Dansk Magisterforening

Her gik det galt: 9 markante advokatundersøgelser

Frank Jensen trådte tilbage som overborgmester og som næstformand i Socialdemokratiet efter flere sager om seksuelle krænkelser. Pressemøde på Islands Brygge i København, mandag den 19. oktober 2020. © Foto: Henning Hjorth/Ritzau Scanpix

Arbejdsmiljø Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Politikere, organisationer og arbejdspladser tyr i stigende grad til advokatundersøgelser i sager om krænkelser og dårligt arbejdsmiljø. Her er ni eksempler på nyere, kendte sager.

Det emmer af seriøsitet og handlekraft, når bestyrelser og direktioner svarer igen med at bestille en advokatundersøgelse, hver gang en møgsag dukker op om økonomiske uregelmæssigheder, mobning og krænkelser eller et generelt dårligt arbejdsmiljø. 

1.Krænkelser på havet hos A.P. Møller-Mærsk

Fem ansatte i rederiet A.P. Møller-Mærsk blev i februar 2022 fyret efter anklager om en voldtægt begået på et af rederiets skibe. En advokatundersøgelse blandt rederiets øvrige 350 kvindelige ansatte har afdækket flere krænkelsessager. Omfanget og karakteren af krænkelserne er ikke offentliggjort, men rederiet har erkendt, at det er alvorligt. I juni måned sagsøgte to kvinder rederiet for ikke at have beskyttet dem, da de blev udsat for voldtægt og seksuelle krænkelser.

 

2.Mobning på kostskolen Kostskolen Herlufsholm

En dokumentar på TV 2 afdækkede langvarige problematiske forhold omkring elevernes adfærd og trivsel på Kostskolen Herlufsholm. Samtidig rejste udsendelsen en alvorlig kritik af den daglige ledelses håndtering af sagerne. En advokatundersøgelse, bestilt af den nu afgåede bestyrelse, blev afsluttet i oktober 2022 og viste, at der havde fundet mobning sted på skolen. "Resultaterne viser, at der har været et problem med mobning på Herlufsholm Skole, og det problem er større end landsgennemsnittet. Den viser, at der er flere, der hyppigt bliver mobbet og at der er færre, som aldrig bliver mobbet, forklarede advokaten bag undersøgelsen, Henrik Græsdal til TV2 Øst. 

 

3.En krækende medarbejder i Vor Frue Kirke

Berlingske bragte i maj sidste år en artikel om en mangeårig medarbejders krænkende adfærd og en ledelse, der blev anklaget for at have vendt det blinde øje til hos Vor Frue Kirke i København. Ud over at bede menighedsråd og Københavns bisp om en redegørelse hyrede Kirkeministeriet advokatfirmaet Kromann Reumert til at bistå med en udredning af, hvad der er foregået, og hvorvidt ansatte på højeste niveau har haft kendskab til sagerne. Undersøgelsen forventes at ligge klar efter sommerferien.

DR holder pressebriefing om resultatet af en ekstern advokatundersøgelse af forhold tilbage i tiden i DR pigekoret. DR's generaldirektør Maria Rørbye Rønn. DR Byen i København onsdag den 10. november 2021. © Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

4."Tag selv-bord" hos DR’s pigekor

En krænkende, alkoholiseret og seksualiseret adfærd fandt sted under en række tidligere dirigenter i DR’s pigekor. Det blev af advokatfirmaet Norrbom Vinding afdækket i foråret 2021. Undersøgelsen gik mere end 50 år tilbage i tid. Efterfølgende fik alle nuværende og tidligere kormedlemmer en uforbeholden undskyldning. I 22 tilfælde blev de tilkendt en erstatning.

 

5. Søstre mod vold og kontrol beskyldt for dokumentfalsk og trusler 

17. maj kom advokatfirmaet Horten med sine konklusioner i en advokatundersøgelse bestilt af Odense Kommune. Kommunen, der har støttet NGO'en 'Søstre mod vold og kontrol', reagerede på vedvarende henvendelser om, at NGO’en bl.a. skulle optræde med trusler og pres mod kritikere, begå dokumentfalsk eller have berøringsangst over for kvinder i muslimske familier.  Advokatundersøgelsen konkluderede, at der ikke var belæg for de fire påstande. Indtil videre har NGO’en fastholdt sit kommunale tilskud, som i perioden 2020-2024 løber op i 9,6 millioner kr.

 

6.Sexchikane hos svinegenetik­virksomheden DanBred

En lang række sager om systematisk sexchikane førte først til, at direktøren hos svinegenetik­virksomheden DanBred blev fyret, og siden måtte bestyrelsen ligeledes trække sig i den landbrugsejede virksomhed DanBred. En advokatundersøgelse, der afdækkede det fulde omfang af krænkelserne, førte til, at også Landbrug & Fødevarers finansdirektør blev fyret.

Jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, så jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden.

Naser Khader på Facebook, efter han er blevet smidt ud af De Konservative på baggrund af en advokatundersøgelse

7. Hård tone hos TV2

En omfattende advokatundersøgelse af sexismekulturen på TV 2 førte til fem sanktioner over for ansatte på stationen i form af enten afskedigelser eller advarsler. I alt blev 14 forhold undersøgt. Advokatundersøgelsen konkluderede også, at TV 2 har problemer med en hård tone. Bestyrelsesformand Jimmy Maymann udtrykte stor overraskelse over de mange beretninger om krænkende adfærd, og administrerende direktør Anne Engdal Stig Christensen erkendte at have været en del af en seksualiseret kultur. Hun er fortsat i jobbet med bestyrelsens opbakning.

 

8. En slikkende overborgmester

Københavns Kommune iværksatte en advokatundersøgelse, efter at overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen blev anklaget for at have været grænseoverskridende i sin adfærd over for en lang række af kvindelige ansatte. Undersøgelsen afdækkede 12 episoder, som fandt sted i hans 10-årige periode som overborgmester. Forhold, der endte med at koste Frank Jensen posten.

 

9. Naser Khader takker af

Den tidligere konservative politiker blev ekskluderet af sit parti, efter at fem kvinder var stået frem på DR og havde fortalt, at de var blevet seksuelt krænket af folketingsmedlemmet. Det skete i kølvandet på en offentliggørelse af en advokatundersøgelse bestilt af partiet. Efter De Konservatives formand Søren Pape meddelte Naser Khaders afsked fra partiet, skrev Khader på Facebook: "Jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, så jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden".  

}