Dansk Magisterforening

Selvcensur blandt magistre vokser

Af Thomas Bøttcher og Pernille Siegumfeldt
Del artikel:

Hver femte ansat har holdt kritik af arbejdspladsen tilbage af frygt for repressalier

Trods øget fokus på ytringsfrihed og meddeleret vælger flere og flere magistre på offentlige og private arbejdspladser at tie i den offentlige debat på grund af chefen.

Det viser en undersøgelse blandt ca. 1.800 DM-medlemmer, som forskere ved Roskilde Universitet og Magisterbladet har foretaget.

I undersøgelsen fortæller 23 pct. af DM’s medlemmer på en offentlig arbejdsplads, at de på grund af deres arbejdsgiver i konkrete tilfælde har afholdt sig fra at ytre sig i den offentlige debat. I 2007 svarede 17. pct. ja til samme spørgsmål.

På privatområdet er antallet af ansatte, der holder sig fra at deltage i den offentlige debat, fordoblet siden 2007.

Forsker: Samfundsproblem
Samtidig viser undersøgelsen, at 20 pct. af alle magistre har holdt kritik tilbage på grund af frygt for repressalier.

Ifølge Rasmus Willig, der forsker i ytringsfrihed ved Roskilde Universitet, er tallene alarmerende.

”Hvis bare hver fjerde af de 20 procent ligger inde med en viden, der kan være afgørende, men holder den tilbage, så er det jo et kæmpe problem. Det amputerer den offentlige debat, hvis viden går tabt, og de politiske beslutninger bliver mindre kvalificerede”.

Læs mere om undersøgelsen i det seneste nummer af Magisterbladet  


}