Dansk Magisterforening

Kvinfo, hvad nu?

Del artikel:

Nina Groes, 35 år og iværksætter, er ansat som ny direktør for KVINFO. Hvilke emner bør hun prioritere? Det har vi bedt fire eksperter give deres bud på.

Nina Groes efterfølger Elisabeth Møller Jensen, der netop er stoppet efter 24 år i jobbet.  Men hvilke emner bør have førsteprioritet for direktøren for det nationale videnscenter og forskningsbibliotek for køn, ligestilling og mangfoldighed? Hun kunne ikke selv finde tid til at svare på spørgsmål fra Akademikerbladet.dk før efter sin tiltrædelse 1. februar. Så her kommer et bud fra fire andre.


Inge Henningsen, kønsforsker, tidligere Københavns Universitet, i dag med tilknytning til Institut for menneskerettigheder:

”Nationalt skal Nina Groes og KVINFO bidrage til at gøre op med den dominerende tankegang, at vi i Danmark har opnået ligestilling. Det er så fjernt fra sandheden, og antagelsen står i vejen for alle fremskridt på området. Det betyder nemlig, at politikerne ikke med ny lovgivning påvirker udviklingen. I stedet overlades det til organisationerne og familierne selv at tage diskussionerne. Barselsorloven til fædrene er et eksempel, sexkøbeloven, der ikke blev til noget, et andet. I Sverige og Norge anerkender man på en helt anden måde, at det offentlige har en rolle at spille for, at ligeløn og flere kvinder på chefgangene bliver en realitet.

Internationalt skal KVINFO være med til at bekæmpe det backlash for ligestillingen, som fx forårsages af reaktionære katolikker, rige muslimske stater samt indflydelsesrige kredse i USA og Østeuropa. Ikke blot forhindrer de fremskridt, de ruller i visse tilfælde udviklingen tilbage. Fx er EU blevet bremset i sit arbejde for at sikre kvinders reproduktive rettigheder. De nordiske lande har ikke i lang tid optrådt med en samlet stemme i ligestillingsarbejdet. Det er på høje tid.

Konkret bør den nye direktør gøre alt for at få mentornetværket genoprettet. Det arbejde er utrolig vigtigt.”


 

Manu Sareen (R), ligestillingsminister:

”Kønsdebatten i Danmark trænger til ny luft, og det håber jeg, at Nina Groes kan bidrage til. Nye stemmer skal på banen. Derfor er jeg også glad for hendes første udmeldinger om at gøre diskussionen vedkommende for alle.

Ligestillingsdebatten ender alt for tit i skyttegravskrig.  Jeg tror, vi skal slå ordentligt fast, at det handler om lige muligheder for alle, og at ligestilling også er relevant for eksempelvis mænd og for unge. Det handler om at fjerne barrierer for lige og frie valg, ikke nødvendigvis om at få presset halvtreds procent kvinder ind i bestyrelseslokalerne.

Det handler ikke om millimeterdemokrati. Og det handler ikke om, at alle skal være ens.

Jeg håber, at den nye direktør vil bruge nye kanaler og metoder til at få alle befolkningsgrupper i tale - og huske ligestillingsemner som mænds usunde livsstil, unges stereotype uddannelsesvalg og ligestilling i etniske minoritetsmiljøer. Og så er det forfriskende med en direktør, der har tætte bånd til erhvervslivet. Det bliver spændende at se, om hun kan bruge dem til at skabe nye interessante alliancer uden at gå på kompromis med målet om mere ligestilling”.


Hans Bonde, professor ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Aktuel med debatbogen ”Fordi du fortjener det – fra feminisme til favorisme”:

”Det første, den nye direktør for KVINFO skal gøre, er at overveje, om KVINFO fortsat er legitim. Kvinder har i dag et lige så stort disponibelt forbrug som mænd, de kompenseres på pensionen for perioder med graviditet, og der er i dag ligeløn for samme arbejdsindsats, hvis man medregner kvinders kortere tilknytning til arbejdsmarkedet i form af deltid, hyppigere sygedage og tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, hvilket Lønkommissionen gjorde klart i 2010. Kigger man på statistikkerne over narkomaner, alkoholikere, udstødte, hjemløse, selvmordere og andre, der trues af at falde gennem samfunds net, er det mestendels mænd. Ikke desto mindre fortsætter KVINFO med at iscenesætte kvinders svaghed og at kæmpe for favoriseringer, der skal sikre kvinder automatisk kønsrepræsentation på alle samfundets topposter som bestyrelsesmedlemmer og professorer.

Det er ikke fair, at skatteyderne skal betale for en organisation, der har som mål at favorisere den ene halvdel af befolkningen. Det er ikke ligestilling. Offentligt støttede organisationer skal gå uhildet til værks. KVINFO’s forsøg på at tage bløde mandetemaer på dagsordenen opfatter jeg som et maternalistisk forsøg på at styre mandesagen. Kunne man forestille sig det modsatte? Næppe.

Det er klart, at der foregår en uacceptabel og modbydelig kvindeundertrykkelse ikke mindst i den tredje verden. Man kunne forestille sig, at KVINFO omdannede sig til en organisation for at støtte sådanne grupper. Alternativt kunne KVINFO med et nyt navn omdannes til en organisation, der byggede på reel ligestilling i betydningen, at dens kvindefavorisering afvikledes og en reel kamp for udvidelse af begge køns livsmuligheder blev sat på dagordenen”.


Lektor Kenneth Reinicke, kønsforsker ved RUC:

”KVINFO skal fortsætte i det gode spor, som allerede er lagt ud. Ikke mindst er de mange projekter i Mellemøsten både vigtige og af høj kvalitet. Herhjemme vil det af strategisk, taktiske årsager være en rigtig god idé, at KVINFO fokuserer lidt mere på mændene. Dels er der mange antifeministiske strømninger i samfundet – mange vil mene, at det er langt ude, at debatten enøjet handler om ”kællinger” - dels er der selvfølgelig en række udfordringer, en pris for maskulinitet, som bør indgå i debatten om ligestilling: Mænd har sværere ved at blive skilt, mænd lever ikke så længe som kvinder og får heller ikke længere så meget uddannelse. Osv. Der er også de ufortjente ”privilegier” ved at være mand, som er en del af billedet: Muligheden for at købe sex, udøve vold og chikane osv. Mænd skal på alle måder opfattes som partnere, hvis man virkelig ønsker at opnå ligestilling.


Det er klogt, at man har ansat en yngre og et i ligestillingssammenhæng ubeskrevet blad - og fra det private erhvervsliv. Hun kan forhåbentlig bære indsatsen et nyt sted hen, når nu politikerne har så stor berøringsangst i forhold til at lovgive på området”.


Læs på www.kvinfo.dk om den KVINFO’s nye direktør Nina Groes.}