Dansk Magisterforening

Pensionskasser stopper samarbejdet

Af Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Det bliver lidt dyrere at være medlem af MP Pension, når arkitekterne og Jordbrugsakademikerne forlader fællesskabet UniPension I/S. Skilsmissen sker senest om et år.

Strategiske uenigheder og forskellige syn på, hvordan man bør drive en medlemsejet pensionskasse er årsagerne til, at tre store pensionskasser nu vælger at droppe deres administrative samarbejde.

Senest om et år ophører Unipension I/S med at være fællesskab for MP Pension, Arkitekternes Pensionskasse samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger.

De to sidstnævnte har valgt at samarbejde med Sampension, mens MP Pension fortsætter som eneejer af Unipension.

I en pressemeddelelse, som MP Pension netop har offentliggjort på sin hjemmeside, fortæller bestyrelsesformand Tina Mose, at der har været uenigheder længe, og at de to mindre pensionskasser blandt andet har presset på for at få en lavere andel af omkostningerne i fællesskabet.

Direktøren fratræder
Som udgangspunkt får det ikke nogen konsekvenser for de godt 100.000 magistre og psykologer, der er medlem af MP Pension, siger bestyrelsesformanden.

”Vi har en størrelse, så vi kan køre videre selv. På den korte bane bliver det lidt dyrere for vores medlemmer. Vi får en stigning på under 100 kroner i 2016/2017 for et gennemsnitsmedlem, men vil naturligvis arbejde på at reducere meromkostningen,” udtaler Tina Mose.

Samarbejdet gennem Unipension blev indledt i 2008. De tre pensionskasser har, uanset forskellig størrelse og medlemskreds, været ligeværdige ejere med 33,3 pct ejerskab hver. Et af perspektiverne dengang var en fusion mellem de tre pensionskasser. Men uenighederne har været for store.

I forbindelse med opløsningen af Unipension fratræder administrerende direktør Christina Lage. I stedet vil Jens Munch Holst, der tidligere har været udviklingsdirektør overtage hendes position.

}