Så bæredygtige er de vegetabilske olier

© Pexels

Regner Hansen, freelancejournalist
Del artikel:

Palmeolie, sojaolie, solsikkeolie og rapsolie er de fire mest solgte planteolier på verdensmarkedet. Og der er stor forskel på, hvor meget de belaster klima, bruger af vand og optager af jordarealer til dyrkningen.

Jannick Schmidt er professor på Det Danske Center for Miljøvurdering på Aalborg Universitet og rådgiver i konsulentfirmaet 2.0 LCA, der laver livscyklusvurderinger.

Han har lavet en livscyklusvurdering af fem vegetabilske olier, heriblandt palmeolie, sojaolie, solsikkeolie og rapsolie, der er de fire mest solgte på verdensmarkedet.

Analysen viser, at palmeolie og sojaolie belaster klimaet mest, at alle fire planteolier har et negativt nettoforbrug af vand, og at solsikkeolie optager det største jordareal.

Global opvarmning inkl. indirekte ændringer i jordanvendelse og CO2-optag

I ton CO2-ækvivalenter pr. ton vegetabilsk olie:

Palmeolie 4,5

Sojaolie 4,5

Solsikkeolie 3,6

Rapsolie 3,1

Vandforbrug (ifølge vandknaphedsindeks *)

I kubikmeter grundvand/overfladevand pr. ton vegetabilsk olie:

Palmeolie -0,3

Sojaolie -0,3

Solsikkeolie -26

Rapsolie -19

Alle fire vegetabilske olier har et negativt nettoforbrug - dvs. de tilfører mere vand, end de opsuger. Men palmeolie og sojaolie er tæt på nul, mens solsikkeolie tilfører langt mere vand, end den opsuger, hvilket jo må anses for positivt.

Jord, der bliver lagt beslag på

I kvadratmeter pr. ton vegetabilsk olie:

Palmeolie 1.712

Sojaolie 1.712

Solsikkeolie 11.150

Rapsolie 2.352

Analysen blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Journal of Cleaner Production i 2015. Bedre beregningsmetoder og data har ifølge Jannick Schmidt siden da resulteret i, at klimabelastningen fra solsikkeolie og rapsolie er en anelse lavere end det angivne.

Livscykluspåvirkningen fra palmeolie ift. palmeolie med miljøcertificeringen RSPO blev analyseret af Jannick Schmidt i 2020. Den miljøcertificerede palmeolie har 35 procent lavere klimapåvirkning end den konventionelle palmeolie. Årsagen er en mindre andel dyrket på tørvejord, mere brug af teknologi til at opfange biogas i oliemøller samt et større udbytte i forhold til areal for miljøcertificeret palmeolie.

* Vandknaphedsindeks er en internationalt anerkendt målestok vedrørende miljø, der fremkommer ved at sammenholde tilgængeligheden til vand med forbruget af vand. Indekset bliver ofte aktuelt, når forbruget overstiger tilgængeligheden.

}