Dansk Magisterforening

Skandalebyggeri: Ny husleje koster det samme som lønnen til 170 professorer

© Vismo

Af Troels Kølln
Del artikel:

Forsinkelser og fordyrelser af Niels Bohr Bygningen kan ende med at gøre huslejen så dyr, at det vil få vidtrækkende konsekvenser for både forskning og undervisning, advarer KU.

Niels Bohr Bygningen skulle stå klar i 2016 som et nyt prestigebyggeri med plads til hele 3.000 studerende og 1.000 forskere fra de fysiske, kemiske og naturfagsdidaktiske fag på Københavns Universitet.

Men bygningen er stadig ikke klar til indflytning. Den ene skandale har afløst den anden og både forsinket og fordyret projektet. Og regningen for bygningen, som Vejdirektoratet opfører for Københavns Universitet, ender nu på over 3,6 milliarder kroner, mere end dobbelt så meget som den oprindelige pris. Det skriver DR.

Ekstraregningen skal i sidste ende betales af Københavns Universitet gennem forhøjet husleje. Her forventer man en ekstraregning til husleje på 130 millioner kroner om året. Det svarer til 170 fuldtidsansatte professorer. Til sammenligning har KU i alt 266 professorer ansat. 

Det er Københavns Universitet, der hænger på ekstraregningen til byggeriet, fordi Statens Huslejeordning (SEA) har et indbygget krav om, at det skal give overskud at leje bygningerne ud til universiteterne. Netop derfor har KU i flere omgang forsøgt at få retten til eje sine egne bygninger - blandt andet med decideret kampagne i 2015 - men endnu uden held.

KU: Koster husleje svarende til løn for 170 professorer

De mange udskydelser af byggeriet har givet store problemer både forskningsmæssigt og økonomisk, forklarer Henrik Zobbe, der er fakultetsdirektør for KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, SCIENCE.

”Vi havde egentlig regnet med, at bygningen stod færdig i 2016, og at den nye husleje skulle finansieres ved at opsige andre lokaler. Den meromkostning, der kommer ved de mange udskydelser, og at byggeprisen ender på måske 4 mia. kroner, vil betyde, at vi skal betale cirka 130 mio. kroner mere om året i husleje end forventet. Det svarer til lønninger til 170 professorer ud af de 266, vi har ansat. Det er absurd og vil have meget vidtrækkende konsekvenser for forskningen og undervisningen”, siger Henrik Zobbe.

Tidslinje: Niels Bohr-byggeriet

2009: Den første procesaftale falder på plads. Byggeriet skal koste 1,2 mia. kr.

2013: Byggeriet går i gang - nu med en forventet pris på 1,6 mia. Bygningen skal stå klar i 2016

2014: Råhusentreprenøren Aarsleff bliver forsinket og ender i konflikt med Bygningsstyrelsen

2016: Bygningen bliver forsinket i flere omgange. Den oprindelige tidsplan kan langt fra holdes

2017: Bygningsstyrelsen ophæver kontrakten med det spanske firma Inabensa pga. forsinkelser og lav kvalitet.

En rapport fra Ernst & Young kritiserer byggestyringen, og Bygningsstyrelsens direktør bliver fyret. Vejdirektoratet overtager ansvaret for byggeriet.

I december kræver Inabensa vil erstatning på 82 mio. kr., fordi de blev sat af arbejdet. Kammeradvokaten sender modkrav til Inabensa på 625 mio. kr.

2018: KU lægger sag an mod Bygningsstyrelsen. Universitet forventer en ekstraregning i husleje på 130 mio. kr. om året.

2020: Bygningen er stadig ikke klar og koster nu tæt på 4 mia. kr. Vejdirektoratet melder, at KU kan flytte ind til sommer.

Byggeskandalen har også ramt forskerne på anden vis, forklarer Henrik Zobbe.

”Det har haft den anden konsekvens, at vi ikke har vedligeholdt vores nuværende bygninger fuldt ud, fordi vi forventede at flytte ud i 2016. I takt med at byggeriet er blevet udskudt igen og igen og igen, er vores forskning derfor foregået i midlertidige lokaler, der ikke er optimale. Og det har betydet store produktionstab hele tiden at pakke ned og ud igen. Det er jo kompliceret udstyr, vi har med at gøre”, siger Henrik Zobbe.

Hvad planlægger I så med nu?

”Vi har stadigvæk bestilt en bygning, og det må vi jo håbe, bliver færdig til tiden. Lige i øjeblikket forventer de, at den står klar i midten af året – det må vi se, om vi stoler på eller ikke stoler på. Indtil videre har jeg jo bare kunnet sidde og se på, at det hele går galt”.

Han tillader sig at være forsigtig med optimismen. De naturvidenskabelige forskere i Copenhagen Plant Science Centre flyttede nemlig for nyligt ind i nye lokaler på Bülowsvej på Frederiksberg – og det har ikke været imponerende, siger han.

”Vi kan bare konstatere, at vi, som har så mange fejl og mangler i bygningen, at vi stadigvæk ikke bedriver den forskning, vi havde drømt om”, siger Henrik Zobbe.

Minister: "Helt uacceptabelt"

Boligminister Kaare Dybvad (S) har til DR sagt, at situationen er "helt uacceptabel".

"Vi ser på, hvordan vi kan gøre denne her sag så rimelig som muligt, også for Københavns Universitet, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan vi kan håndtere den", siger han.

"Min opgave nu er at sørge for, at den her sag ikke bliver dyrere for skatteborgerne, end den allerede har været. Derfor vil jeg heller ikke kommentere på de præcise beløb, fordi der kører en voldgiftssag", siger Kaare Dybvad til DR.

}