Dansk Magisterforening

16.000 underskriver protest mod kortere uddannelser

Hvordan kan mindre uddannelse give mere kvalitet? DM-formand Camilla Gregersen tror ikke på regnestykket bag regeringens udspil om 1-årige kandidatuddannelser. © Foto: Nicolai Lorenzen/Ritzau Scanpix

Kandidatreformen Af Thomas Bøttcher
Del artikel:

DM-opråb mod regeringens forslag om at afkorte kandidatuddannelser sætter rekord.

Stop planerne om 1-årige kandidatuddannelser.

Sådan lyder beskeden i et opråb fra DM til den nye SVM-regering, som 16.000 nu har skrevet under på.

Ifølge DM-formand Camilla Gregersen har en DM-underskriftsindsamling aldrig tidligere opnået så stor opbakning.

”Det vidner om, at vi er rigtig mange, der mener, at forslaget burde lægges i graven”, siger Camilla Gregersen.

”Jeg tror på, at mange er oprigtigt bekymret for uddannelseskvaliteten og dermed den degradering af viden, det vil få som konsekvens”, siger hun.

Der er jo skåret kraftigt ned på optaget på mange uddannelser

Camilla Gregersen, formand, DM

Kortere men bedre

Regeringens vil ellers i tråd med anbefalingerne fra Reformkommissionen afkorte ca. halvdelen af alle kandidatuddannelser fra to til et år med henblik på at løfte kvaliteten.

For mens kandidaten godt nok halveres til et år, skal det tilbageværende år samtidig rumme mere kvalitet, end det er tilfældet i dag.

Omregnet til ECTS-point, skal den et-årige kandidat give 75 ECTS mod i dag 60 ECTS.

Den kortere uddannelse vil samtidig øge beskæftigelsen med et beløb svarende til syv mia. kr., mens den forbedrede uddannelseskvalitet kan give op til 25 mia. kr. i øget produktivitet, anslår kommissionen.

Men ifølge DM hænger kommissionens forudsætninger ikke sammen.

Fagforeningen frygter blandt andet den mere komprimerede uddannelse vil gå ud over de studerendes trivsel, ligesom mulighederne for praktik, studierelevant arbejde og udenlandsophold vil blive forringet.

DM: Der er allerede skåret på optaget

Camilla Gregersen køber heller ikke argumentet om, at alt for mange unge får en lang videregående uddannelse, samtidig med at der er stor mangel på fx lærere og pædagoger.

”Jeg tror, at politikerne glemmer den dimensionering, der allerede er foretaget. Der er jo skåret kraftigt ned på optaget på mange uddannelser, så overuddannelse mener jeg ikke, at der er tale om nu. Og alle kan vel være enige om, at dem, som skal have en uddannelse, skal have en god uddannelse”, siger hun.

Under alle omstændigheder får man ikke flere lærere og pædagoger af at afkorte kandidatuddannelserne, mener DM’s formand.

”I stedet skal vi åbne uddannelsesvejene mellem de forskellige videregående uddannelser, så der ikke er nogen stopklodser, hvad enten man begynder på en professionsuddannelse eller en universitetsuddannelse”, siger Camilla Gregersen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) gentog regeringens ønske om at indføre 1-årige kandidatuddannelser, da hun tirsdag i sin redegørelse til Folketinget talte om regeringens planer for den kommende valgperiode.

”Universiteterne er i dag en hovedvej for mange unge, der bagefter skal finde job i private virksomheder. Her er det ikke nødvendigvis fem år i auditoriet, der er det bedste redskab til at klæde de unge på”, lød det fra statsministeren.

Stop regeringens planer om 1-årige kandidatuddannelser

Regeringen foreslår at forkorte op til halvdelen af alle kandidatuddannelser fra 2 til 1 år.

Det mener DM er en virkelig dårlig idé. Er du enig? Så skriv under og vis din modstand mod forslaget.

Skriv under her

}