Dansk Magisterforening

Fire års kamp er slut: Lektorer slipper for genbedømmelse ved jobskifte

Ny aftale er til glæde for hundredevis af undervisere, siger formand for underviserne, Tommy Dalegaard Madsen: ”Ingen skal bedømmes på ny for at beholde den ’autorisation’ som lektor, de én gang har erhvervet sig". © Foto: Jesper Voldgaard

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

En ny aftale sikrer, at lektorer ikke skal genbedømmes, hvis de skifter stilling til en anden institution. Det er vigtig sejr for retsopfattelsen, siger undervisernes formand.

Lektorer på professionshøjskoler, erhvervsakademier og de maritime uddannelser kan ånde lettet op.

En ny tillægsaftale til undervisernes AC-overenskomst betyder, at lektorer, der er blevet lektorbedømt inden 2013 og søger nyt job, slipper for at blive genbedømt.

Den nye aftale har stor betydning for flere end 900 undervisere, der var i fare for at blive stavnsbundet til deres nuværende job. Det forklarer Tommy Dalegaard Madsen, der er formand for DM Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Maritime Uddannelser.

”Den nye aftale cementerer, at ingen lektorer skal bedømmes på ny for at beholde den ’autorisation’ som lektor, de én gang har erhvervet sig", siger han.

Kravet har været et fuldkommen uforståeligt benspænd for mobiliteten i hele uddannelsessektoren, uddyber han.

"Derfor er det en kæmpe lettelse, at usikkerheden om lektorbedømmelserne nu er fjernet”, siger Tommy Dalegaard Madsen.

Det har været en frustration for rigtig mange medlemmer at opleve, at der ikke stod en større respekt om de kvalifikationer, en lektor oparbejder igennem sit arbejdsliv

Tommy Dalegaard Madsen, formand for DM Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og Maritime Uddannelser

Bekymring til en side

I fire år har særligt DM lagt pres på Styrelsen for Forskning og Uddannelse for at få lempet kravene i den ny bekendtgørelse om lektorkvalificering på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Bekendtgørelsen lagde op til, at erfarne undervisere skulle igennem en fuld, ordinær lektorbedømmelse i tilfælde af jobskifte.

Med den nye tillægsaftale til AC-overenskomsten kan allerede bedømte lektorer bevarer deres løn og ansættelsesvilkår, også hvis de skifter stilling til en anden uddannelsesinstitution.

Det er vigtigt, at alle erfarne undervisere nu kan lægge en bekymring til side, hvis de får lyst til at søge nye udfordringer og faglig udvikling på en anden arbejdsplads, mener DM-formanden.

”Det har været en frustration for rigtig mange medlemmer at opleve, at der ikke stod en større respekt om de kvalifikationer, en lektor oparbejder igennem sit arbejdsliv”, siger Tommy Dalegaard Madsen.

Det har også været mere end svært at forstå, at ministeriet mente, man pludselig kunne annullere en eksamen, som lektorerne én gang har bestået”.

”Derfor er det dejligt, at vi nu kan lægge den her sag bag os og koncentrere os om alle de udfordringer af substantiel karakter, som vores uddannelser står foran”, siger Tommy Dalegaard Madsen.

 

}