Dansk Magisterforening

#Sophieslønfest: Lønsedler deles igen og igen på de sociale medier

Anna Dalsgaard
Del artikel:

Midt i december sagde innovationsminister Sophie Løhde, at der er et løngab mellem de offentligt ansattes og de privatansatte løn, og at gabet skal lukkes. Det har fået flere offentligt ansatte til at gå i aktion og dele deres lønseddel under kampagnen Sophieslønfest på Facebook. Sophie Løhde siger, hun aldrig har talt om lønfest.

”Nu gør jeg noget vildt grænseoverskridende, men samtidig også noget, som jeg synes er vigtigt for den kommende overenskomstforhandling. Jeg lægger min lønseddel til offentligt skue”.

Sådan skrev den 28-årige sygeplejerske Rikke Bæk Cramer på Facebooksiden #Sophieslønfest og fortsatte:

”Grunden er meget simpel - der er fra politisk side lagt i kakkelovnen til en meget offentlig debat om at offentlig ansatte holder lønfest, er lønførende, og måske er det rigtigt. Det er jeg ikke den rette til at bedømme. Men med de udmeldinger der kommer, vil der helt sikkert blive en helt masse spekulationer om hvad offentligt ansatte tjener og ikke tjener - så nu vælger jeg at lægge min lønseddel frem, så jeg måske kan være med til at skabe et realistisk billede af det”.

Hvorfor delte Rikke sin lønseddel?
Sophie Løhde havde blandt andet fyret godt op i kakkelovnen 12. december, hvor hun i Børsen kom med en udmelding om, at Danmarks 750.000 offentligt ansatte har fået for store lønstigninger, og at det skal der bremses op for. 

Sophie Løhde er statens øverste arbejdsgiver, og meldingen kom få dage inden lønmodtagerne og arbejdsgiverne skulle udveksle krav til overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked.

"Vi bruger cirka 330 mia. kr. på løn i den offentlige sektor, og derfor er lønudvikling også helt central ved overenskomstforhandlingerne. Det er helt uholdbart for samfundsøkonomien, når lønnen i det offentlige i en længere periode er højere end i den private sektor, og vi skal have lukket løngabet," sagde Sophie Løhde til Børsen. 

Rikke Bæk Cramer: Man kan bestemt ikke kalde det en lønfest
Ved at lægge sin lønseddel ud til offentligt skue ønsker Rikke Bæk Cramer at bidrage til et mere realistisk billede af, hvad offentligt ansatte tjener. 

"Jeg klager ikke over min løn, men jeg synes bestemt ikke, man kan kalde det for en lønfest, og det gør mig vred og ked af det at der fra politisk side, efter min mening, forsøges at så tvivl om de offentligt ansattes motiver forud for den kommende lønforhandling”, skrev Rikke Bæk Cramer

Hvis Sophie Løhde med sine udtalelser havde ønsket at skabe et billede i offentligheden af, at offentligt ansatte tjener for meget, har hun muligvis opnået det modsatte. Flere offentligt ansatte har nemlig valgt at følge Rikke Bæk Cramer og dele deres lønseddel. 

Og det er ikke kun enkeltpersoner, der gør det. Fængselsforbundet har på Instagram delt en lønseddel, som tilhører en fængselsbetjent, som tjener 25.036,58 kroner. Efter skat går der 15.098,46 kroner ind på fængselsbetjentens lønkonto. 

”Det kan vel næppe kaldes en lønfest, Sophie Løhde?”, skriver Fængselsforbundet i en kommentar. 

Sophie Løhde: Jeg har ikke talt om lønfest
Sophie Løhde føler sig misforstået og mener, at hendes udmeldinger er blevet læst forkert:

”Lad mig slå fast med det samme, at jeg på intet tidspunkt har sagt, at der har været lønfest i det offentlige, og at de mange dygtige medarbejdere får for meget i løn”, siger Sophie Løhde til Magisterbladet.

”Men desværre har nogen læst mine udmeldinger op til de forestående overenskomstforhandlinger som om, at statsansatte ikke må stige i løn eller måske ligefrem skal gå ned i løn. Det vil jeg gerne understrege, at jeg aldrig har sagt”, siger hun. 

”Jeg har derimod sagt, at lønudviklingen i den offentlige sektor har været højere end i den private sektor siden 2008. Og det er sket på trods af, at det er et grundelement i den danske model, at den private sektor lægger niveauet for resten af arbejdsmarkedet. Den forskel i lønudviklingen skal vi have udlignet i den kommende overenskomstperiode, sådan som vi i øvrigt også har aftalt med de faglige organisationer ved den seneste overenskomstaftale i 2015”.

Lønfest eller ej?
Sophie Løhde holder således fast i, at lønudviklingen i det offentlige har været højere end i det private.

Og det gør hun, selv om hendes egen styrelse, Moderniseringsstyrelsen, sammen med det offentlige forhandlingsfællesskab CFU har lavet en analyse, som ifølge CFU og Akademikerne viser et bredere billede.

Læs også: CFU: Løngabet mellem privatansatte og offentligt ansatte eksisterer ikke

Ifølge CFU og Akademikerne viser analysen af den statslige lønudvikling og reguleringsordningen, at lønforskellene i det offentlige og det private udlignes, hvis man ser udviklingen hen over nogle år. De mener således, at der ikke er noget løngab, hvis man ser på udviklingen over en årrække. 

De hævder, at analysen viser, at når man sammenligner lønningerne i de to sektorer vil resultatet afhænge af udgangstidspunktet for sammenligningen. Således er resultaterne med udgangspunkt i 1996, 2008 og 2011 meget forskellige:

  • Siden 1996 har der været parallel lønudvikling
  • Siden 2008 har det statsansatte har haft den største lønudvikling
  • Siden 2011 har de privatansatte har haft den største lønudvikling
}