Dansk Magisterforening

Brancheindblik: Her er dine studievenner ansat

Karrieremesse

Nyuddannede akademikere ansættes i langt flere brancher end tidligere, viser undersøgelse fra DM. Her er det fra en karrieremesse i Aarhus. © Foto: Manova A/S

Del artikel:

Hvilke brancher ansættes statistikere i - eller hvad med historikere? Akademikerbladet giver adgang til detaljerede data for nyuddannedes ansættelser på arbejdsmarkedet over 12 år.

Hvis du er vild med tal, skal du tage en kandidatuddannelse i statistik, siger de på Københavns Universitet.

Men hvilke veje vil uddannelsen mon føre til?

Et seriøst svar finder man i nedenstående data, der viser, hvilke brancher statistikere og kandidater fra 110 andre universitetsuddannelser finder beskæftigelse i de første to år efter endt uddannelse.

Og hvor vejene til beskæftigelse for statistikere i 2010 var få, er billedet i 2020 et helt andet.

80 pct af alle nyuddannede statistikere blev i 2010 ansat enten på et universitet eller i sundhedssektoren.

I 2020 var den andel reduceret til 45 pct. I dag arbejder flertallet i IT- eller managementbranchen eller steder som farmaceutindustrien eller finansverdenen.

Det samme billede tegner sig for en lang række andre naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, viser tallene, som DM Analyse har bearbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

”Vi kan konstatere, at kandidater med de akademiske baggrunde, som vi organiserer, bidrager i utroligt mange forskellige brancher. Der er stadig nogle brancher, hvor vores grupper fylder mere, men det er et langt mere diverst billede end tidligere, hvilket vidner om, at flere arbejdsgivere har fået øjnene op vores medlemmers værdi”, siger DM formand Camilla Gregersen.

I modsætning til humanisterne har bevægelsen mod den private sektor de seneste ti år ikke været lige så markant for kandidater med en naturvidenskabelig baggrund.

Hvor 72 pct. af de nyuddannede i 2010 arbejdede undervisning, forskning, sundhed og offentlig administration var andelen i 2020 63 pct.

Ifølge Camilla Gregersen skal væksten i akademikeransættelser fremover især ske på det private arbejdsmarked.

”Dansk erhvervsliv består i høj grad af små og mellemstore virksomheder. En del af dem har endnu ikke erfaring med at ansætte akademikere, selvom vi ser, at der generelt er en positiv sammenhæng mellem, hvor godt virksomhederne klarer sig og ansættelsen af de første akademikere.

I excel-arket nedenfor, kan kan du vælge tre parametre: Årstal (alle akademikere, der det pågældende år har været færdiguddannet i mindre end to år), fakultet (fx naturvidenskabelig eller humanistisk) samt uddannelse.  Bemærk at du også kan klikke foran hvert branchenavn for at se underbrancherne.