Dansk Magisterforening

Ny bog giver opskriften: Sådan skriver du akademisk

Bogen Akademiske fraser gør det tydeligt for fx studerende, hvordan man skriver akademisk. © Foto: Khan Tariq Mikkel/Ritzau Scanpix

Af Anna Dalsgaard
Del artikel:

Det kan være svært at knække koden til det akademiske sprog. Bogen Akademiske Fraser er en slags grønspættebog for studerende, unge eller udenlandske forskere, undervisere og vejledere.

”Undersøgelsens empiriske materiale består af….”

”Studiets kvalitative empiri bygger på fokusgruppeinterviews, individuelle interviews og feltarbejde på…”

Det er to eksempler på akademiske fraser, hentet fra bogen af samme navn, som er en håndbog eller en opslagsbog i at skrive akademisk.

Og det giver faktisk ikke sig selv, hvordan man skriver som akademiker. Mange, der starter på en videregående uddannelse, får beskeden: Du skriver ikke akademisk nok. Men de får ikke nogen vejledning i, hvordan de skal gøre det.

Det siger Anne Sofie Jakobsen, som er en af tre forfattere ”Akademiske fraser - til opgaver, projekter og artikler”.

”På universiteterne behandler man ofte akademisk sprog som noget, de studerende bare kan eller kan tilegne sig ved at læse og være i det. Men man bør betragte det som et sprog, der skal læres ligesom et fremmedsprog”, siger Anne Sofie Jakobsen, som glæder sig over at kunne bringe sin forskning i det akademiske ordforråd fra sin ph.d.-afhandling ud til studerende.

Hvad er en frase?

"En frase er en vending, der bruges igen og igen. Når vi lærer sprog, er det ofte gennem fraser, og vi bliver flydende på fremmedsprog - og akademisk sprog - når vi bruger faser. Når man har fraser på rygraden, bliver sproget mere præcist. Man kan også kalde det for en slags sproglig lim".

Anne Sofie Jakobsen

Som underviser kan være svært at sætte ord på, hvordan man bruger det akademiske sprog, mener  medforfatter Peter Stray Jørgensen.

”For mange er det jo bare noget, man gør, så derfor kan undervisere og vejledere også få stor glæde af bogen”, siger Peter Stray Jørgensen, som sammen med bogens tredje forfatter, Lotte Rienecker, de seneste 20 år har arbejdet med tekster og skriveprocesser på universiteter og videregående uddannelser.

Lotte Rienecker blev selv overbevist om, at bogen var nødvendig, da hun underviste vejledere for førsteårsstuderende på Roskilde Universitetscenter på et kursus om akademisk sprog i studenterprojekter.

”Eksempler, som vejlederne udpegede som problematiske, indeholdt typisk talesprog eller et opstyltet akademisk sprog, så derfor ramte de ikke altid den rigtige sprogtone. Det var tydeligt, at de manglede fraserne”, siger hun.

Stor og omfattende research

I andre lande, eksempelvis i England, har man i årevis haft store frasebanker med akademiske fraser, men det har vi ikke herhjemme endnu. Den nye bog introducerer skemaer og ordlister over fraser i det danske akademiske sprog.

”Eftersom vi ikke har de store korpusser over dansk akademisk sprog, er vi gået manuelt til værks”, siger Anne Sofie Jakobsen.

"Man bør betragte akademisk sprog på højde med fremmedsprog. Det skal læres, siger Anne Sofie Jakobsen, som er en af forfatterne til bogen 'Akademiske fraser'.

Forfatterne har brugt en hel del tid på omfattende research for at samle de fraser, de deler i bogen.

”Vi har copy-pastet fraser fra nyere akademiske artikler, og derfor har vi fået fat på, hvordan fraserne bruges på tværs af alle mulige fag. Fra jordbrugsakademikere over tandlægevidenskab til litteraturvidenskab og design”, siger Lotte Rienecker.

”Derfor er bogens styrke også, at den er tværfaglig. Fraserne hører hverken til på humaniora, samfundsvidenskab eller naturvidenskab. De findes på tværs af discipliner”, tilføjer Peter Stray Jørgensen.

”Fraser er en slags sproglig lim, der binder tekstens elementer sammen, så de ikke står hver for sig, og de udgør en resurse af udtryksmuligheder, som man kan bruge til at formidle det faglige indhold.”

Vi skal holde fast i dansk som akademisk sprog

Bogen skal ikke læses fra ende til anden, men bruges som opslagsværk, når man har brug for et bud på, hvordan man kan formulere sig, siger Lotte Rienecker.

”Bogens indledning viser, hvordan bogen er struktureret, og er nærmest samtidig en opskrift på, hvordan en akademisk opgave eller artikel kan struktureres. Derfor er det er en god idé at læse indledningen og ellers bruge bogen som enhver anden opslagsbog”, siger hun.

Det er vigtigt at holde fast i, at vi skal skrive akademiske tekster på dansk

Anne Sofie Jakobsen

De glæder sig alle tre over, at bogen kan være en god hjælp til at holde fast i dansk som et akademisk sprog. Da Anne Sofie Jakobsen selv skrev sin ph.d. om dansk akademisk sprog, spurgte folk hende, hvorfor det skulle være på dansk, når det akademiske sprog alligevel er engelsk.

”Men det er vigtigt at holde fast i, at vi skal skrive akademiske tekster på dansk, og derfor er bogen også vigtig for udenlandske forskere, som på et tidspunkt skal skrive på dansk. Den bruges også heldigvis allerede flere steder, hvor man underviser udenlandske forskere i dansk”, siger hun.

Bogen er i høj grad relevant for studerende med dansk som andetsprog, og for alle, som synes, at akademisk dansk er deres andetsprog, forklarer hun.

}