Dansk Magisterforening

KVINFOs Mentornetværk reddet

Af Liv Alfast Kretzschmer
Del artikel:

Bevilling på to millioner redder netværket for nydanske kvinder i et år.

Det så ellers skidt ud for KVINFOs mentorprogram, hvor nydanske kvinder bliver matchet med kvinder, som er aktive i det danske samfund. Som omtalt i Magisterbladet nr. 6 sidste år kunne netværket, som har eksisteret i mere end ti år, ikke længere få de satspuljemidler, det plejede. Dermed måtte en succes lukke.

Men med en bevilling fra Socialministeriet på 2 millioner kroner kan KVINFOs Mentornetværk nu fortsætte opgaven med at få nydanske kvinder til at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Erfaringen fra netværket er, at 25 procent af de 3.200 kvinder, der har været mentees, er kommet i arbejde, og mange har med støtte fra deres mentor fået gennemført en uddannelse.

Med finansieringen kan Mentornetværket køre videre med de mentorforløb, der allerede er i gang, og finde mentorer til de 200 kvinder med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, der står på venteliste.

Bevillingen er dog kun en etårig overgangsydelse, som dækker 2014, og KVINFO skal derfor udvikle en plan for, hvordan netværket skal finansieres fra 2015.

Læs interviewet med den brasilianske astrofysiker og den polske biofysiker, som har haft stor glæde af mentornetværket.

}