Dansk Magisterforening

Barselsbonus er op til OK-parter

Del artikel:

Hvis arbejdsmarkedets parter kan blive enige om barselsbonus til mænd, vil Mette Frederiksen se velvilligt på at give en dispensation for ligebehandlingsloven.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) vil se meget positivt på en henvendelse fra arbejdsmarkedets parter, hvis de ved de kommende overenskomstforhandlinger kan enes om et ønske om at give mænd dispensation fra ligebehandlingsloven, så man kan indføre en økonomisk bonus til fædre, der tager barsel. 

Det kom frem i går under et åbent samråd, hvor både hun og ligestillingsminister Manu Sareen (R) skulle svare på spørgsmål om regeringens planer på fædrebarselsområdet.

For selvom forslagene om øremærket barsel og økonomisk bonus til fædre blev pillet ud af det forrige udkast til en finanslov – til stor skuffelse også for DM´s politiske top – så er Mette Frederiksen fortsat interesseret i, at i hvert fald bonussen bliver indført.
”Regeringen tror fortsat på, at det kunne være et virkningsfuldt instrument for at øge ligestillingen i vores samfund, men vi forhandler ikke finanslov hele året, og vi kunne ikke få flertal for det sidst”, forklarede Mette Frederiksen på samrådet.

Og Manu Sareen supplerede:

”Rapporten fra barselsudvalget pegede på, at økonomien i visse familier kunne betyde, at barselsorloven blev forkortet, fordi det ville blive for dyrt. Derfor er det et udtryk for ansvarlighed, at regeringen ikke forsøgte at tromle forslaget igennem, uanset hvad”, sagde ligestillingsministeren.

}