for vi har medlemmer, der arbejder side om side på mange kulturarbejdspladser. Ved at slå os sammen og dyrke fagligheden kan vi komme med flere løsninger på fremtidens udfordringer”, siger DM’s formand, Camilla Gregersen.

”DM har forhandlingsretten for dem, der bliver uddannet med en it-uddannelse, og både KI og DM har allerede mange medlemmer, der arbejder med digitalisering. Jeg forventer stor beskæftigelse inden for det felt i fremtiden, og der skal vi være en relevant fagforening”, siger hun.

Efter fusionen bliver DM den største fagforening for kultur- og biblioteksansatte

Formand for Kultur og Information i dag, Tine Segel

8 medarbejdere fra KI kommer med over i DM's sekretariat. KI’s nuværende formand, Tine Segel, bliver ekstra næstformand i DM Kultur og Medier, når fusionen træder i kraft og vil indtil da være observatør i DM’s hovedbestyrelse.

”Efter fusionen bliver DM den største fagforening for kultur- og biblioteksansatte, hvilket giver et godt afsæt for vores fælles ambition om at tale kulturen og bibliotekernes værdi i samfundet op”, siger Tine Segel.

Med fusionen opretter DM en ny såkaldt faglig søjle, der skal stå for fagpolitik, arrangementer og fagligt indhold til de medlemmer, der arbejder med data, digitalisering og informatik. Sidste år blev en lignende søjle lanceret for medlemmer med biofaglig baggrund, DM BIO.

Hvem er Forbundet Kultur og Information?

• Har ca. 3600 medlemmer.
• Mange er bibliotekarer – andre har en digital, kulturel eller kommunikationsfaglig uddannelse.
• Det tidligere Bibliotekarforbundet (skiftede navn i 2020).
• Stiftet i 1923.

}