Dansk Magisterforening

Københavns Kommune fjerner nu ansattes fridage

Finansminister Nicolai Wammen (S) og sundheds- og indenrigsminister Sophie Løhde (V) efter indgåelsen af økonomiaftalen med kommunerne for 2024. Aftalen løfter servicerammen med 2,5 milliarder kroner, men indeholder også et krav om, at kommunerne skal spare 700 millioner kroner på administration. Det rammer nu ansatte i Københavns Kommune. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix. © Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Af Thomas Bøttcher
Del artikel:

Økonomien i Børne- og Ungdomsforvaltningen er presset i bund. Det rammer alt fra rengøring i daginstitutioner til de ansattes kutymefridage.

Sidste år blev de fredet i sidste øjeblik, men nu går den ikke længere.

Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune har på et møde torsdag bakket op om at fjerne en kutymefridag for administrativt ansatte AC'ere og HK'ere i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Dermed kan de ansatte i forvaltningen vinke farvel til betalt frihed enten juleaftensdag eller nytårsdag. Det sker som led i effektiviseringer for 66,2 millioner kroner, der også byder på mindre rengøring i daginstitutioner, dyrere skolemad og nedlæggelse af cirka 20 stillinger.

En lignende beslutning om at afskaffe kutymefridage blev i 2022 droppet efter modstand fra medarbejderne og deres tillidsrepræsentanter. Dengang stod Børne- og Ungdomsudvalget med sparekrav på 53 millioner kroner, men blandt andet SF valgte at holde hånden over de ansattes fridage.

Det er ikke længere muligt, mener SF i dag, der sammen med Socialdemokratiet og Venstre står bag det nye sparetiltag.

”Vi har nået bunden af kommunekassen. Der var ikke penge nok til at dække specialområdet og heller ikke børneområdet,” siger Rasmus Steenberger, medlem af Børne- og Ungeudvalget for SF.

Vi har nået bunden af kommunekassen

Rasmus Steenberger, medlem af Børne- og Ungeudvalget for SF

Alene på specialområdet vil udgifterne stige 40 millioner kroner mere end oprindeligt afsat i budgettet for 2024, forventer forvaltningen.

Regeringen har via kommuneaftalen pålagt kommunerne at finde besparelser specifikt på det administrative område, påpeger Rasmus Steenberger.

”Det er ikke for at komme med undskyldninger, for jeg synes, det er en virkelig dårlig ide at forringe administrationen. Og vi har allerede skåret så meget, at vi har den slankeste forvaltning i København. Så pilen peger tilbage på Folketinget, som giver os helt umulige vilkår at arbejde under,” siger han.

TR: Så hellere færre stillinger
Kommunerne skal ifølge regeringsgrundlaget spare 2,1 milliarder kroner på administration frem mod 2030, hvoraf de første 700 millioner kroner er udmøntet med kommuneaftalen for 2024.

Københavns andel af besparelserne udgør 74 millioner kroner i 2024, hvoraf 38 millioner er fundet i næste års budget. I Børne og Ungdomsforvaltningen drejer det sig om 5 millioner kroner, men beløbet vil vokse til 29 millioner, hvis regeringen fastholder sit mål.

”Det forekommer dybt urealistisk at høste så meget på administrationen, hvor vi allerede har høstet 100 gange før. Vi har haft sparekrav i kommunerne i 15 år. Selvfølgelig vil vi gerne spille med konstruktivt, men skal det give mening, må det være bortfald af opgaver og ikke bare pseudobesparelser”, siger Rasmus Steenberger.

Det forekommer dybt urealistisk at høste så meget på administrationen, hvor vi allerede har høstet 100 gange før

Rasmus Steenberger, medlem af Børne- og Ungeudvalget for SF

Tania Karpatschof, fællestillidsrepræsentant for akademikerne i Københavns Kommune, er enig i, at forvaltningen befinder sig i en økonomisk meget presset situation. Alligevel er hun kritisk overfor beslutningen om at afskaffe en fridag.

"Selv om det føles som at vælge mellem pest og kolera, er det mere reelt at manglende midler udmøntes som budgetbesparelser, også selvom det betyder, at man nedlægger stillinger. Det er det er langt mere reelt end at finansiere manglende budgetmidler ved at tage medarbejdernes fridage, frokostpause og så videre," siger hun.

Det er ikke kun Børne- og Ungdomsforvaltningen, der er presset. Socialforvaltningen skal finde besparelser for i alt 85 millioner kroner, herunder 10 millioner kroner på administration. Det vil ifølge forvaltningen føre til nedlæggelse af cirka 16 stillinger.

KOMMUNER UNDER PRES

Københavns kommune er blot én af flere kommuner, hvor nedskæringer på budgettet for 2024 rammer de ansatte.

Her er et udpluk fra andre kommuner:

Bornholms Regionskommune 
I alt 48 medarbejdere bliver afskediget eller omplaceret. 8  er reelle afskedigelser, mens 12 medarbejdere er blevet tilbudt at fortsætte i deres job på nedsat tid. 24 medarbejdere har fået tilbud om omplacering og i de sidste tilfælde er der lagt op til frivillige fratrædelsesaftaler. 
 
Fredericia kommune 
10 HK'ere afskediges, mens 11 medarbejdere fra forskellige faggrupper også rammes: FOA (4), Kost og Ernæringsforbundet (2), Danske Socialrådgivere (2), Akademikere (2) samt Ergoterapeutforeningen (1). 

Guldborgsund Kommune 
Teknik, Klima og Miljøforvaltningen skal reducere administrative stillinger for 1,7 millioner kroner i 2024 og 3,3 millioner i de kommende år. Der vil ”ikke være tale om udelukkende fyringer”.

}