Dansk Magisterforening

CBS får økonomisk håndsrækning

Tobias Dinnesen
Del artikel:

CBS-ledelsen har på skolens intranet meldt ud, at den har modtaget 20 mio. kr. i ekstrabevilling fra Uddannelsesministeriet. CBS anvender penge til at dække budgetteret underskud.

Ledelsen på den økonomisk trængte Copenhagen Business School (CBS) kan gå ind i 2016 med lidt mere ro i maven, efter at uddannelses- og forskningsministeriet har besluttet at give universitetet en økonomisk håndsrækning.

CBS havde ellers budgetteret med et underskud på 20 mio. kr. for 2016, men får nu en ekstrabevilling, der ned til sidste øre modsvarer netop de 20 mio. kr., skriver ledelsen på skolens intranet.

"Den 14. december modtog vi besked fra ministeriet om, at CBS modtager en ekstraordinær tillægsbevilling i 2015 på 20 mio. kr. Dette er naturligvis glædeligt og en kærkommen håndsrækning og ”julegave” fra vores ejere.  Der er som anført tale om et engangsbeløb, og det er vigtigt at understrege, at 20 millioner på ingen måde løser CBS’ hovedudfordring - nemlig at CBS’ basisforskningsbevillingen pr. STÅ (årsstuderende, red.) er markant lavere end på de øvrige danske universiteter", står der i beskedens indledning.

Afventer taxameterreform
De 20 mio. kr. giver CBS den nødvendige luft til at forsøge at få et overblik over, hvad den varslede taxameterreform kommer til at betyde på langt sigt - uagtet at pengene ikke løser de fundamentale problemer

Men ekstrabevillingen bliver opfattet som et klart signal fra ministeriets side, forklarer ledelsen.

"De 20 mio. kr. er dog i vores fortolkning en indikation af, at CBS´ omverden og ministeriet er opmærksomme på, at CBS har en særlig økonomisk udfordring, og at der forhåbentlig er velvilje til at løse denne udfordring", lyder den håbefulde udmelding.

Holder fast i planen

Så længe CBS-ledelsen ikke kender detaljerne af taxameterreformen mere indgående, vil den blive ved med at arbejde hen mod at skabe økonomisk balance i 2019.

Dog uden at træffe større beslutninger, som ikke kan ændres igen, før der foreligger et mere konkret billede af, hvad fremtiden bringer.

"Vi fortsætter derfor med at se på mulige nye rentable investeringstiltag OG samtidig afsøge områder, hvor vi kan sænke vores udgifter og blive mere effektive", skriver ledelsen og sender en tak til personalet for at bidrage med gode idéer til netop den proces.
}