Dansk Magisterforening

Chok på Absalon: Massefyringer på vej

”Selv om vi bliver hørt og inddraget i, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, er det svært at se, hvordan vi kan sige farvel til knap otte procent af medarbejderne, uden at det går ud over uddannelseskvaliteten”, siger TR Thomas Lausten (tv.). Situationen skyldes en giftig cocktail, siger rektor Camilla Wang. © Foto: Privat/Canva

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Underviserne på professionshøjskolen Absalon er dybt berørte efter meddelelsen om, at 60 stillinger skal nedlægges. "Det er virkelig voldsomt og kommer helt uden forvarsel", siger TR.

30-40 medarbejdere ud af godt 800 ansatte på Professionshøjskolen Absalon kan se frem til en fyreseddel inden sommerferien.  I alt skal 60 stillinger nedlægges.

Det er konsekvensen af, at institutionen skal spare 43 millioner kr.

Især Center for Sygepleje, Center for Pædagogik og biblioteksfunktionen kommer til at holde for.

Medarbejderne er stærkt berørte over udmeldingen om de hårde nedskæringer, fortæller Thomas Lausten, der er lektor på bioanalytikeruddannelsen i Næstved og en af to næstformænd i Hovedsamarbejdsudvalget.

Han har ikke oplevet noget tilsvarende i de 12 år, han har været tillidsrepræsentant.

”Det er virkelig voldsomt og kommer helt uden forvarsel. Tværtimod er det kun et halvt år siden vi sidst var igennem en fyringsrunde, så vi troede nok det var overstået for nu”, siger Thomas Lausten.

En giftig cocktail, der kan blive endnu værre

Årsagen til den store besparelse er en giftig cocktail af et stort fald i optagelsestallene, et øget frafald blandt studerende samt en forventning om, at det bliver endnu sværere at rekruttere i årene, der kommer.

Timingen kunne dårligt være værre og bærer kun nyt brændstof til forfaldshistorien om velfærdsuddannelserne, mener Absalons rektor, Camilla Wang.

Samtidig er de helt små ungdomsårgange ikke engang slået helt igennem endnu, pointerer  hun.

”Inden de kommer om 4-5 år, er vi nødt til at få et økonomisk grundlag på plads, der afspejler de regionale forskelle, vi opererer i. Vi har brug for en langsigtet og stabil finansieringsmodel, hvis politikerne fortsat mener, at der skal være et godt udbud af uddannelser i hele landet”, siger Camilla Wang.

”Vi skal være lige så opmærksomme på, hvor stor en arbejdsbyrde, der vil blive pålagt de undervisere, der bliver tilbage”

Thomas Lausten

Frustrationerne blandt medarbejderne er særligt store, fordi den dårlige økonomi skyldes omstændigheder, der ligger uden for Absalons indflydelse, siger tillidsrepræsentant Thomas Lausten.

Taxametersystemet skærer for eksempel i bevillinger til uddannelserne på grund af færre studerende. Det betyder, at der er færre penge per hold, hvor der skal stå en underviser, påpeger han.

”Selv om vi bliver hørt og inddraget i, hvordan arbejdet skal tilrettelægges, er det svært at se, hvordan vi kan sige farvel til knap otte procent af medarbejderne, uden at det går ud over uddannelseskvaliteten”, siger Thomas Lausten.

Han tilføjer, at medarbejderne samtidig oplever, at de studerende ikke er så uddannelsesparate som tidligere samt at en del har diagnoser, der gør, at undervisningen bliver udfordret de kommende år med de færre hænder, der er til rådighed.  

”Når det måske igen på et tidspunkt kommer til egentlige ansættelser, vil den ansvarlige chef på det givne område sikre, at ansættelser matcher de kompetencer, vi har brug for på det givne tidspunkt”

Camilla Wang, rektor på Absalon

Camilla Wang har meldt ud, at besparelserne vil ske, uden at der skæres på timetallet for de studerende.

”Men vi skal være lige så opmærksomme på, hvor stor en arbejdsbyrde, der vil blive pålagt de undervisere, der bliver tilbage”, understreger Thomas Lausten.

Har du brug for hjælp?

Ring til DM på 38 15 66 00, hvis du er berørt af afskedigelserne.

Telefonerne er åbne mandag - torsdag 9-16 og fredag 9-15.

Læs mere på dm.dk.

En illusion, at det ikke medfører forringelser

Pædagoguddannelsen på Absalon kan se frem til at miste 10 ansatte. Uddannelsen bliver ekstra hårdt ramt, fordi en ekstra bevilling på de fire foregående finanslove udløber i år.

Tommy Dalegaard Madsen, der er formand for DM’s professionshøjskoleundervisere har vanskeligt ved at se, at pædagoguddannelsen kan bevare det faglige niveau.

”Den bevilling blev specifikt givet til at løfte timetallet på pædagoguddannelsen og give mere undervisning, vejledning og feedback. Når man fjerner det igen, vil det alt andet lige betyde et fald af aktivitet med konsekvens for kvalitet”, siger Tommy Dalegaard.

Han kalder udmeldingen fra Absalon for tung og foruroligende. Og en mavepuster uden lige til en organisation som i forvejen mange steder har det meget svært. Vi skylder alle - også Absalon - at forventningsafstemme med politikere og de studerende, påpeger han.

”Når vilkårene for uddannelserne bliver forringet ja, så bliver kvaliteten det ligeså. Det er en illusion at tro, at den ikke gør”, siger formanden for DM Professionshøjskoler.

Jimmy Krab, der er lektor og tillidsrepræsentant på pædagoguddannelsen, håber, at ledelsen i det mindste vil komme med en hensigtserklæring om, at der skal gives fortrinsret til dem der bliver fyret, hvis der igen kommer nye midler til fx pædagoguddannelsen på finansloven til efteråret.

”I overenskomsten henstilles der til, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, fx på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Det vil være vigtigt for os at vide, om ledelsen er enig i den intention”, siger Jimmy Krab.

Helt generelt følger Absalon selvfølgelig de overenskomst- og samarbejdsmæssige mål og rammer, lyder svaret fra Camilla Wang. 

”Når det måske igen på et tidspunkt kommer til egentlige ansættelser, vil den ansvarlige chef på det givne område sikre, at ansættelser matcher de kompetencer, vi har brug for på det givne tidspunkt”, udtaler Camilla Wang.

}