Dansk Magisterforening

Hver anden internationale studerende flytter fra Danmark efter endt uddannelse

© Foto: Alexis Brown/Unsplash

Af Rasmus Lauge Hansen
Del artikel:

Kun et år efter endt uddannelse er halvdelen af de internationale studerende på universiteterne flyttet fra Danmark igen. Det viser et udvalgssvar fra uddannelses- og forskningsministeren.

Goddag, tak for uddannelse og farvel igen. Sådan er virkeligheden for mange internationale studerende. Allerede to år efter endt uddannelse er halvdelen flyttet fra Danmark.

47 procent af de internationale studerende, der dimitterede i 2016, er ikke længere at finde i Danmark efter et enkelt år. Det viser tal, som uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har fremlagt efter et spørgsmål i Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Tallet er højest for udenlandske dimittender med en kandidatgrad inden for humaniora og de samfundsvidenskabelige uddannelser. For samfundskandidaterne er det 56 procent, der har forladt Danmark to år efter endt uddannelse og for humaniorakandidater hele 61 procent.

Katrine Robsøe, uddannelsesordfører for Radikale Venstre, stillede spørgsmål til ministeren. Hun synes, det er ærgerligt, at man ikke kan fastholde de internationale studerede.

”Det er vigtigt at huske, at internationale studerende er en god forretning for Danmark – også økonomisk”, siger hun.

Der er flere faktorer, der skal spille, hvis Danmark skal have succes med at beholde de internationale studerende i landet, mener Katrine Robsøe.

”Vi er allerede i gang med at få genindført danskundervisning. Det er også vigtigt, at virksomhederne tager et ansvar ved at tilbyde de internationale studerende praktik og studiejob. Det er en god måde at få dem til at blive på”, siger hun.

Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed i Dansk Industri, er også ærgerlig over, at Danmark ikke formår at holde på flere af de internationale studerende efter endt uddannelse.

”Undersøgelser, vi lavede i partnerskabet med DSF, Danske Universiteter, AC og Dansk Erhverv blandt de internationale studerende, viste, at langt størstedelen af de internationale studerende gerne vil blive. Virksomhederne vil også gerne have dem, og flere virksomheder peger på, at hvis de skal rekruttere internationalt, så giver det nogen gange bedre mening for dem at finde en, der allerede har et netværk i Danmark og en forståelse for dansk kultur”, siger hun og fortsætter:

”Internationale studerende er allerede en overskudsforretning, og den kan blive endnu større, hvis vi får lov til at holde på flere af de studerende. Man har i Uddannelses- og forskningsministeriet regnet ud, at hver studerende bringer op til 350.000 kroner i vækst over et livsforløb”.

Retorikken var ødelæggende for de studerende

Hanne Adriansen, lektor på DPU, underviser flere internationale studerende. Hun mener, at SU-forliget fra 2018, som resulterede i flere lukkede engelsksprogede uddannelser, påvirkede de studerende.

Hun deler holdningen om, at den fjernede danskundervisning har skadet de studerendes muligheder for at blive i Danmark efter endt studie. 

”Reformen, der blev indført i efteråret 2018, havde en negativ indflydelse på vores internationale studerende. De følte, at de blev omtalt som nogle nassere, der kom til Danmark for at udnytte vores uddannelsessystem. Det fik flere til at droppe ideen om at blive boende i Danmark efter uddannelsen”, siger Hanne Adriansen og påpeger, at hun udtaler sig som lektor og underviser og ikke med forskningsbaserede udsagn.

}