Dansk Magisterforening

Læreruddannelse fik millioner i ekstrahjælp - nu skal undervisere fyres

”Med finanslovsaftalen sidste forår blev vi stillet i udsigt, at vores undervisning ville få et løft. Nu skal vi i stedet sige farvel til mange dygtige undervisere. Det virker bare ulogisk", siger Morten Linnet Aaskov, lærerstuderende fra Esbjerg. © Foto: Privat

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Læreruddannelsen på UC Syd fik sidste år tilført ekstra millioner på finansloven. Derfor undrer det studerende og undervisere, at ledelsen mindre end et år efter gennemfører nedskæringer.

De studerende forventede både flere undervisningstimer, mere vejledning og bedre feedback, da et politisk flertal i maj 2022 sikrede en særbevilling på 6,2 millioner til UC Syds læreruddannelser i Esbjerg, Kolding, Haderslev og Aabenraa.

På landsplan satte politikerne i alt 65 millioner kr. af til landets læreruddannelser på finansloven for 2022. Der er sat yderligere 125 millioner kr. af til et varigt løft med virkning fra næste studieår, hvor den nye læreruddannelse træder i kraft.

Men glæden i UC Syd varede kun kort. 

Mindre end et år senere har uddannelserne i Haderslev og Esbjerg netop overstået en sparerunde, som har kostet 10 underviser-årsværk.

De store forringelser kommer i den grad bag på blandt andre Morten Linnet Aaskov. Han læser til lærer i Esbjerg på tredje år.

”Med finanslovsaftalen sidste forår blev vi stillet i udsigt, at vores undervisning ville få et tiltrængt løft. Nu skal vi i stedet sige farvel til rigtig mange dygtige undervisere, og det kommer til at gøre ondt i alle faglokalerne”, siger Morten Linnet Aaskov.

Det er svært at forstå, hvorfor 10 årsværk forsvinder netop nu, mener han.

”Da det tocifrede millionbeløb blev bevilget i maj 2022, herskede der ikke nogen som helst tvivl her på stedet om, at læreruddannelsen på UC Syd fik tilført nye penge, og at vi ville få det at mærke ret hurtigt. Nu forstår vi ganske enkelt ikke, hvor de mange millioner er forsvundet hen,” siger Morten Linnet Aaskov.

Først fik læreruddannelserne en særbevilling på 65 millioner i 2022. Det er fordelingen af den første pulje, som ses her. Senere vedtog partierne bag finansloven, at læreruddannelserne skulle have et varigt løft på samlet 125 millioner i 2023 og 200 millioner årligt fra 2024.

Forsømt forventningsafstemning?

Besparelsen på 10 årsværk har desværre været helt nødvendig. Det forklarer Morten Kallestrup, der er direktør for Pædagogik og skole i UC Syd.

”Vi oplever både en nedgang i aktiviteterne på efter- og videreuddannelsen og et stærkt vigende optag på flere af UC Syds uddannelser. Desuden har vi en forventning om, at det ikke bliver bedre i de kommende år. Når vi mister så mange STÅ-indtægter (tilskud per studerende, red.), kan det desværre ikke opvejes af en særbevilling”, siger Morten Kallestrup.

Måske har ledelsen forsømt at forventningsafstemme ordentligt med de studerende, hvad de kunne forvente, medgiver han.

”Vi har brugt de fleste af de ekstra ressourcer på at udvikle den nye læreruddannelse, som skal være flyveklar til sommer. Det har fx krævet kompetenceudvikling af en række medarbejdere”, forklarer Morten Kallestrup.

Det er ikke sådan, at de nuværende studerende slet ikke har fået gavn af bevillingen, mener UC Syd-direktøren.

”Vi har prioriteret at gennemføre studiefaglige samtaler med alle vores lærerstuderende, vi har lavet et nyt tværgående musisk-performativt tilbud og samtidig opretholder vi et timetal på uddannelsen, der ligger over landsgennemsnittet”, siger Morten Kallestrup.

Lektor: Det hænger ikke sammen

Trods forklaringerne fra ledelsen i UC Syd undrer timingen i fyringerne fortsat Morten Linnet Aaskov og 115 af hans medstuderende så meget, at de nu har skrevet et bekymringsbrev til uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund.

”Det virker bare ikke logisk, at vi skal af med vores dygtige undervisere samtidig med, at læreruddannelsen får tilført ekstra penge. Det er vores faglighed og vores trivsel, der er på spil”, siger Morten Linnet Aaskov.

Det hænger ikke rigtig sammen

Anders Henning Simonsen, lektor og TR på læreruddannelsen i Haderslev

Heller ikke Anders Henning Simonsen, der er lektor og DM’s tillidsrepræsentant på læreruddannelsen i Haderslev, kan få regnestykket til at gå op. I snart halvandet år har han bedt ledelsen om at aflevere et udspecificeret budget, der viser, hvor det tocifrede millionbeløb er endt.

”Vi vedtog et budget for UC Syd 2022, få måneder før særbevillingen faldt på plads. I det budget og i budget 2023 var nedskæringer på personalet ikke nævnt med med ét ord. For budget 2022- og 23 får UC Syd et tocifret millionbeløb øremærket til læreruddannelsen, og så skal vi pludselig spare 10 årsværk. Det hænger ikke rigtig sammen”, siger Anders Henning Simonsen.

Torsdag skal situationen igen op på et møde, hvor Haderslev-lektoren vil forsøge at vriste nogle klare svar ud af ledelsen:

”Det kan sagtens være at pengene er brugt, og det manglende optag har slugt det tocifrede millionbeløb , som Morten Kallestrup siger. Jeg har bare ikke set beviser for det endnu, og jeg er skruet sådan sammen, at jeg får sorte tanker, når jeg ikke kan læse sort på hvidt, at bevillingen går til det formål, bevillingen er givet til”, siger Anders Henning Simonsen.

Historisk stor saltvandsindspøjtning

Forkvinde for professionshøjskolernes rektorkollegium Camilla Wang vil ikke udtale sig om den konkrete situation i UC Syd. Men generelt udmønter den enkelte professionshøjskole sine taxametertilskud individuelt, siger hun.

"Vi skal selvfølgelig levere på de aftaler og intentioner, der kommer med en ny bevilling som fx den til læreruddannelsen. Men vi skal ikke aflægge regnskab over for ministeriet. De økonomiske prioriteringer er bestyrelsens anliggende," forklarer hun.

Det er desværre vilkår, vi ikke selv er herrer over

Camilla Wang, Forkvinde for professionshøjskolernes rektorkollegium

"Vi laver uddannelser på forskellige vilkår mange forskellige steder i landet. Derfor er det også vigtigt, at vi har vide rammer til både at tilrettelægge og bruge vores penge på den måde, som bedst opfylder vores formål", siger Camilla Wang.

Da de nye penge blev bevilget til læreruddannelsen i foråret 2022, kaldte Camilla Wangs forgænger Stefan Hermann det for en "historisk stor saltindsprøjtning". Det er Camilla Wang enig i, og hun kan kan godt forstå, hvis de nuværende lærerstuderende kan føle sig lidt forbigået:

"Det er desværre vilkår, vi ikke selv er herrer over".

Særlige tilskud til læreruddannelserne, 2022

Institution (mio. kr) Tilskud 
Københavns Professionshøjskole  18,1
Professionshøjskolen Absalon  6,9
Professionshøjskolen UC Nordjylland  7.6
Professionshøjskolen UC Syddanmark  6,2
Professionshøjskolen VIA University College  16,8
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  7,9
Den Frie Lærerskole i Ollerup  1,5
Samlet  65,0
   
}