Dansk Magisterforening

CBS vil lukke uddannelser: Udspil skaber protester

Af Thomas Bøttcher
Del artikel:

Politisk aftale skulle presse universiteterne til at styrke uddannelsesudbuddet lokalt. Men i stedet for planlægger CBS nu helt at lukke en række humanistiske og socialvidenskabelige uddannelser.

En komplet afvikling af seks unikke uddannelser og nul udflyttede studiepladser.

Sådan lyder CBS' bud på en eksekvering af regeringens udflytningsplan om at sikre ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark”.

Ifølge udflytningsplanen, der er vedtaget af samtlige partier i Folketinget på nær Radikale Venstre, skal universiteterne udflytte op til 10 pct. af deres studiepladser fra landets største byer til provinsen eller alternativt reducere et tilsvarende antal.

Med sit udspil om at nedlægge 628 studiepladser, vælger CBS at opfylde planen udelukkende ved hjælp at sidste metode.

Udspillet fra CBS' direktion indebærer samtidig, at universitetet, frem for at skære i optaget på tværs af uddannelser, helt lukker en række humanistiske og socialvidenskabelige uddannelser, herunder de to eksisterende filosofiuddannelser ”Business Administration and Philosophy” og ”Erhvervsøkonomi og filosofi”.

Studerende i chok

Morten Levinsen, CBS-studerende med en bachelorgrad fra den ene af uddannelserne, er rystet over udmeldingen fra universitetsledelsen.

"Lige nu kan jeg bare sige, at jeg er i chok over den proces, bestyrelsen har gang i. Det er grænsende til latterligt. De studerende, hvis uddannelse nu er nedlukningstruet, er ikke blevet hørt. Jeg skal ud på arbejdsmarkedet med en uddannelse, som CBS nu dekrediterer, og vi er ikke blevet hørt", siger Morten Levinsen.

Søndag aften den 14. november iværksatte studerende en mailstorm mod ledelsen, og på onsdag den 17. november vil der fra morgenstunden være protester på CBS' campus på Frederiksberg. 

Det er blandt andet de uddannelser, der har gjort CBS kendt internationalt for at være fremsynet

Morten Thaning, CBS-lektor og tidligere studieleder

Og ifølge CBS-lektor og tidligere studieleder Morten Thaning ignorerer CBS-ledelsens planer et afgørende hensyn, som universitetet skal tage ifølge den politiske aftale. Ifølge aftalen skal universiteterne ud over decentralisering også tage hensyn til, at der fortsat skal være ”et bredt udbud af uddannelser i Danmark, herunder små fag”.

”De to filosofiske fag, er netop mindre uddannelser, som med deres særlige perspektiv på erhvervsøkonomi og organisation ikke findes andre steder i landet og i øvrigt kun på en håndfuld andre universiteter i verden. Det er blandt andet de uddannelser, der har gjort CBS kendt internationalt for at være fremsynet”, siger han.

Ved at skære de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser bort vælger direktionen en kurs tilbage mod en snæver handelshøjskole, som CBS førhen var, mener Morten Thaning.

”Men hvis erhvervsliv og offentlige organisationer skal adressere de udfordringer og behov, samfundet står overfor, kræver det også en dybdegående og specialiseret refleksion over etiske, politiske og sociale aspekter. Og det er netop de kompetencer, som de studerende tager med fra de to uddannelser”, siger han.

Enhedslisten: Misteriet har meldt forkerte tal ud

Også Enhedslisten, der er med i aftalen med regeringen, undrer sig over udmeldingen fra CBS.

”Jeg mener ikke, CBS' udspil holder sig inden for aftalen. Vi har specifikt lagt vægt på, at der skal tages hensyn til diversitet og de små fag”, siger uddannelsespolitisk ordfører Victoria Velasquez.

At CBS samtidig vælger at pege de fag, der er med til at adskille CBS fra almindelige handelshøjskoler, forstår hun heller ikke.

”På et tidspunkt, hvor vi blandt andet står i en alvorlig klimakrise, virker det besynderligt, at man vil lukke uddannelser, der netop har fokus på at sætte studerende inden for erhvervsøkonomi i stand til at handle på samfundets største udfordringer”, siger hun.

Studerende på CBS har arrangeret en blokade i forbindelse med CBS's udspil.

Victoria Velasquez peger samtidig på, at planen fra CBS alene er et udspil, der efterfølgende skal indgå i en samlet sektorplan fra universiteterne, som uddannelsesminister Jesper Petersen til april skal fremlægge til drøftelse blandt forligspartierne.

I den forbindelse finder hun det uheldigt, at CBS – ligesom KU – i sit bud lægger op til at reducere studiepladserne med præcist 10 pct, for ifølge Victoria Velasquez er det derimod aftalt, at institutionerne hver især skal lave oplæg med udflytning eller nedskalering af optaget på 5-10 pct. De skal i sidste ende føre til en sektorplan med en samlet målsætning om udflytning eller nedskalering på ”op til 10 pct.”.

Men i det såkaldte udmeldebrev, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har sendt til uddannelsesinstitutionerne med retningslinjer om, hvad de enkelte institutionsplaner skal indeholde, står der eksplicit, at institutionernes måltal ”skal tage afsæt i udflytning/nedskalering på 10 pct”. ”Eventuelle særhensyn” kan reducere andelen ned mod 5 pct., hedder det endvidere. Det fremgår af en aktindsigt i udmeldebrevet, som DM Akademikerbladet har fået.

Og den besked er ikke overensstemmende med det aftalte, mener Victoria Velasquez.

”Det viser jo, at man har sat gang i en proces, hvor styrelsen eller ministeriet vil have at uddannelsesinstitutionerne skal komme med et bud på 10 pct., og at der så eventuelt kan tages særhensyn. Men det er ikke det, der er aftalt, og derfor er det jo tydeligt, at ministeriet ikke har kommunikeret korrekt ud”, siger Victoria Velasques.

Hun forudser, at aftalepartierne til april så skal ”lege julemænd” og mindske reduktionerne.

”Men det skaber jo en helt unødvendig utryghed for de ansatte og de studerende på de berørte uddannelser. For der er stor forskel på, om man skal tænke det her i forhold til de kommende mindre ungdomsårgange, der ikke giver behov for så store optag som hidtil samt en reel udflytning af uddannelser, eller om man bare uden videre skal skære 10 pct.”.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra CBS' direktion.

}