Dansk Magisterforening

Hvem får din stemme? Her er spidskandidaterne til valget i MA

© Foto: MA, DM

Af Troels Kølln
Del artikel:

Magistrenes A-kasse afholder valg til bestyrelsen. Vi spurgt de fire spidskandidater, hvad medlemmerne kan forvente fra dem.

MA er landets eneste a-kasse med direkte valg blandt medlemmerne, og lige nu er valget i fuld gang.

Alle a-kassens 82.000 medlemmer har modtaget via brev eller mail med en pinkode til en digital afstemning. Ved seneste valg i 2018 blev der afgivet 7.046 gyldige stemmer og 229 blanke stemmer, hvilket svarer til en stemmeprocent på 10,4 procent.

Der er fire opstillede lister med i alt 33 kandidater:

Vi har talt med spidskandidaterne om deres ambitioner for MA. 

Forum for Akademikere: "Vi skal hæve blikket og forsvare værdien af den akademiske medarbejder"

Finn Hartvig er medlem af MA's bestyrelse og repræsenterer Forum for Akademikere. Foto: MA

Hvad vil du og din liste arbejde for de næste to år?

Forum for Akademikere vil gerne styrke det akademiske fællesskab. Magistre og scient'ere er organiseret i fagforeninger, a-kasser, pensionskasser foruden faglige foreninger og andre forbund. Vi vil styrke samarbejdet for at forbedre forholdene for akademikere.

Hvad er den største udfordring for ledige akademikere i dag?

Den største udfordring er forværringen af situationen helt grundlæggende for arbejdsmarkedet, men generelt på det akademiske jobmarked. Prækariseringen rammer bredt og de seneste årtier har vi set, hvordan forholdene for universitetsansatte forværres, mens der spares på undervisning i hele samfundet.

Hvad er MA’s vigtigste opgave i mødet med medlemmerne?

Helt basalt skal MA jo som a-kasse følge reglerne, og der er bred enighed fra listerne om, at vi selvfølgelig skal være der for det enkelte medlem. Forum for Akademikere vil arbejde for, at vi som a-kasse gør mere ud af at hæve blikket og forsvare værdien af den akademiske medarbejder.

Hvad er MA’s største svaghed i dag, og hvordan vil du konkret arbejde for at gøre bedre?

Dagpengesystemet har de sidste år været udsat for eller været truet af fortsatte forringelser. Der har allerede været gjort et stort arbejde for at råbe politikerne op. Der skal konkret arbejdes for en helhjertet og proaktiv indsats for at skabe en bevidsthed hos alle om fordelen ved et velfungerende dagpengesystem.

Hvilke konkrete resultater fra din side kan medlemmerne forvente, hvis du bliver valgt?

Vi når nok ikke i mål i valgperiodens to år, men vi vil i den periode arbejde for, at det bliver tydeligt for medlemmerne, hvordan de kan bruge MA til at mødes i faglige fællesskaber og gøre brug af MA's faciliteter og netværk. Her er et godt eksempel Akademikernes Frirum i Odense som et netværk, vi gerne så flere af.

MA-listen: Det skal være nemmere at blive omskolet

Sigrid Jørgensen er den nuværende næstformand i MA's bestyrelse og medlem af bestyrelsen i GL. Hun repræsenterer MA-listen. Foto: MA

Hvad vil du og din liste arbejde for de næste to år?

MA-listen vil fortsætte sit arbejde til fordel for medlemmerne af a-kassen: Udadtil skal der færre dagpengeregler, højere sats, flere jobs, omskoling. Indadtil vil vi fastholde, forbedre og fremme vores rådgivning, udvide med flere iværksætterkurser, mere brobygning og øget samarbejde.

Hvad er den største udfordring for ledige akademikere i dag?

Der er mange store udfordringer, ikke mindst økonomiske. Skal MA-listen pege på én enorm udfordring, må det være den høje arbejdsløshed og den manglende omskolingsmulighed. Det rammer ung som gammel, nyledig som langtidsledig. Blandt de mange ledige, f.eks. gymnasielærere, der er nødt til at skifte branche, burde et tilbud om omskoling være helt naturligt.

Hvad er MA’s vigtigste opgave i mødet med medlemmerne?

MA skal rådgive og guide sine medlemmer - sammen og hver for sig - professionelt og respektfuldt.

Hvad er MA’s største svaghed i dag, og hvordan vil du konkret arbejde for at gøre bedre?

