Dansk Magisterforening

Stine og Christoffer stod imod, da borgmesteren kastede medarbejderne under bussen

Næsten en tredjedel af medarbejderne i Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune svarede i en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø, at de havde oplevet krænkende adfærd. © Foto: Sara Gangsted

Anna Dalsgaard
Del artikel:

Med opbakning fra kollegerne kæmpede Stine og Christoffer i mere end et halvt år for et bedre arbejdsmiljø i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Til sidst gik borgmesteren af.

Stine Freja Jessen Tornemand og Christoffer Bilde Christensen er tillidsrepræsentanter i centralforvaltningen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune. Sammen med kollegerne oplevede de, at arbejdsglæden dalede betragteligt fra august 2021, hvor arbejdspladsen blev fanget i en mediestorm, som strakte sig helt frem til marts 2022, hvor beskæftigelses- og integrationsborgmesteren gik af.

Borgmesteren trak sig, efter at resultatet af en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø kom frem, og Venstres gruppe på rådhuset trak støtten til borgmesteren som følge af undersøgelsen.

Blandt de 200 medarbejdere, som deltog i undersøgelsen, havde 27 procent oplevet krænkende adfærd inden for det seneste år, og 30 procent havde været vidne til krænkende adfærd. Og det var "borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse", der stod bag den krænkende adfærd, svarede 47 procent af dem, der havde været udsat for krænkelser, og 68 procent af dem, der havde været vidne til det.

I perioden kom der et øget og til tider voldsomt pres på medarbejderne. Ledelsen manglede en direktør, der var kommunalvalg, og fokusset fra medierne og politikerne var stort.

Christoffer Bilde Christensen fortæller, at jo tættere man sad på det politiske niveau, jo mere mærkede man det pres, der var, og der opstod en underliggende utilfredshed, som voksede.

Den massive mediedækning forud for borgmesterens afgang medførte også en stor stigning i antallet af anmodninger om aktindsigt fra medier.

"Vi gik fra få aktindsigter til et niveau, vi ikke havde set før. Procedurerne for håndtering af aktindsigterne ændrede sig, og det påvirkede den måde, opgaven skulle udføres på", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

 

Nuancerne manglede

Christoffer Bilde Christensen. Foto: Sara Gangsted © Foto: Sara Gangsted

Mediestormen begyndte i august 2021, hvor Berlingske skrev, at rengøringsfirmaet De 5 Stjerner i juni samme år havde henvendt sig til Jobcenter København for at få besat 450 ledige job, men kun fik henvist to medarbejdere.

Stine Freja Jessen Tornemand. Foto: Sara Gangsted. © Foto: Sara Gangsted

"Det blev fremstillet, som at Københavns Kommune ikke kunne levere arbejdskraft. Men det kom ikke frem, at det var en virksomhed, der tilbød et mindre antal timer, og de ledige kunne dermed ikke få dagpenge, hvis de blev opsagt. Der var altså nogle nuancer, der ikke var med", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

Arbejdspladsen begyndte at figurere i medierne, og det påvirkede den måde, de så sig selv på.

"Det var ubehageligt at være på en arbejdsplads, der var så profileret. Vi vidste jo godt, at vores arbejde var fagligt helt i orden, men det var bare ikke den fortælling, der var i medierne, og det påvirkede selvfølgelig vores og kollegernes glæde ved at gå på arbejde", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

Det var ubehageligt at være på en arbejdsplads, der var så profileret

Tillidsrepræsentant Stine Freja Jessen Tornemand

Christoffer Bilde Christensen supplerer:

"Vi er en fagligt skarp arbejdsplads, hvor man møder på sit arbejde for at gøre en forskel. Så derfor kunne vi helt berettiget ikke kende os selv i det billede, der blev tegnet i medierne".

"Billedet bidrog til følelsen af, at det var et politisk niveau, som ikke stod på mål for de beslutninger, som de selv havde ansvaret for. Og det var frustrerende, at den politiske ledelse ikke forsvarede os i pressen. Karikeret sagt var det en oplevelse af, at forvaltningen blev smidt ind under bussen", siger Christoffer Bilde Christensen.

© Foto: Sara Gangsted

Tæt kontakt til kollegerne

Tillidsrepræsentanterne var meget opmærksomme på udviklingen, og hvad de kunne gøre for at hjælpe kollegerne.

I centralforvaltningen, hvor Christoffer Bilde Christensen og Stine Freja Jessen Tornemand sidder, er de tre tillidsrepræsentanter, som havde en tæt dialog i hele perioden.

