Til indhold

Nyt direktiv er et skridt mod mere ligeløn

Camilla Gregersen, formand i DM
© Rasmus Kongsgaard
Nyt direktiv er et skridt mod mere ligeløn
0:00 0:00
Af Camilla Gregersen, formand i DM

For nogle år tilbage prøvede DM at skaffe lønoplysninger til en tillidsrepræsentant på Aarhus Universitet. Men arbejdsgiveren nægtede at udlevere oplysningerne, og så er det altså svært at løfte lønsager som tillidsvalgt.

Derfor glæder det mig, at der er landet en aftale om løngennemsigtighed i EU, og at Europa-Parlamentet inden for de kommende måneder som følge af aftalen forventes at vedtage et direktiv, som dikterer mere løngennemsigtighed. Vi har en forventning om, at det vil give os langt bedre mulighed for at vurdere, om man faktisk får det i løn, som man bør have i forhold til niveauet for de kollegaer, som laver tilsvarende arbejde.

Med de nye foranstaltninger foreslås det blandt andet, at:

  • Alle virksomheder skal udarbejde beskrivelser af de objektive kønsneutrale kriterier, som ligger til grund for løndannelsen.
  • Medarbejderen skal have ret til at få udleveret kriterierne samt statistik for gennemsnitslønninger opgjort på køn for de medarbejdere i virksomheden, som udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi.
  • Ansøgere før en ansættelse har ret til at få information om startlønnen eller spændet i lønninger baseret på objektive kønsneutrale kriterier for den pågældende stilling.
  • Arbejdsgiverne ikke længere må spørge om ansøgerens nuværende løn, eller hvilken løn man har fået i tidligere ansættelser.

Det er en rigtig god start, men vi er der ikke endnu.

For det første kan der stadig ske ændringer i de politiske processer, og derudover vil der nok gå et par år, før direktivet kommer ud i virkeligheden og gør jeres arbejde lettere, når I skal skabe jer et lønoverblik.

Det ændrer ikke på, at jeg er virkelig glad for vores samarbejde med EU-parlamentarikerne på dette felt. For ændringen er tiltrængt. Der er nemlig et godt stykke vej til, at der er lige løn for lige arbejde i Danmark.

Som DM’s lønundersøgelser løbende har dokumenteret, så tjener kvinder mindre end mænd på det private arbejdsmarked, når der er renset for anciennitet, uddannelsesbaggrund og branche med videre, og lønforskellen eksisterer også i studiejobbet. Og det er en lønforskel, hvor man ikke kan komme uden om, at lønnen er lavere på grund af køn. Derudover har DM dokumenteret, at der eksisterer en lønforskel mellem homoseksuelle og heteroseksuelle, idet homoseksuelle mænd tjener mindre end heteroseksuelle.

Lønåbenhed er stadig et tabu på nogle arbejdspladser, hvilket er ærgerligt, for vi ved fra forskningen, at mere lønåbenhed giver mere ligeløn, fordi det kan give en pejling af, om der er lønskævheder på arbejdspladsen, der skal rettes op på. Og lønåbenhed gør de tillidsvalgtes arbejde markant lettere.

Jeg ved, at I kæmper for at rette op på skævhederne, og at kampen ofte er hård, og jeg værdsætter meget, at vi sammen skubber på for at få skabt en lønåbenhedskultur på arbejdspladsen, hvor medarbejdere har adgang til den information, de skal bruge for at få en retfærdig løn.

Mere åbenhed vil styrke de generelle vilkår på arbejdsmarkeder, og det vil styrke ligestillingen. Så fortsæt kampen, mens vi venter på EU-direktivet. Og tak for jeres store indsats i det daglige.

Bedste hilsner
Camilla Gregersen
formand i DM

Camilla Gregersen, formand i DM
© Rasmus Kongsgaard