Dansk Magisterforening

Søren Pind vil styrke politisk kontrol med universiteterne

Af Thomas Bøttcher
Del artikel:

Fremover skal universiteternes bestyrelsesformand godkendes af forskningsministeriet, mener regeringen. Men reelt er der tale om en ministerudpegning, siger Danske Studerendes Fællesråd.

Der skal skabes ”bedre rammer for ledelse” af universiteterne, og derfor skal formanden for bestyrelserne på landets universiteter fremover godkendes af uddannelses- og forskningsministeren.

Sådan lyder ét blandt flere tiltag i et forslag til en ændring af universitetsloven, som regeringen i dag sender i høring.

Ifølge en pressemeddelelse fra ministeriet er de overordnede rammer for ledelsen af universiteterne ”på mange måder velfungerende”, men  ifølge uddannelsesminister Søren Pind (V) tydeliggør loveforslaget bestyrelsens rolle og ansvar.

”Jeg vil gerne styrke bestyrelsesformanden og præcisere, hvad bestyrelsens ansvar egentlig er. Jeg har ønsket at understrege – særligt i den tid, vi er i – hvor vigtig universiteternes rolle egentlig er«, siger Søren Pind til Politiken.

Ud over at bestyrelsesformænd fremover skal godkendes af ministeriet, skal indstillingen af eksterne medlemmer til bestyrelserne – der allerede er i flertal i bestyrelserne - fremover varetages af et organ, der minimerer antallet af repræsentanter fra universiteternes forskere og studerende til én person.

Heller ikke selve udpegningen af eksterne bestyrelsesmedlemmer må fremover varetages af forskere, studerende eller for den sags skyld nuværende bestyrelsesmedlemmer.

DSF: Slut med armslængdeprincip

Ifølge Danske Studerendes Fællesråd (DSF) bevæger forslaget sig i en helt gal retning.

”Det vi har læst er meget bekymrende, for i realiteten er det et brud på armslængdeprincippet, som har været helt grundlæggende for den måde, universiteterne hidtil er blevet styret på”, siger DSF-formand Sana Mahin Doost.

Hun køber ikke lovforslagets præmis om, at uddannelsesministeren blot godkender bestyrelsesformanden

”Selvom Søren Pind ikke kalder det en ministerudpegning, er det ham der udpeger formanden for udpegningsorganet, og denne skal så udpege bestyrelsesformanden. Det er jo reelt en ministerudpegning. Det er et klart brud på universiteternes selvbestemmelse”.

Hun mener samtidig, at forslaget de facto fjerner ansatte og studerendes mulighed for at påvirke processen omkring udpegningen af det bestemmende flertal i bestyrelsen.

”Der skal kun være én intern plads i indstillingsudvalget. Men vi synes jo det er vigtigt, at både ansatte og studerende, der har deres daglige gang på universitetet, kan være med i den proces, der handler om at fastsætte, hvem der skal bestemme over universitetet”, siger Sana Mahin Doost.

Hun efterlyser desuden en god forklaring på, hvorfor Søren Pind ønsker at ændre den nuværende styrelseslov.

”Det er i virkeligheden det mest mærkelige, for jeg kan ikke lokalisere problemet. Man har ikke peget på et symptom eller stillet en diagnose. Man har ikke peget på noget som helst, der kan retfærdiggøre så radikal en ændring”. 

}