Dansk Magisterforening

Carlsbergformand: Beskatning skader dansk forskning og kultur

Martin Ejlertsen og Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Et forslag om at afskaffe almennyttige fondes såkaldte konsoliderings-skattefradrag på 25 pct. skal tages af bordet nu, mener Carlsbergfondets formand. Det skader både kulturen og forskningen og skaber usikkerhed hos fonde om ejerformen.

Det er ikke nok, at regeringen i sidste uge valgte at lytte til kritikerne og bibeholde den såkaldte transparensregel, som er en lukrativ skatteregel for almennyttige fonde.

Forligskredsen bag finansloven vil nemlig fortsat fjerne konsolideringsfradraget, der hidtil har givet fonde et 25 procents skattefradrag, når de uddeler beløb til almennyttige formål. Det vil koste dansk forskning og kultur 200 millioner.

Sådan lyder vurderingen fra formanden for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher. Han kalder lovforslaget ”forhastet og ugennemtænkt.”

”Det vil ramme dansk forskning, kunst og kultur, fordi de private fonde får færre penge at dele ud af”, udtaler Flemming Besenbacher i et skriftligt svar til Magisterbladet.

Kender ikke konsekvenserne
Han uddyber, at lovforslaget samtidig vil tvinge de private fonde til at bruge mange ressourcer på at undersøge, hvordan de nu bedst kan organisere sig for fortsat at virke mest effektivt til gavn for samfundet, som ifølge ham er deres ypperste opgave.

”Når man ophæver konsolideringsfradraget, vil det på sigt især ramme de mindre almennyttige fonde meget hårdt, og jeg tror ikke, at man virkelig kender konsekvenserne,” forklarer Flemming Besenbacher.

Ønsker fortsat dialog
Birgitte Nauntofte, der er direktør for Novo Nordisk Fonden, udtrykker sig knap så kritisk, men pointerer overfor Magisterbladet, at hun bestemt håber, dialogen om beskatning af fondene ikke stopper her.

”Optimalt for at bevare fondenes uddelinger til almennyttige formål var, at også afskaffelsen af konsolideringsfradraget blev fjernet. Vi håber derfor, at der fremadrettet kan skabes en positiv dialog om, hvordan uddelingerne kan understøttes bedste muligt,” siger Birgitte Nauntofte.

Ny fondsmodel
Flemming Besenbacher opfordrer partierne bag finansloven til at være pragmatiske og gøre, hvad der er godt for Danmark. De private fonde er så stærk en brik i dansk erhvervsliv, at det burde overskygge alt andet, pointerer han.

”Ved at ændre fondsbeskatningsloven, som er en af de mest stabile skattelove i Danmark, skaber man stor usikkerhed om denne ejerform. Dermed svækker man incitamentet til at overdrage virksomheder til fonde. Hvorfor skabe denne usikkerhed?”, siger Carlsbergfondets formand.

Han mener, der bør nedsættes en arbejdsgruppe med de relevante interessenter, som i fællesskab kan udarbejde en ny fondsmodel.

”Jeg forstår godt, at pengene skal findes, men ikke på et så forhastet grundlag,” siger Besenbacher
}