Dansk Magisterforening

Én kvinde på barsel får CBS til at lukke uddannelse

En onsdag morgen i november blokerede mindst 50 CBS-studerende for den fysiske adgang til Akademisk Råds høring om uddannelseslukninger i protest mod det de oplever som manglende inddragelse i processen. Nu har CBS justeret lukkeplanerne. © Foto: Akademikerbladet

Universiteter Af Martin Ejlertsen
Del artikel:

Ifølge gruppen Studenteroprøret på CBS betyder én kvinde på barsel, at en CBS-uddannelse blandt flere nu lukker. Bestyrelsen bør forkaste ledelsens udflytningsplaner, da der er graverende fejl i datagrundlaget, lyder kritikken.

Datagrundlaget for at lukke en række uddannelser på CBS er smækfyldt med fejl.

Det mener en række nuværende og tidligere CBS-studerende, som har skrevet et brev til universitetets bestyrelse, hvor de henviser til en række konkrete fejl i datagrundlaget for CBS' bud på en eksekvering af regeringens udflytningsplan.

Gruppen, som kalder sig Studenteroprøret på CBS, ønsker på den baggrund, at bestyrelsen forkaster hele ledelsens udspil om at lukke en række uddannelser i udflytningsplanerne.

”Beslutningsgrundlaget indeholder for mange graverende fejl og mangler, og vi kan ikke have tillid til de grundlæggende præmisser, som lukningsplanen er bygget på”, står der i brevet adresseret til CBS’s bestyrelse, som DM Akademikerbladet har en kopi af.

Blandt andet blev én kvindelige kandidat fra CBS-uddannelsen Politisk Kommunikation og Ledelse (PKL) fra juni 2019 opfattet som ledig i seks ud af 12 måneder (50 procent), frem til hun fik job i december 2020, selvom hun faktisk var på barsel i de første måneder efter endt uddannelse.

Ledigheden fra en uddannelse opgøres nemlig i datagrundlaget på baggrund af en persons status i 4. til 7. kvartal efter endt uddannelse.

Det vil i kvindens tilfælde sige i perioden april 2020 til marts 2021. Kvartal 0-3 tæller altså ikke med i det regnskab, hvor kvinden ellers var på barsel.

”De uddannelser, der nu lukkes på CBS, er jo kvindedomineret. Og dette eksempel med kvinden på barsel viser, at ud fra ledelsens tilgang til at beregne ledighed, stilles kvinder dårligere, når de er på barsel. I tilgangen til regnskabet mister de nemlig automatisk de tre første kvartaler, hvor de var på barsel”, siger Oliver Anton, som er ansat som projektleder i en NGO og i øvrigt tidligere studerende på uddannelsen HA(fil) Erhvervsøkonomi og filosofi også kaldet FLØK på CBS. Han er også medunderskriver på brevet.

Ud fra ledelsens tilgang til at beregne ledighed stilles kvinder dårligere, når de er på barsel

Oliver Anton, Studenteroprøret og tidligere CBS-studerende

Beregninger bag beslutning er ikke korrigeret

Eksemplet med kvinden på barsel er ifølge Oliver Anton et udtryk for en større problematik bag hele beslutningsgrundlaget for, hvilke CBS-uddannelser der skal lukke.

CBS’ tilgang til at udregne ledighedsgraden på en uddannelse er ellers efter bogen.

Det bekræftes af en mailkorrespondance mellem CBS og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som DM Akademikerbladet har set.  

Men CBS-ledelsen har ifølge Studenteroprøret på CBS slet ikke korrigeret for, hvor mange der læser på de enkelte uddannelser. Det rammer de uddannelser, som nu står til at lukke, fordi de er små og desuden kvindedominerede.  

”Graver man i tallene for de uddannelser, der skal lukkes, så har der i de sidste 3-5 år været flere kvinder herfra, som har været på barsel lige efter endt uddannelse. Populationen på de uddannelser bliver altså påvirket af denne udregningsmodel. Det bør ledelsen tage højde for, men det gør de ikke”, siger Oliver Anton.

