Dansk Magisterforening

VIA tager konsekvensen: Vi skal uddanne til et bæredygtigt arbejdsmarked med færre 9-5 jobs

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Less work-bevægelsen, delejobberne og de digitale nomader er starten på en tendens, der bare vil vokse i de kommende år. Det skal uddannelsessystemet også forberede de unge til, siger lektor i entreprenørskab.

Den gigantiske omstilling, som hele samfundet skal til at indstille sig på, kræver også en mere entreprenant tilgang til arbejdslivet. Det er Less work-bevægelsen, delejobberne og de digitale nomader, som Akademikerbladet.dk har skrevet om i de seneste uger, gode eksempler på, men det afspejler sig også allerede i de unges uddannelsesvalg.

Sådan siger lektor og forsker Thomas Østergaard, der siden 2014 har været med til at udvikle uddannelsen i innovation og entreprenørskab, som Professionshøjskolen VIA udbyder i både Herning og Aarhus.

”Det er blevet tydeligere år for år, at lønmodtagertankegangen må vige, og at flere unge forventer, at de skal være herrer og damer i eget hus og gøre sig fri”, siger Thomas Østergaard.

Lige nu er det måske først og fremmest de højtuddannede i storbyerne, der taler om, at arbejdet ikke skal være det styrende, vurderer Østergaard:

”Men det breder sig, og de unges motiver for at søge ind på vores uddannelse går igen. De vil lave noget bæredygtig og meningsfyldt, hellere end de vil tjene kassen”.

VIA mod en bæredygtig fremtid

VIA University College har fra 2018–2020 gennemført uddannelse og kompetenceløft af henved 100 lektorer og adjunkter med fokus på FN’s 17 verdensmål. Det er sket i 10 ECTS-forløb på tværs af den store organisation, der tæller over 2000 undervisere og forskere.

Dette er første trin i VIA’s sats på at medvirke til at skabe nye uddannelser og forskning, som skal fremme udviklingen hen mod en bæredygtig og cirkulær fremtid.

I 2018 lavede VIA en undersøgelse, der viste at det, der betød mest for 89 procent af de studerende på det, der dengang hed VIA Erhverv var, at et kommende arbejdsliv skulle gøre en forskel, altså gerne have enten en bæredygtig eller en socioøkonomisk profil.

”FN´s verdensmål er bagtæppe for uddannelse og forskning på VIA, så det er jo fx oplagt at kigge på, hvordan både andelsbevægelsen og kooperationen med fokus på at samarbejde om lokal produktion var med til at løfte bondesamfundet”, siger Thomas Østergaard.

Et prekært arbejdsmarked for enmandsvirksomheder og sociale entreprenører kan godt være fyldt med faldgruber for unge, der er drevet af idealistisk ukuelighed. Derfor kommer uddannelsen også omkring både bog- og markedsføring samt alt det, der står skrevet med småt hos advokaten, understreger VIA-lektoren.

”Vi skal uddanne til et arbejdsmarked med færre 9-5 jobs. Bølgen af social innovation kommer med større kraft nu på grund af klimakrisen, og det skal uddannelsessystemet forberede de unge til”, fastslår Thomas Østergaard.

Alternative arbejdsformer

FAST ARBEJDE – eller findes der et alternativ?

Fire dages arbejdsuger, delejob, mobilfri arbejdspladser, idealistisk iværksætteri...

Der bliver eksperimenteret med arbejdsliv og alternative arbejdsformer som aldrig før, og et opgør med den traditionelle lønmodtagerkultur synes at være i gang.  Mange magistre drømmer mest om det, men lige så mange er frontløbere i eksperimenterne.

Magisterbladet sætter fokus på et arbejdsliv under forandring. Læs hele serien her.

}