Når arbejdsmarkedet går i stå, og jobs forsvinder, bliver det sværere for MA at opdyrke nyt land, finde jobåbninger og ”nye” brancher. MA-listen ønsker, at MA når endnu bredere ud med sine mange online arrangementer, brobygning, møder og workshops på en meningsfuld måde.

Hvilke konkrete resultater fra din side kan medlemmerne forvente, hvis du bliver valgt?

Flere valgfri online-tilbud - også til de selvstændige og iværksætterne - stærkere broer mellem GL/DM og medlemmer samt øget samarbejde med relevante interessenter.

DM-listen: Vi er garant for et tæt samarbejde mellem fagforening og a-kasse

Bjarke Friborg er medlem af bestyrelsen i både DM og Magistrenes A-kasse. Han stiller op igen som repræsentant for DM-listen. Foto: DM

Hvad vil du og din liste arbejde for de næste to år?

At MA bliver endnu mere udadvendt og med et klart fokus på alle de nye steder, hvor akademikere for tiden skaber helt nye jobs og værdikæder. Vi skal have flere partnerskaber a lá vores kooperative inkubatorforløb og desuden maksimal opbakning af løstansatte og freelancere.

Hvad er den største udfordring for ledige akademikere i dag?

Dimittendledigheden, der er forværret pga. corona, er en tikkende bombe under de unge, men andre ledige har det også svært. Vi skal have særlig fokus på seniorer, og om der sker en aldersdiskrimination, når man søger job og er over 50 år.

Hvad er MA’s vigtigste opgave i mødet med medlemmerne?

MA skal være landets bedste jobguide for akademikere og kende alt til det brede akademiske arbejdsmarked, så vi hurtigt kan komme videre i et relevant job. Og så skal vi som medlemmer have støtte til at navigere i et system, der ofte mistænkeliggør ledige og måske især akademikere.

Hvad er MA’s største svaghed i dag, og hvordan vil du konkret arbejde for at gøre bedre?

MA’s største svaghed er den løbende udhuling af dagpenge, ligesom i andre a-kasser. Derfor skal vi arbejde for en bedre dækning generelt og for korttidsansatte specielt, som vi har mange af i MA. Her er det vigtigt, at a-kasserne står sammen – også for mere fleksible og tillidsbaserede regler.

Hvilke konkrete resultater fra din side kan medlemmerne forvente, hvis du bliver valgt?

Jeg vil fortsat have fokus på jobskabelse og nye virksomheds- og arbejdsformer for akademikere. Vi fra DM-listen er samtidig garant for et tæt samarbejde mellem fagforening og a-kasse, hvor vi lærer af medlemmernes erfaringer, hvad enten det er som ledig eller som frontløber for nye jobs.

Samarbejdslisten: Medlemmerne skal inddrages mere i udviklingen

Per Clausen er den nuværende formand for MA og spidskandidat for "Medlemmerne i Centrum – Samarbejdslisten". Foto: MA © Foto: Folketinget

Hvad vil du og din liste arbejde for de næste to år?

Vi vil arbejde for mindre kontrol og bureaukrat i forhold til de arbejdsløse, så vi kan koncentrere os om at give den relevante støtte til medlemmerne, som de ønsker. Vi vil fortsat prioritere forbedringer i retten til supplerende dagpenge og en højere dagpengedækning

Hvad er den største udfordring for ledige akademikere i dag?

I forhold til vores medlemmer er manglende viden om, hvad de kan tilføre virksomheder og den offentlige sektor af merværdi, en stor udfordring, som vi skal arbejde systematisk med.

Hvad er MA’s vigtigste opgave i mødet med medlemmerne?

Det er at tilbyde medlemmerne den hjælp, de har behov for og ønsker både i forhold til deres jobsøgning og i forhold til, hvordan man håndterer et ofte urimeligt og bureaukratisk dagpengesystem

Hvad er MA’s største svaghed i dag, og hvordan vil du konkret arbejde for at gøre bedre?

Det er de regler, som staten har lagt ned over a-kasserne. Vi har brug for langt mere frihed til at hjælpe vores medlemmer. Derfor har vi også fokus på at få disse regler ændret.

Hvilke konkrete resultater fra din side kan medlemmerne forvente, hvis du bliver valgt?

At vi vil sætte medlemmernes interesser i centrum både i vores administration og i vores arbejde med at påvirke regler og lovgivning. Medlemmerne vil blive inddraget endnu mere i udviklingen af a-kassen end i dag. MA skal stadig styres af medlemmerne.

}