Således er optaget på uddannelsen PKL, som ifølge CBS-ledelsens justerede udspil skal lukkes, på omkring 60 personer. Derfor vægter én kvinde på barsel fra denne uddannelse langt mere ren statistisk i udregningen for ledighed end fx én kvinde på barsel fra cand.merc.-uddannelse, hvor der optages omkring 1300 personer.

”Ledigheden er lige omkring 10 procent på PKL, og på den måde er det seks personer, der afgør, om uddannelsen går i rødt eller ej. Om kvindens status derfor er ledig eller barslende vægter derfor utrolig højt og er i dette tilfælde afgørende", siger Oliver Anton og uddyber:

"Populationens størrelse på det enkelte studie har altså afgørende indflydelse, men det har ledelsen ikke korrigeret for i sin beslutning om, hvilke uddannelser der skal lukke på grund af høj ledighed”.

Lektor på CBSs Institut for Management, Politik og Filosofi, Justine Grønbæk Pors undrer sig over, hvorfor CBS-ledelsens beslutning om at lukke uddannelser er så snævert begrundet i ledighedstallet. 

"Som de fleste mennesker, der arbejder med brug af tal i beslutningstagning (eksempelvis de ledere af skoler, forvaltningsenheder og hjemmeplejer, jeg har mødt i min forskning) er tal en måde at opgøre virkeligheden på, som kommer med visse forbehold", skiver hun i et opslag på LinkedIn-tråd, som DM Akademikerbladet har fået lov at referere. 

Hun pointerer i opslaget, at der ikke er så stor forskel på de ledighedstal, der nu lukker uddannelser og ledighedstallene der ikke gør det. 

"Det slår mig som en enten ukritisk eller strategisk brug af dette tal. Det virker som en CBS-topledelse, der ikke vil stå ved at lukningen af disse uddannelser er en beslutning om at forandre CBS og i stedet lader som om, det er en nødvendig beslutning, de ikke kan stå til ansvar for, når de blot henviser til et tal", skriver Justine Grønbæk Pors.

CBS-ledelsen justerer sin lukkeplaner

Ifølge ledelsens oprindelig plan stod Oliver Anthons tidligere uddannelse HA(fil) Erhvervsøkonomi og filosofi (FLØK) til at lukke. Men det gør den nu alligevel ikke. I en pressemeddelelse mandag den 29. november fremlægger CBS-ledelsen således en justeret plan efter en høringsproces.

Her fremgår det, at beslutningen om at lukke FLØK nu trækkes tilbage. Fire ud af seks uddannelser skal dog fortsat lukkes. Den anden uddannelse, der nu står til at overleve, er Cand.soc. OIE Organisational Innovation and Entrepreneurship.

”Det har været en konstruktiv og engageret høringsproces med opklarende og værdifulde input. Det er vi taknemmelige for. Som resultat af høringen har vi besluttet at justere planen, som vi nu indstiller til godkendelse i bestyrelsen”, udtaler konstitueret rektor på CBS, Inger Askerhave i forbindelse med beslutningen.

At CBS’ ledelse ønskede at lukke netop FLØK på grund af dårlige ledighedstal, vækkede også undren. Ifølge en intern CBS-undersøgelse har uddannelsen gennem ti år faktisk ført til høj beskæftigelse, kunne DM Akademikerbladet fortælle i sidste uge.

”CBS har valgt at lukke uddannelser og har gjort ledighed til kriteriet for, hvilke uddannelser de vil lukke. På baggrund af tallene fra rapporten kan Ha(fil.) ikke falde under det kriterie”, fortalte lektor på CBS Morten Thaning, som fra 2015-2019 var studieleder på FLØK.

Den interne rapport viser nemlig ikke blot, at gruppen af kandidater med en HA(fil.) har en dimittendledighed, der er lavere end andre CBS-kandidaters gennemsnitlige dimittendledighed. Efter 10 år er beskæftigelsesgraden desuden ca. otte procentpoint bedre end for dimittender med en anden grunduddannelse fra CBS.

