Dansk Magisterforening

Tillidsrepræsentant efter skarp kritik fra minister: ”Vi er temmelig rystede"

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

”Vi lever af troværdighed og vores troværdighed er beklikket. Det er meget ubehageligt". Sådan siger Beate Strandberg, TR på AU´s Institut for Bioscience, efter at instituttet har fået hård kritik af miljøministeren for ikke at have styr på sine tal.

Det har rystet de godt 80 videnskabelige medarbejdere på AU´s Institut for BioScience i Silkeborg, at Miljøminister Lea Wermelin i en skarp kritik har kaldt kvaliteten af de miljørapporter, der kommer fra universitetet, for dybt utilfredsstillende.

”Vores troværdighed lige nu er ikke særligt høj, og som forskere lever vi af vores troværdighed. Derfor er det en meget ubehagelig situation vi er landet i, og det påvirker mine kolleger rigtig meget”, siger Beate Strandberg, der er seniorforsker og desuden DM´s tillidsrepræsentant for godt halvdelen af det videnskabelige personale i Silkeborg.

Udtalelsen kommer, efter at miljøminister Lea Wermelin i går i en pressemeddelelse krævede, at Aarhus Universitet fremlægger en plan for, hvordan universitetet frem over vil kvalitetssikre de miljørapporter, som laves på bestilling af Miljø- og Fødevareministeriet. En opgave, som universitetet ifølge rammeaftalen tjener 350-380 millioner i perioden 2018-2021.

Ministeren reagerer, efter at Aarhus Universitet har fundet fejl i en årlig afrapportering, der vedrører Danmarks udledning af kvælstof og fosfor i havet.


Ministeriet vil have en plan

Det var universitetet selv, der gjorde opmærksom på, at beregningerne var unøjagtige og lavet på basis af tal, der ikke var fuldt opdaterede. Sagen kommer i halen på en række andre sager, som universitetet har været involveret i, fx oksekødsskandalen, hvilket miljøministeren da også gjorde opmærksom på i en pressemeddelelse:

”Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene. Og det er desværre sket flere gange i den seneste tid”, siger miljøminister Lea Wermelin ifølge pressemeddelelsen. Og hun fortsætter:

”Vi er som politikere nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, når vi diskuterer og træffer politiske beslutninger. Det er afgørende, og derfor har mit ministerium bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning frem over.”


Et lag af mistro over al forskning

Det er ikke kun ministeren, der er optaget af at kvalitetssikringen er på plads, forsikrer tillidsrepræsentant Beate Strandberg.

”Vi oplever at være under angreb. Og det er smadder ærgerligt, at kommunikationen af vores resultater foregår på en måde, så resultaternes usikkerhed ikke også formidles tydeligt. Hvis vi fortsætter med at kommunikere  vores resultater uden også at præsentere usikkerheden, risikerer vi at de bliver betragtet som fejl, selv om de ikke er det. Alles øjne er nu rettet imod vores arbejde, men af de forkerte årsager”, forklarer hun.

Kritikken fra ministeren får også VIP´erne i Silkeborg til at stille en del spørgsmål.

”I sidste ende er vi jo lige så optaget af at have fuld forskningsfrihed og af, at ledelsen har styr på instituttets arbejde med kvalitet, både i myndighedsbetjeningen og i andre opgaver”, uddyber Beate Strandberg.

Hun håber, at medarbejderne får tilfredsstillende svar på en række spørgsmål inden ugen er omme.
”Det er klart, at heller ikke medarbejderne på instituttet kan holde til, at der ligger et lag af mistro over al den forskning, der kommer fra Aarhus Universitet”, siger Beate Strandberg. 

 

}