Dansk Magisterforening

Analyse: Danmarks produktivitet er helt fin

© Rawpixel

Af Troels Kølln
Del artikel:

Selv om man længe talt om det modsatte, kan Danmark fint følge med produktiviteten i store lande som Sverige, Tyskland og USA, viser en ny analyse. Det er til trods for, at danskerne har EU's korteste arbejdsuge.

Danmark haler ind på USA, når det handler om værdien af de arbejdstimer, vi leverer.

Danmarks produktivitet – altså nationalindkomsten målt i forhold til antallet af arbejdstimer - har over en længere årrække været på niveau med væksten i de lande vi normalt sammenligner os med, såsom Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland og USA. Det viser en ny analyse fra tænketanken Kraka og konsulentfirmaet Deloitte.

Det sker, selv om danskerne længe har haft den korteste arbejdsuge i EU, som Magisterbladet tidligere har skrevet om. Og modsat den gængse opfattelse er det ikke sådan, at velstanden stiger med antallet af arbejdstimer, forklarer Jorge Cabrita, som er forskningsleder på Eurofound.

“På trods af en af de korteste kollektivt aftalte ugentlige arbejdstider i EU, som også afspejler sig i de færreste ugentlige arbejdstimer i praksis, så scorer Danmark meget højt i alle mulige udviklingsindikatorer på europæisk og globalt plan”, siger Jorge Cabrita.

To primære forklaringer
Produktiviteten i Danmark vokser ganske vist langsommere, end den gjorde i 70’erne, 80’erne og starten af 90’erne, men det ser ud til at være en generel tendens i de analyserede lande.

Rapporten peger på to forklaringer til, at Danmarks produktivitet forbedrer sig pænt til trods for et forholdsvist lavt antal arbejdstimer:

  1. Priserne på de varer og tjenester, som Danmark eksporterer, er steget mere end priserne på det, som Danmark køber, særligt fra 2000 til 2010
  2. Danmark har i løbet af de sidste 20 år opbygget en stor udlandsformue, der giver et højt afkast

"Produktiviteten i Danmark følger meget godt med de lande, vi normalt sammenligner os med. I modsætning til, hvad vi har troet tidligere, kan man ikke sige, at Danmark har et særskilt produktivitetsproblem i forhold til andre rige vestlige lande. Og det er det nye", siger Peter Birch Sørensen, der er tidligere formand for Produktivitetskommissionen, professor og senior fellow i Kraka, til Berlingske.

}