"Vi var i tæt dialog med arbejdsmiljørepræsentanterne og tilbød møder for de berørte medarbejdere. Vi sonderede også jævnligt vores områder for at finde ud af, hvordan kollegerne havde det, og for at lægge øre til dem, der følte sig særligt fagligt udsat", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

"I virkeligheden tilbød vi, at de kunne læsse deres frustrationer af på os", siger Christoffer Bilde Christensen.

Den tætte kontakt gjorde også, at de kunne følge med i, om noget var så problematisk, at de skulle tage fat i deres relationer i den nære ledelse for at tale om den generelle trivsel.

"Vi havde i hele perioden en god dialog med arbejdsgiversiden i MED-udvalget, hvor der var fuld forståelse for situationen", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

"Der kom vores gode relationer os rigtig meget til gode, og lobby- og relationsarbejdet blev virkelig dyrket. Både dem helt tæt på og på direktionsniveau", siger hun.

Ny borgmester med god signalværdi

Der er stadig flere opfølgningsspor, så arbejdet er ikke afsluttet endnu. Fx skal der udarbejdes handleplaner som opfølgning på arbejdsmiljøundersøgelsen.

"Men vi har været heldige med, at den nye borgmester har valgt at handle meget konkret på sine løfter og har været på besøg i alle centre og i MED-udvalgene og har stillet sig til rådighed uden at skulle have masser af spørgsmål sendt på forhånd, men bare er mødt op", siger Stine Freja Jessen Tornemand.

"Den signalværdi er i sig selv kæmpestor på tværs af organisationen og giver en fornyet tro på, at man kan slappe af i sit arbejde. Så der er kommet rigtig meget ro på".

Sådan røg borgmesteren

August 2021
Rengøringsfirmaet De 5 Stjerner henvendte sig til Jobcenter København for at få besat 450 ledige job, men fik kun to medarbejdere, skriver Berlingske.


Oktober 2021
Fagdirektør frataget sit ansvar
Borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard tager ansvaret fra den fagdirektør, der havde ansvar for jobcentrene. Fagdirektøren bliver ikke selv orienteret, men må læse om det i pressen.

Efteråret 2021
Borgmesteren hyrer eksterne advokater
Borgmesteren hyrer advokatfirmaet DLA Piper til at undersøge forvaltningens håndtering af de aktindsigter, forvaltningen har modtaget – det er langt ud over borgmesterens beføjelser, vurderer juraprofessorer.

16. november 2021
Borgmesteren bliver genvalgt
Cecilia Lonning-Skovgaard bliver genvalgt til kommunalvalget og fortsætter som beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Januar 2022
Whistleblower fortæller om forskelsbehandling
En whistleblower beretter anonymt om forskelsbehandling af de ansatte tæt på borgmesteren, der er begyndt selv at sætte medarbejdere til konkrete opgaver.

Januar 2022
Forvaltningsdirektør bliver fyret
Forvaltningens adm. direktør bliver fyret. Det sker, selv om medarbejderne enstemmigt har meldt ud, at de ønsker at beholde direktøren, da der er brug for ro og kontinuitet.

Borgmesteren undskylder og trækker i land igen
Borgmesteren undskylder over for medarbejderne på forvaltningens Intra. Men få dage senere trækker hun i land i "Genstart" på P1. Hun kan ikke forstå medarbejdernes oplevelser.

Marts 2022
Undersøgelse dokumenterer store problemer
En arbejdsmiljøundersøgelse blandt 200 medarbejdere viser, at 27 procent har oplevet krænkende adfærd inden for det seneste år. Hver anden svarer, at "borgmesteren eller den øvrige politiske ledelse" stod bag den krænkende adfærd.

Marts 2022
Fagforeninger sender åbent brev
DM og andre fagforeninger sender et åbent brev til borgmesteren. De kalder borgmesterens adfærd for fuldkommen uacceptabel.

Marts 2022
Borgmesteren går af
Cecilia Lonning-Skovgaard mister opbakningen internt i Venstre og trækker sig som borgmester.

Marts 2022
Ny borgmester skaber ro
Jens-Kristian Lütken (V) tiltræder umiddelbart efter som ny borgmester. Han besøger alle centre, deltager i MED-møder og stiller sig til rådighed for spørgsmål mv. Det skaber ro.
Arbejdet for tillidsrepræsentanterne er dog ikke slut endnu. Der skal følges op på arbejdsmiljøundersøgelsen, fx med handlingsplaner.

}