Dansk Magisterforening

MA: Uklare anbefalinger fra Koch-udvalg

Del artikel:

”Der er tale om uklare anbefalinger, der kan gå begge veje”. Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Magistrenes A-kasse til anbefalingerne til en reform af beskæftigelsesindsatsen, som Carsten Koch-udvalget er kommet med i dag.

Anbefalingerne til en reform af beskæftigelsesindsatsen fra Carsten Koch-udvalget har i løbet af dagen fået både ris og ros, sidstnævnte fra blandt andet professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, der mener, at udvalget lægger op til et opgør med pisk og kontrol til fordel for hjælp til individuel opkvalificering.

Ifølge MA’s formand Frederik Dehlholm, er der imidlertid flere elementer i gruppens anbefalinger, der tværtimod kan pege i retning af en fastholdelse af den hidtidige beskæftigelsespolitik.

”Det er helt afgørende, hvilken grad af selvbestemmelse den ledige får. Udvalget lægger op til, at de ledige skal indplaceres i forskellige grupper a la matchgrupperne i kontanthjælpssystemet. Men det er jo i så fald væsentligt, at man har indflydelse på, hvilken gruppe man havner i. Så når anbefalingen er, at systemet fremover skal lægge op til en individuel indsats, så ser jeg en fare for, at det samtidig indebærer mindre frivillighed og mere kontrol”, siger Frederik Dehlholm.

Et andet eksempel, som kan pege i retning af mindre selvbestemmelse til de ledige, er ifølge Frederik Dehlholm, at ekspertgruppen ønsker at afskaffe de seks ugers selvvalgte uddannelse.

”I stedet for vil man indføre målrettet uddannelse og opkvalificering rettet mod kompetencer i konkrete job. Det lyder jo fint, men hvem skal afgøre, hvilke konkrete job der skal satses på? Der er risiko for, at det, der på overfalden lyder som en fornuftig individuel tilpasning ender med stærkere kontrol, fordi man går tættere på den enkelte”.

Carsten Koch-udvalgets anbefalinger:

• Mere individualiseret indsats
• Ingen ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse
• Fokus fra jobcentre på virksomhedernes behov
• Mindre bureaukrati og krav til proces
• Ny tværgående organisering - LBR og RBR nedlægges. 8-12 nye tværgående arbejdsmarkedsråd
• Nyt refusionssystem for kommuner med fokus på at få folk i job
• Muligvis skal a-kasser spille en større rolle
• Løntilskudsordningen halveres fra 12 til 6 måneder

Læs anbefalingerne her

Læs, hvad DM's formand Ingrid Stage mener om udvalgets anbefalinger

}