Dansk Magisterforening

Overblik: Udflytningsdebat fortsætter ufortrødent

Tobias Dinnesen
Del artikel:

Hen over julen er debatten om udflytningen af de godt 3900 statslige arbejdspladser fortsat for fuld skrue. Politiken har søgt aktindsigt i en række styrelsers interne vurderinger af udflytningerne, som viser dystre fremtidsudsigter, mens regeringen har måttet forsvare sig mod angreb fra både venner og fjender.

Mange medarbejdere vil stoppe, og det vil betyde et massivt videnstab, når 3900 statslige arbejdspladser skal flyttes ud til forskellige steder - primært i provinsen.

Sådan lyder skudsmålet fra de implicerede styrelser i en række interne notater, som Politiken har fået aktindsigt i.

"Det må forventes, at det vil medføre udskiftning af en stor del af medarbejderskaren, hvorved dele af den opbyggede viden på området går tabt", skriver Social- og Indenrigsministeriet eksempelvis i et notat om udflytningen af Rådet for Socialt Udsatte, der ifølge planen skal flytte til Rønne.

Lignende formuleringer bruges om eksempelvis Børnerådet, der skal flytte til Billund, og Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), der skal flytte til Aarhus fra sin nuværende placering tæt ved Nordhavn på Østerbro i København.

Tidligere ministre kritiserer DIIS-flytning
Sidstnævntes flytning til Aarhus mødte over julen stor kritik fra to tidligere udenrigsministre - og partiformænd - fra henholdsvis Venstre og Socialdemokraterne.

Mogens Lykketoft (S) kalder i et interview med Politiken beslutningen om at flytte DIIS "stupid" og får opbakning af Uffe Ellemann-Jensen (V), der tidligere har været både udenrigsminister og formand for DIIS.

"Det har ingen positive effekter, og jeg kan overhovedet ikke se fornuften bag det valg. Det vil skade DIIS’ arbejdsmuligheder, og det er synd, set i det lys at DIIS nyder stor international anerkendelse", siger han til avisen.

Stor flytteregning
Som vi tidligere har beskrevet på akademikerbladet.dk, har beregninger fra NaturErhvervsstyrelsen vist, at alene flytningen af denne vil koste 184 mio. kr. - lidt under halvdelen af de 400 mio. kr., der er afsat til øvelsen.

Styrelsen skal flytte 390 medarbejdere Sønderborg, og hvis tallet står til troende, vil det altså koste godt halvdelen af de afsatte penge at flytte en tiendedel af de i alt 3900 medarbejdere, der skal flyttes. Desuden er frygten, at udflytningen kan koste Danmark millioner i landbrugsstøtte.

En lang række andre styrelser og offentlige institutioner, der skal flyttes, har samstemmende meldt lignede ting ud om, hvor dyrt flytteprojektet bliver, ligesom tænketanken Kraka har vurderet, at det vil koste mindst 1,8 mia. kroner.

Samtidig kan noget tyde på, at regeringen ganske enkelt har undladt at følge embedsværkets anbefalinger, da den har afsat penge til udflytningen.

Regeringens forsvar
I forreste geled for regeringen står erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), som i et interview med Politiken forklarer, hvorfor han mener, at udflytningsplanerne er både saglige og intelligente.

Han kalder øvelsen en politisk prioritering og afviser desuden en stor del af de substansen i de kritikpunkter, der er kommet.

"Det er intelligent at respektere, at Danmark er andet end København K. At hele Danmark skal hænge sammen. At der skal være statslige arbejdspladser i alle dele af Danmark. At der skal være en bedre repræsentation af statslige arbejdspladser lokalt. Det er intelligent. For det andet, mener jeg, at der florerer rigtig mange tal, som slet ikke er valideret, men som der kan være mange forskellige årsager til. Nogen har en interesse i at fremstille tallene på en måde, så man tror og håber, at det så betyder, at man ikke skal have den udflytning, der gælder for den pågældende styrelse eller det pågældende område. For det tredje vil jeg sige, at de erfaringer, vi har fra tidligere udflytninger, viser, at der har været et midlertidigt produktionstab, men at produktiviteten er steget efterfølgende. Det kan vi bl.a. se på Skats område", siger han til avisen.

Den 7. januar skal ministerierne fremsende deres endelige planer for udflytningen af de mange arbejdspladser til Finansministeriet, som vil kigge styrelserne i kortene for at sørge for, at tidsplanen overholdes, og at omkostningerne holdes så lavt som muligt.
}