Dansk Magisterforening

Covid har gjort danskerne til Europas mest tilfredse

Danskerne er Europas mest tilfredse

I forhold til andre europæiske lande slap danskerne nådigt gennem covid-krisen. Det giver udslag i en høj grad af tilfredshed med økonomi og tilværelsen generelt. © Mads Jensen/Ritzau Scanpix

Af Lasse Højsgaard
Del artikel:

Europa kæmper med økonomiske og velfærdsmæssige efterveer af Covid 19-krisen. I den situation skiller danskerne sig ud ved at have få økonomiske kvaler og generel stor tilfredshed med tilværelsen. ”Jeg tror, mange undervurderer, hvor let vi slap i forhold til andre lande”, siger økonom.

Covid-pandemien har trukket en hale af økonomiske problemer og social utryghed over Europa og dets nabolande. Det viser spørgeundersøgelsen ’Living, working and COVID-19’ fra Eurofound. Mange har mistet jobbet som følge af pandemien, og i rigtig mange familier er økonomien særdeles presset. Blandt samtlige adspurgte svarer en tredjedel, at de har problemer med at betale basale fornødenheder (utility bills).

Situationen giver sig udslag i grundlæggende utilfredshed med folks livssituation og bekymring for fremtiden.

I undersøgelsen står Danmark imidlertid frem som en særdeles positiv historie. I forhold til flere af undersøgelsens centrale spørgsmål svarer danskerne nemlig markant mere positivt end de øvrige lande. Det gælder spørgsmålet, om man generelt oplever, at man kan få økonomien til at hænge sammen. Det mener lidt over 30 procent af danskerne, at de ikke kan. Det er markant lavere end næstlaveste score (Sverige på 40 procent), og EU-gennemsnittet på 55 procent. I et land som Grækenland svarer over 80 procent, at de har økonomiske vanskeligheder.

Robust erhverv og meget digitale

Et andet spørgsmål i undersøgelsen handler om generel livstilfredshed. Også her ligger Danmark bedst til med en gennemsnitscore lige under 7 på en skala fra 1 til 10. Markant bedre end næstbedste score (Holland på 6,5) og EU-gennemsnittet på 5,9.

Birthe Larsen, økonom og lektor ved CBS, genkender billedet fra tidligere målinger, der også peger på Danmark som det land, der er kommet bedst ud af covid-pandemien. Det er der flere grunde til, forklarer hun. En af grundene er, at vores erhvervsstruktur har været mere robust over for pandemiens konsekvenser.

”Vores eksport ikke så følsom. For eksempel eksporterer vi meget medicin og fødevarer, der ikke har været hårdest ramt. Det skal man sammenligne med lande som Italien, Grækenland og Spanien, der har meget turistfølsomme økonomier”.

En anden faktor er vores høje grad af digitalisering, der har gjort, at vi har kunnet arbejde hjemme i stor stil, og at børn har kunnet fortsætte undervisningen med hjemmeskole.

”Hvis vi sammenligner os med et land som Tyskland, som ellers også er et moderne samfund, så er digitaliseringsgraden der meget lav. Mange steder er internetadgangen så dårligt, at børn ikke kunne have hjemmeskole. Så digitaliseringsgraden har været super vigtig”.

Vi var det første land, der tog en politisk beslutning om, at nu gør vi noget, og vi gør det hurtigt

Birthe Larsen, lektor, CBS

Vi slap let

Endelig peger Birthe Larsen på den politiske indsats omkring hjemsendelse med løn og hjælpepakker til private virksomheder.

”Vi var det første land, der tog en politisk beslutning om, at nu gør vi noget, og vi gør det hurtigt. Den forskning, jeg var med til at lave under pandemien viser, at hjælpepakkerne reddede 81.000 jobs, så derfor ved vi, at det har været en kæmpe hjælp”.

Danmark kom gennem pandemien med en – relativt set – høj grad af økonomisk tryghed. Det forklarer en del af den livstilfredshed, som Danmark altså også scorer højest på, men ikke alt. Birthe Larsen tror, at den høje score skal ses i sammenhæng med de generelt milde konsekvenser, som pandemien fik i Danmark sammenlignet med andre lande.

”Nedlukningen i Danmark var relativt kort, og det var også en relativ kort periode, man skulle gå med maske. I USA var børnene mange steder hjemme fra skole i halvandet år. Jeg var i Frankrig i sommeren sidste år, hvor de var på vej ind i deres 3. eller 4. nedlukning. Jeg tror, mange undervurderer, hvor let vi slap i forhold til andre lande”.