Til indhold

Priskomité og formål

Alle indkomne indstillinger til årets to forskningspriser bedømmes af en priskomité, der består af seks personer med en bred faglig baggrund. Formålet med DM’s Forskningspriser at sætte fokus på forskning som en afgørende drivkraft i den samfundsmæssige idéudvikling og tydeliggøre betydningen af fagligt funderet viden.

Forskningspriserne sætter fokus på mangfoldigheden blandt danske forskere og fremhæver gerne debatskabende, kontroversielle ideer, når de er solidt videnskabeligt funderede. Det primære kriterie for at blive prismodtager er, at der skal være tale om fremragende forskning.

"Prisen markerer DM's engagement i forskning som en almen kulturel aktivitet, der gør os klogere på livet og verden - og giver en lejlighed til at glæde os over kollegers inspirerende indsats," siger formanden for priskomitéen Peter Harder.  

Ved priskomiteens bedømmelse tæller det positivt om potentielle prismodtagere har gjort en indsats for at formidle deres forskning til den brede offentlighed eller har arbejdet utraditionelt og på tværs af etablerede discipliner.

Den uafhængige priskomité består af:

Anja Cetti Andersen, lektor, Dark Cosmology Centre, Købehavns Universitet (formand) 
Katja Sønder Tuxen, programmedarbejder, Danmarks Radio
Anne Knudsen, tidligere chefredaktør, Weekendavisen
Susanne Ørum Foss, ledelseskonsulent, Metropol
Mikkel Thorup, professor, Aarhus Universitet

DM præmierer:

  • Den fremragende grundforskning
  • Den kritiske forskning
  • Den nytænkende anvendelse af forskningsresultater

Én pris uddeles til en forsker inden for naturvidenskab og teknologi, én pris til en forsker inden for samfundsvidenskab og humaniora. Priserne uddeles først og fremmest som en anerkendelse af en fremragende forskningsindsats og med følger 50.000 kroner (skattepligtigt).