Dansk Magisterforening

Spareplan: 56 job forsvinder på UCC

Del artikel:

Få måneder før flytningen til Campus Carlsberg gennemfører UCC en massiv spareplan til 60 millioner. 17 fratræder frivilligt på pædagoguddannelsen og syv på læreruddannelsen. Seks er varslet afskediget.

Til august skal 800 medarbejdere slå dørene begejstret op og byde 10.000 studerende velkommen på den nybyggede UCC-campus på Carlsberggrunden i København. Men lige nu står mismodet malet i ansigtet på de fleste af professionshøjskolens ansatte.

En spareplan til 60 millioner, heraf de 40 på lønnen, betyder, at UCC har varslet masseafskedigelser. Nærmest ingen afdelinger går ram forbi, men især pædagog- og læreruddannelserne må holde for. På de fire pædagoguddannelser har tilsammen 17 ansatte taget imod en frivillig fratrædelse, på læreruddannelsen er der indgået syv frivillige aftaler, og seks medarbejdere er varslet afskediget. I hele UCC har fire ansatte fået tilbud om at gå på nedsat tid.

”Det er en ordentlig mavepuster, at vi skal sige farvel til så mange fagligt dygtige og erfarne kolleger. Det er sikkert godt for regnskabet, men for os undervisere er det svært at holde dampen og kvaliteteten oppe med det store videns- og erfaringstab, som vi oplever lige nu”, siger tillidsrepræsentant Inge Regnarsson fra læreruddannelsen.

Samme bekymring deler Camilla Nørgaard, der er tillidsrepræsentant og underviser på pædagoguddannelsen i Sydhavn.

”Der er mange drevne lærerkræfter, der har valgt at stoppe før fusionen af de fire pædagoguddannelser på Campus Carlsberg. Vi, der er tilbage, føler klart et større pres for at holde det høje kvalitetsniveau. Samtidig er det for mange enormt trist at skulle sige farvel til gode kolleger og samarbejdsrelationer. Deres fravær udgør endnu et brud med noget velkendt i en tid, hvor rigtigt mange strukturer og arbejdsgange er under opbrud”, forklarer Camilla Nørgaard.

Uforståelig timing
Det er rundbarberingerne på uddannelsesområdet på de kommende års finanslov, der er den primære årsag til UCC´s spareplan, som samlet betyder et farvel til 56 ansatte. Når UCC er særligt hårdt ramt på økonomien, skyldes det, at professionshøjskolen oven i har oplevet et fald i ansøgertallet til særligt læreruddannelsen.

 Men timingen for masseafskedigelsen kunne dårligt være mere elendig, vurderer tillidsrepræsentanterne.

”Det er i forvejen en stor manøvre at fusionere 180 medarbejdere på pædagoguddannelserne fra fire vidt forskellige uddannelsesinstitutioner og -kulturer. Og der bliver næppe ret mange ressourcer til at gøre noget ekstra for at løbe det nye samarbejde ordentligt i gang”, siger Tommy Dalegaard Madsen, som er tillidsrepræsentant for underviserne på pædagoguddannelsen.

Også Gitte Funch, TR på læreruddannelsen, synes at timingen er uheldig.

”Ledelsen i UCC har valgt at hugge helt ind til benet, netop som vi står på tærsklen til at flytte i Campus. Det er svært at forstå den prioritering, når andre professionshøjskoler kan gennemføre besparelser mere gradvist", forklarer Gitte Funch.

"Det er jo ikke bare adresse, vi flytter. Vi starter på Campus Carlsberg i en helt ny organisering, der kræver god energi. I stedet er vi bange for, at vores kolleger bliver så slidte, at deres arbejdsglæde kommer til at hænge i laser”, uddyber hun.

Garanterer for kvaliteten
Spareplanen blev meldt ud til medarbejderne på læreruddannelsen inden jul, og på både pædagog- og læreruddannelsen har de tillidsvalgte oplevet, at processen omkring fratrædelser og afskedigelser har været så ordentlig, som omstændighederne tillader.

I det hele taget har 2015 været præget af fratrædelser. På UCC´s læreruddannelse er ikke færre end 42 ansatte forsvundet drypvist, allerede inden de seneste afskedigelser blev meldt ud.

At læreruddannelsen skulle være på vej mod en total udhuling, afviser dekan Tove Hvid.

 ”Den 4 procents besparelse, som følger af finansloven, beløber sig til 3,5 millioner. Resten af besparelsen er en tilpasning til det fald, vi oplever, fordi vi får færre studerende. Selvfølgelig er det en kæmpe udfordring, at så mange store kapaciteter går ud af døren, og visse ting i det faglige miljø vil ændre sig. Men jeg vil godt garantere, at uddannelseskvaliteten bliver ved med at være høj nok,” pointerer Tove Hvid.

Rystet af forandringer

Læreruddannelsens tillidsrepræsentanter lægger ikke skjul på, at de senere år har trukket tænder ud på medarbejderstaben. Først, forklarer Inge Regnarsson, med fusionen af tre læreruddannelser under UCC, siden med en overenskomstaftale, der greb markant ind i eksisterende aftaler om arbejdstid, dernæst en ny moduliseret læreruddannelse - og endelig i 2014 en folkeskolereform, som læreruddannelsen efterfølgende praktisk taget simultant skulle tilrettes efter.

”Selv erfarne og stærke kolleger er blevet rystet af de voldsomme forandringer, vi har været igennem og står midt i. Jeg håber meget, der med den seneste udvikling følger en strategi, som giver både tid, plads og faglig omsorg til de medarbejdere, der skal investere en masse i at få det nye campus til at lykkes. Folk takler en krise som denne forskelligt. Det kan være, at nogen skal fritages for visse opgaver i en periode, eller at andre måske skal have mulighed for at tage på seminar sammen nogle dage”, supplerer Gitte Funch.

Inge Regnarsson er enig:

”At spare 40 millioner på løn og samtidig bygge en organisation op i nye rammer er et kæmpesats. Det er en situation, der kræver enorm opmærksomhed på medarbejderne, fra os tillidsvalgte og særligt fra ledelsen.”

}