Dansk Magisterforening

Regeringen ser stort potentiale i demokratiske virksomheder – men andelen falder

Erhvervsminister Simon Kollerup

© Philip Davali/Ritzau Scanpix

Del artikel:

Andelen af demokratiske virksomheder falder, men nye anbefalinger fra ekspertgruppe skal ifølge regeringen bruges som springbræt til at vende udviklingen.

Demokratiske virksomheder udgør en væsentlig del af den danske økonomi, men kendskabet til de demokratiske virksomheder er sparsomt.

Det ønsker regeringen og et bredt flertal i Folketinget at gøre noget ved.

Derfor blev der sidste år nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skulle kigge på adgangen til finansiering og rådgivning, herunder potentielle barrierer for at oprette nye demokratiske virksomheder.

Tirsdag den 21. juni lagde ekspertgruppen den færdige rapport på bordet med ni anbefalinger på tre overordnede temaer:

 1. Bedre mulighed for at etablere demokratiske virksomheder
 2. Bedre mulighed for at generationsskifte/omdanne demokratiske virksomheder
 3. Bedre muligheder for drive og udvikle demokratiske virksomheder

Regeringen ser ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) et stort potentiale i demokratiske virksomheder.

”Men det er afgørende, at vi får styrket vores viden, så der ikke står unødvendige barrierer i vejen for, at de demokratiske virksomheder kan opnå succes og bidrage til dansk økonomi”, siger ministeren.

”På samme måde vil det være relevant for iværksættere at kigge på den virksomhedsform, når de starter virksomhed. Derfor er jeg utrolig glad for at have modtaget anbefalingerne i dag. De skal udgøre et springbræt, som vi skal bruge til skabe endnu flere levedygtige virksomheder i Danmark,” siger Simon Kollerup.

Fremadrettet er det måske netop de demokratiske virksomheder, som kan finde løsninger, hvor andre virksomhedsformer giver op

Louise Mogensen, formand for ekspertgruppen

Begrænset kendskab til demokratiske virksomheder

Mere end hver 20. erhvervsaktive dansker er ansat i en demokratisk virksomhed og næsten hver 10. krone omsættes via en demokratisk virksomhed.

I nyere tid har der imidlertid ikke været meget fokus på de demokratiske virksomheder som en samlet gruppe, skriver ekspertgruppen i sin rapport.

Den peger blandt andet på, at der er et begrænset kendskab til demokratiske virksomheder blandt iværksættere, når de skal vælge virksomhedsform.

Fra 2019 til sommeren 2021 er der registreret 114 nye demokratiske virksomheder med ansatte. I 2019 alene oprettedes i alt 10.819 virksomheder med ansatte.

Dermed udgør de nyoprettede demokratiske virksomheder med ansatte i perioden 2019 til sommeren 2021 1,1 procent af alle nyoprettede virksomheder.

Det betyder, at demokratiske virksomheder fylder mindre blandt de nyoprettede virksomheder, end de gør blandt etablerede virksomheder, selv om de udgør 2,5 procent af alle reelt aktive virksomheder i Danmark og står for 9,1 procent af omsætningen.

Denne udvikling er uheldig, skriver ekspertgruppen, såfremt den skyldes, at der eksisterer særlige barrierer for stiftelse og drift, som ikke findes i andre virksomhedsformer.

Derfor anbefaler gruppen, at der kommer større viden om demokratiske virksomheder blandt f.eks. rådgivere.

”Vi har brug for alle typer af virksomheder for at få et stærkt og sundt erhvervsliv i hele Danmark. Fremadrettet er det måske netop de demokratiske virksomheder, som kan finde løsninger, hvor andre virksomhedsformer giver op. Det kræver dog, at de barrierer, som vi har identificeret, fjernes”, siger, Louise Mogensen, formand for ekspertgruppen og direktør i Forenet Kredit.

På linje med DM's forslag

Fagforeningen DM har arbejdet i ekspertgruppen med demokratiske virksomheder, fordi det både handler om jobskabelse, langsigtet værdi og det gode arbejdsliv, fortæller DM's formand Camilla Gregersen.

"Vi har længe arbejdet for at få fjernet barriererne for demokratiske virksomheder, og vi er derfor meget glade for, at ekspertgruppens anbefalinger er på linje med DM's forslag".

Ifølge DM's formand bliver det fx nemmere at være en medarbejderejet virksomhed ved at indføre en ny selskabstype, gøre medarbejdereje mere tydelig i lovgivningen samt ved at geare erhvervsfremmesystemet til disse virksomhedstyper, hvis forslagene gennemføres politisk. 

"Vi foreslår sammen med ekspertgruppen, at medarbejderejede virksomheder ligestilles med andre ejerformer. Det er stærkt forslag, da overdragelse til medarbejdere er en oplagt mulighed ved generationsskifter i dansk erhvervsliv", siger Camilla Gregersen.

Medarbejderne ligger ifølge DM's formand inde med dyb viden om virksomhedens drift, og det er oplagt, at de får mulighed for at drive en virksomhed videre, hvis overdragelse til næste generation ikke er oplagt.

Forskning peger desuden på, at det også kan øge produktiviteten i virksomheden.

"Vidensarbejdere er særligt produktive og trives godt i flade hierarkier, som kendetegner demokratiske virksomheder, hvor deres specialiserede viden kan komme mest smidigt i spil", siger Camilla Gregersen.

Sådan styrkes udviklingen for demokratiske virksomheder

Dette er den politisk nedsatte ekspertgruppe ni anbefalinger for, hvordan udviklingen for demokratiske virksomheder kan styrkes. 

 1. Mere vinden om og bedre kendskab til demokratiske virksomheder
 2. Enklere og klarere mulighed for for medarbejdereje af demokratiske virksomheder
 3. Bedre mulighed for omdannelse til til en demokratisk virksomhed
 4. Bedre mulighed for gernerationsskifte til til medarbejdejede virksomheder
 5. Forbedring af finansieringsmulighederne for demokratiske virksomheder
 6. Udarbejdelse af anbefalinger for god ledelse af demokratiske virksomheder
 7. Forbedreing af demokratiske virksomheders muligheder for at kommunikere med deres ejere (medlemmer)
 8. Bedre mulighed for aktivsikring
 9. Bedre muligheds for grøn omstilling.

Læs mere her