Dansk Magisterforening

Ny anbefaling: Arbejdsmiljørepræsentanter skal beskyttes mod fyring

"Den dag, jeg skal håndtere en chikanesag eller et arbejdsmiljø, der er betændt af en anden årsag, vil det helt klart være rarere, hvis jeg ved at min lovmæssige beskyttelse er på plads”, siger CISU-rådgiver og AMR Helene Kannegaard. © foto: CISU

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) skal sikres samme beskyttelse mod fyringer som tillidsrepræsentanter, også selvom de er privatansatte og står uden for en overenskomst. Det anbefaler et udvalg under Beskæftigelsesministeriet. Vigtigt rygstød, siger Helene Kannegaard, der har været AMR i tre år.

Privatansatte arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) kan nu se frem til at blive bedre beskyttet mod at blive fyret.

Et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter har netop afleveret en række anbefalinger til beskæftigelsesministeren, som skal bane vej for en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats på landets arbejdspladser.

Udvalget anbefaler blandt andet, at de privatansatte AMR får en beskyttelse på linje med tillidsrepræsentant-beskyttelsen. Det gælder også i de virksomheder, der ikke har tegnet overenskomst.

Helene Kannegaard er en af dem, der hidtil ikke har været beskyttet igennem sin overenskomst. I tre år har den 36-årige rådgiver i organisationen CISU, Civilsamfund i Udvikling, også været arbejdsmiljørepræsentant for 25-30 kolleger i sekretariatet, der holder til i en gammel chokoladefabrik i Aarhus midtby.

Hun vurderer, at den rygdækning, hun kan se frem til, har stor betydning.

”Den vil betyde, at jeg er bedre stillet, når jeg går ind i ledelsesrummet på min arbejdsplads og er talerør for alle de ansatte”, siger Helene Kannegaard.

Hun pointerer, at CISU grundlæggende er en god arbejdsplads, hvad både trivsel og fysiske rammer angår.

”Men den dag jeg skal håndtere en chikanesag eller et arbejdsmiljø, der er betændt af en anden årsag, vil det helt klart være rarere, hvis jeg ved, at min lovmæssige beskyttelse er på plads”, forklarer Helene Kannegaard.

Jeg bliver bedre stillet, når jeg går ind i ledelsesrummet og er talerør for alle ansatte

Helene Kannegaard, CISU-rådgiver og arbejdsmiljørepræsentant

Beskyttelse sikrer medarbejderinddragelse

Ifølge DM's formand Camilla Gregersen er den udvidede beskyttelse af AMR en vigtig landvinding. Hun forventer, at en bekendtgørelse med udvalgets anbefaling bliver stemt igennem i Folketinget.

DM har arbejdet målrettet for at sikre en bedre AMR-beskyttelse, siden en principiel Højesteretsdom i 2017 slog fast, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke nyder særlig beskyttelse, hvis vedkommendes arbejdsplads ikke er dækket af en overenskomst.

Sagen drejede sig om en kvindelig bibliotekar, der var AMR i Carlsberg Group. Bibliotekaren blev fyret efter – i sin egenskab af AMR - at have påtalt problemer med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Og Højesteret slog fast, at hun ikke nød en særlig beskyttelse mod fyring.

Ifølge Camilla Gregersen er beskyttelsen af medarbejderrepræsentanter helt central, hvis man har et ærligt ønske om at inddrage de ansatte i at sikre et godt arbejdsmiljø. Og inddragelse er en god ide, siger hun.

Al erfaring viser, at det er gennem løbende dialog mellem medarbejdere og ledelse, at man kan opnå reelle forandringer på arbejdspladserne”, forklarer Camilla Gregersen.

Kolossale problemer med både stigende stresskurver og arbejdspres på de akademiske arbejdspladser betyder ifølge DM's formand, at der mere end nogensinde er brug for en indsats fra arbejdsmiljørepræsentanterne:

”Men i dag kan AMR på arbejdspladser uden overenskomst desværre stå uden særlig beskyttelse i form af forlænget opsigelsesvarsler mod at blive fyret. Det er helt urimeligt, at der på store dele af det private arbejdsmarked ikke er en sikkerhed for dem, der påtager sig det lovpligtige hverv at hjælpe til med et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen”, siger Camilla Gregersen.

Ingen Chikane i CISU

Selv om Helene Kannegaard ikke hidtil har haft en særlig beskyttelse i hvervet som AMR, så var det ikke afgørende, da hun besluttede at påtage sig opgaven.

Ifølge DM's formand, Camilla Gregersen, er anbefalingen om bedre beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter et vigtigt skridt på vejen, hvis man vil sikre et mere systematisk arbejdsmiljøarbejde. © Jacob Nielsen

”Det er en anderledes rolle, og det udvikler mig også personligt, at jeg kommer tæt på ledelsen og samarbejder med tillidsrepræsentanten”, siger hun.

Det mest udfordrende, hun har oplevet, er at følge op på individuelle problematikker, som kom frem efter en APV for tre år siden.

Den øgede beskyttelse af AMR er ikke eneste anbefaling fra det såkaldte AMO-udvalg, der blev nedsat af den tidligere regering i 2019. Men det er et vigtigt skridt på vejen, hvis man vil sikre et mere systematisk arbejdsmiljøarbejde, påpeger DM-formand Camilla Gregersen:

Derudover arbejder vi stadig for at få udbredt uddannelse til ledere i psykisk arbejdsmiljø – både på det offentlige og private område”.

}