Det er forkert at påstå, der har været fejl i data

Søren Hvidkjær, forskningsdekan, CBS

Ledelse afviser, at tal er fejlagtige

Ifølge forskningsdekan på CBS, Søren Hvidkjær, skyldes ledelsens beslutning om alligevel ikke at lukke FLØK ikke, at der har været fejl i de data, som ledelsen har taget sin beslutning ud fra.

“Nej, det er forkert at påstå, der har været fejl i data. CBS har i den plan, der blev sendt i høring, brugt de alment anerkendte mål for dimittendledighed, der beregnes af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen”, siger Søren Hvidkjær.

Han forklarer, at billedet undervejs i høringen er suppleret med registerdata fra Danmarks Statistik. De data viser, at HA(fil.)-studerende kommer hurtigere i job og i samme tempo som andre dimittender fra CBS, hvis de ikke tager den naturlige overbygning, Msc Business Adminstration & Philosophy, altså den kandidat, HA(fil.) giver et retskrav til.

”Derfor indstiller vi i den justerede plan til, at bacheloruddannelsen bevares og retskravsoverbygning lukkes”, siger Søren Hvidkjær og forklarer, at en konsekvens er, at HA(fil.) skal have en ny kandidatoverbygningen og direktionen indstiller til, at det bliver cand.merc.-almen.

Den justerede plan ændrer ikke på det faktum, at der er tale om en forhastet beslutning, der er lavet på et mangelfuldt grundlag

Oliver Anton, Studenteroprøret og tidligere CBS-studerende

Fejlagtigt datagrundlag bag lukkemodel

Den udlægning er gruppen Studenteroprøret på CBS dog ikke enige i. I brevet til CBS’ bestyrelse påpeger de, at det føromtalte eksempel med kvinden på barsel på PKL-uddannelsen netop viser, at datagrundlaget bag beslutningen om, hvilke uddannelser der skal lukke, er fejlagtigt og mangelfuldt. Det ændrer CBS-ledelsens justerede plan ifølge Oliver Anton heller ikke ved.

Derfor indstiller Studenteroprøret på CBS til bestyrelsen, at lukningsplanerne forkastes, og at hele datagrundlaget bag beslutningen omgøres.  

”Den justerede plan ændrer ikke på det faktum, at der er tale om en forhastet beslutning, der er lavet på et mangelfuldt grundlag. At der nu fredes én enkelt uddannelse, mens der samtidig lukkes en hel række studier fra ét institut, vil desuden betyde, at instituttet vil falde fra hinanden. Det er bare endnu en afledt konsekvens af dette udspil”, siger Oliver Anton.

Han håber, at CBS-bestyrelsen i stedet for lægger op til en ”grønhøstermodel”, ligesom tilgangen har været på de andre universiteter.

”Jeg tror godt, at CBS-bestyrelsen kan se fordelene i, at man i stedet for at lukke uddannelser reducerer blødere på tværs af alle studierne, mens man så på den lange baner dykker ordentlig ned i tallene og på sigt ser, om man helt skal lukke visse studier i stedet for som nu bare tage beslutningen på så tyndt et grundlag”, siger Oliver Anton.

CBS kommer ikke uden om lukning af uddannelser

Forskningsdekan Søren Hvidkjær forklarer, at det er et helt centralt mål med planen at bevare bredden og kvaliteten i forskningsmiljøerne.

”Det på trods af, at det politiske krav om at reducere studiepladser i de store byer får negative økonomiske konsekvenser for os som universitet”, siger han.

Uanset valg af model, vil en reduktion af CBS’ optag på op mod 10 procent ifølge forskningsdekanen betyde et indtægtstab på 45-55 mio. kroner årligt.

”Vi er derfor tvunget til også at se på, hvad vi kan gøre for at reducere vores omkostninger. Hvis vi beskærer 10 procent studiepladser på alle uddannelser, så reducerer vi kun omkostningerne i et meget begrænset omfang. Vi kommer derfor ikke uden om lukning af uddannelser".

}