Dansk Magisterforening

Gallup: Stop udhulingen af dagpengene

Da S-SF-R-regeringen i 2012 stod i spidsen for en skattereform, der siden har medført årlige forringelser af bl.a. dagpengene, nægtede SF-politikeren Özlem Cekic at stemme for. Det kostede hende Nu mener et flertal af danskerne, at hun havde ret i sin modstand mod forringelsen af dagpenge. © Arkivfoto: Jacob Ehrbahn/Politiken/Ritzau Scanpix.

Dagpenge Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Fremover bør dagpengene følge lønudviklingen, lyder det fra et stort flertal af danskere i job. Et klart signal til regeringen om, at udhulingen af dagpengene skal stoppe, siger arbejdsmarkedsprofessor.

Dagpengene mister år for år værdi for de ledige, fordi dagpengene stiger langsommere end lønningerne.

Men et stort flertal blandt danskerne mener, at udhulingen af dagpenge skal stoppe nu. Dagpengene bør følge det almindelige lønindeks, og dermed stige lige så mange procent om året, som danskernes løn gør det.

Det viser en ny meningsmåling blandt 1.004 repræsentativt udvalgte borgere, som Gallup har lavet for DM Akademikerbladet.

Her angiver 66 procent af danskerne, at dagpengesatsen bør følge den procentvise stigning i lønnen. 14 procent mener, at dagpengene bør stige mindre, og 4 procent mener, at dagpengene bør have en højere stigningstakt end lønningerne.

”Det viser, at et klart flertal af danskerne er enige om, at dagpengesatsen ikke skal udhules yderligere. Den faldende dækningsgrad skal stoppes”, siger professor på Roskilde Universitet Bent Greve, som forsker i velfærdsstaten og social-, skatte- og afgiftspolitik.

Også Per Clausen, formand for Magistrenes A-kasse (MA) og 82.000 akademiske medlemmer, opfatter Gallup-målingen som et udtryk for, at befolkningen ønsker at gøre op med de mange års forringelser af dagpenge nu.

”Danskerne synes, at der skal være et bedre forhold mellem dagpenge og lønindkomst, og det, håber jeg, vil give regeringen incitament til at få dette løst”, siger Per Clausen.

Det burde være en selvfølgelighed, at dagpengene skal følge med lønudviklingen, mener formand for DM Camilla Gregersen.

"Ellers er det jo ligesom at tegne en forsikring, der bliver ringere og ringere med tiden. Et stort flertal i befolkningen bakker op om, at dagpengene ikke skal udhules mere. Tallene sender et tydeligt signal om, at dagpengeområdet skal prioriteres politisk", siger hun. 

Dagpengene er udhulet gennem årtier

Dagpengene er de seneste to årtier blevet udhulet i forhold til lønudviklingen på grund af en række politiske reformer.

I en årrække er dagpengene blevet reguleret med 0,3 procent mindre end lønudviklingen. 

I 2012 besluttede den daværende SRSF-regering med et bredt politisk flertal en skattereform, som bl.a. finansierede topskattelettelser ved at “mindreregulere” alle overførselsindkomster med yderligere 5,2 procent. Heraf udmøntes de tre procent i årene 2020-23.

Danske A-kasser, der er brancheorganisationen for landets 21 a-kasser, har i en analyse udregnet, at dagpengenes dækningsgrad i perioden 2000-2025 har mistet 11,1 procent, eller hvad der svarer til et tab på 25.000 kr., om året sammenlignet med lønudviklingen.

At dagpengenes dækning for mange ledige ikke er tilstrækkelig, understreges af endnu en undersøgelse fra Danske A-kasser fra november 2020 om de økonomiske følger for ledige med minimum tre måneders ledighed i 2020 fra 12 forskellige a-kasser. 

Den viser, at 52 procent af de ledige har fået økonomisk eller materiel hjælp fra deres familie og venner. Og 79 procent af de ledige med opsparede midler må bruge af dem, mens de er ledige.

”Det er stærkt problematisk, at regeringen fortsætter med at negligere befolkningens ønsker om at genoprette vores dagpengesystem

Eva Obdrup, forretningsfører i 3F’s A-kasse og formand for Danske A-kasser

”Det er stærkt problematisk, at regeringen fortsætter med at negligere befolkningens ønsker om at genoprette vores dagpengesystem. Der er en række partier i Folketinget, der klart har sagt, at de gerne drøfter dagpengeforbedringer, og det er derfor ikke umuligt at finde parlamentarisk opbakning til at gøre noget ved det”, siger forretningsfører i 3F’s A-kasse og medlem af 3F’s bestyrelse Eva Obdrup, som også er formand for Danske A-kasser.

Langtidsledighed er steget under coronakrisen

Ved udgangen af januar var der ifølge Jobnet mere end 151.000 ledige dagpengemodtagere, og langtidsledigheden er vokset med omkring 9000 fuldtidspersoner siden marts sidste år. Det er den højeste andel i seks år.

Eva Obdrup synes, det er vigtigt, at regeringen tager danskernes udmelding i Gallup om at stoppe udhulingen af dagpengene alvorligt, da uligheden stiger, og dagpengene har nået et niveau, som for mange slet ikke er tilstrækkeligt længere.

”Vokser man op i fattigdom, er der en potentiel større risiko for selv at havne i fattigdom. Vi skal derfor passe meget godt på dette system, og når det igennem så mange år er blevet forringet, og så mange undersøgelser viser, at dagpenges dækning er for dårlig, så skal der gøres noget ved det nu”, siger Eva Obdrup.

}