Grønbog: Kan naturen få lov?

Foto: Karin Majland

I marts 2023 samlede vi forskere, branche- og interesseorganisationer til at debattere en biodiversitetslov ved DM BIO LIVE. Få grønbogen med pointer og gode ideer til løsninger fra dagen.

Hvordan får vi bedre biodiversitet i Danmark – og kan en lov hjælpe?

3 essentielle punkter, der er enighed om:

  • Afsæt mere areal til natur, hvor biodiversiteten kan udvikle sig
  • Ryd op i regler, der gør det besværligt at gøre noget for naturen
  • Skab bedre samarbejde mellem parter med forskellige interesser

Hent pdf af grønbogen her

Foto: Thomas Dahl.

Deltagere i debatten ved DM BIO LIVE

Carsten Rahbek, professor i biodiversitet, Leder af Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Globe Institute, Københavns Universitet og medlem af Biodiversitetsrådet. 

Birgitte Egelund, professor I Miljø- og energiret, juridisk Institut på Aarhus Universitet, og medlem af Biodiversitetsrådet.

Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening.

Thomas K. Sørensen, sektionsleder for Hav hos WWF.

Karen Post Bache, naturchef i Landbrug & Fødevarer.

Ole Lundberg Larsen, underdirektør for Fiskeri og
Bæredygtighed of DFPO (Danmarks Fiskeriforening
Producent Organisation).

Anders Frandsen, direktør for Dansk Skovforening.

Karin Klitgaard, underdirektør hos Dansk Industri,
Miljøpolitik og cirkulær økonomi.

"Forbedring af biodiversiteten er en brændende platform.

Vi har den nødvendige ekspertise og viden om, hvad der skal til, og den viden vil vi bringe frem.

DM opfordrer til, at beslutningstagere og interessenter på området i fællesskab tager ansvar for at finde de bedste løsninger nu og få dem realiseret.

Naturen kalder!"

Gertrud Knudsen, forperson for DM BIO

Camilla Gregersen, forperson for DM – akademisk fagforening

}