Dansk Magisterforening

Overblik: Så er de nye dagpengeregler vedtaget – det betyder de for dig

Nyuddannede rammes af nedskæringer på dagpenge i de nye dagpengeregler, selvom De Økonomiske Vismænd har sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet vil have den ønskede effekt. © Foto: Unsplash.

Del artikel:

Nyuddannede får færre dagpenge i en afgrænset periode. Men er der taget højde for de nyuddannedes økonomiske situation og de stigende priser? Få overblikket over de nye dagpengeregler.

Dagpengesystemet har været udsat for store forringelser siden midten af 90’erne. Det er ikke mindst kommet til udtryk ved en gradvis udhuling af dagpengenes værdi målt ved den såkaldte kompensationsgrad. Men den såkaldte udhuling af dagpengenes størrelse er ikke slut.

Tilbage i januar måned præsenterede regeringen og fire politiske partier endnu en politisk aftale, der blandt andet betyder, at dagpengesatsen for nyuddannede dimittender under 30 år, der ikke er forsørgere, nedsættes.

Den aftale blev vedtaget i Folketinget i dag.

De vigtigste pointer i den nye dagpengeaftale

  • Dagpengesatsen for dimittender nedsættes efter tre måneders ledighed til 9500 kr. Forsørgeres dagpengesats nedsættes ikke.
  • Hvis du har haft et sammenhængende medlemskab i en a-kasse i 4 år eller har arbejdet 2 ud af de 3 seneste år, kan du få op til 3.650kr. ekstra i dagpenge om måneden.
  • Dimittenders ordinære dagpengeperiode reduceres fra to år til ét år.
  • Dagpengeforringelserne rammer nyuddannede fra alle videregående uddannelser og en del på erhvervsuddannelserne. Det rammer fx HK’ere, socialrådgivere, pædagoger, lærere og akademikere.
  • Udlændinges adgang til dimittend-dagpenge begrænses.
Fremdriftsreformen har skabt et flaskehalsproblem, som politikerne burde have arbejdet på at fjerne i stedet for at straffe dem, der har fulgt deres råd og taget sig en uddannelse

Per Clausen, formand i MA

Per Clausen, formand i Magistrenes A-kasse, er ked af regeringens beslutning, og af at de ledige nu igen bliver hårdt ramt af stramninger.

”De økonomiske vismænd har endda sået tvivl om, hvorvidt det overhovedet vil give den ønskede effekt at skære nyuddannedes dagpenge med en tredjedel. Jeg havde derfor håbet, at planerne om stramningen blev, om ikke annulleret, så i hvert fald sat på pause, indtil der kom et bedre faktuelt grundlag at træffe en beslutning på. Men nej”, siger han og tilføjer, at medlemmerne i MA ikke ønsker et liv på dagpenge.

”Og de kommer også i job", siger Per Clausen, "men for eksempel Fremdriftsreformen har skabt et flaskehalsproblem, som politikerne burde have arbejdet på at fjerne i stedet for at straffe dem, der har fulgt deres råd og taget sig en uddannelse”.

Danske A-kasser, der er brancheorganisationen for landets 21 a-kasser, har i en analyse udregnet, at dagpengenes dækningsgrad i perioden 2000-2025 har mistet 11,1 procent, eller hvad der svarer til et tab på 25.000 kr., om året sammenlignet med lønudviklingen.

Formålet med aftalen er, at den skal øge arbejdsudbuddet i en tid, hvor mange virksomheder aktuelt mangler arbejdskrafts.

Aftalen er sat til at træde i kraft den 1. oktober 2022, men med det forbehold, at de politiske partier, som indgik forlig om dagpengereformen i 2015, kan støtte op om aftalen.

Ifølge Finansministeriet vil aftalen øge beskæftigelsen med 12.000 personer.

}