Seks skarpe spørgsmål til klimaministeren om statens klimaindsats

© Klimaministeriet

BIO-redaktionen
Del artikel:

BIO har på baggrund af problemstillinger fremført af eksperter stillet klimaminister Dan Jørgensen (S) en række spørgsmål om statens rolle i løsningen af klimaproblemerne.

Hvorfor vil staten afsætte 16 mia. kroner til CO₂-fangst over en lang periode og ikke i fx fem år, så udviklingen sker hurtigere?

”Det ville ikke være klogt, da markedet endnu ikke er modnet, og vi vil derved ikke kunne udnytte, at markedet for lagring og anvendelse forventes at udvikle sig markant de kommende år.

Den faseopdelte udmøntning skal sikre, at vi sparker markedet i gang samtidigt med, at vi bliver klogere på udviklingen.

Lige nu forventer vi, at kun ganske få udledere kan blive klar med CCS inden 2025.”

Kommer der mere statsstøtte til CO₂-fangst?

”Et bredt flertal i Folketinget står bag puljen på 16 mia. kroner. Det er et ganske stort beløb. Derudover er der med finansloven for 2022 afsat 2,5 mia. kr. mere til CO₂-fangst.

Udspillet til grøn skattereform har også CO₂-fangst med, og udviklingen i klimadagsordenen går meget hurtigt, så jeg afviser ikke noget.”

Skal CO₂-fangst ikke være et krav?

”Vi skal både bruge pisk og gulerod i den grønne omstilling. Det koster at udlede CO₂, der skal betales for EU kvoter til udledning, og vi foreslår, at det også skal koste en grøn skat.

Dertil kommer, at der er mulighed for at producere grønne brændstoffer af den CO₂, man indfanger. Så vi giver nogle skarpe incitamenter og stiller både krav og skaber rammevilkår.”

Skal Danmark satse på at eksportere viden på klimaområdet eller understøtte produktion af grønne brændstoffer med henblik på eksport?

”Vi skal da begge dele. Vi har et mål om 4-6 GW dansk elektrolyseanlæg i 2030, og det vil give os en plads blandt de førende PtX-producerende lande i Europa.

Med potentialet i dansk vindkraft samt med vores knowhow og industri har vi potentiale til at blive en global PtX-aktør.”

Har vi vedvarende energi nok til PtX?

”Vi har givet os selv en bunden opgave. For grøn PtX kræver grøn strøm og også mere, end vi allerede har besluttet. Vi skal bygge meget mere vedvarende energi i Danmark. Både til lands og til vands.

Regeringen har fremlagt et ambitionsniveau, der netop kan sikre, at Danmark producerer vedvarende energi nok til PtX. Og ikke bare til den nødvendige omstilling i Danmark, men også nok til, at Danmark kan bidrage til omstilling af Europa med eksport af grøn energi til vore nabolande.

Regeringen er undervejs med en konkret plan for, hvordan ambitionerne kan indfries.”

Hvordan mindsker man lokal modstand mod vedvarende energi?

”Solceller og vindmøller er ikke altid populære naboer. Derfor har vi bl.a. flere gange besluttet at øge kompensation til naboer.

Vi har styrket bonussen til både naboer og kommuner, når der opstilles vindmøller og solceller, og vi har afsat yderligere midler til at nedbringe sagsbehandlingstiden for klager.

Vi vil fremlægge et redskabskatalog, som udvikles i dialog med Kommunernes Landsforening, for at styrke rammerne for udbygningen af solceller og landvindmøller."

Læs mere i Momentum+

Drivhusgassernes gordiske knude

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje