Nye tendenser inden for skov fra Union of European Foresters’ årsmøde

© Vivian Kvist Johannsen

Lars Delfs Mortensen, skov og landskabsingeniør i Aalborg Kommune, næstforperson i DM BIO-udvalget
Del artikel:

UEF (Union of European Foresters) afholdte årsmøde i Färna, Sverige. Heldagsseminaret 'Is it possible to increase biodiversity in production forest?' blev efterfulgt af ekskursion til Färna Ecopark, hvor målet er at forøge naturværdier i samspil med fortsat produktion.

Skov og landskabsingeniør Bo Kristiansen og biolog Marianne Kristiansen fortæller her deres indtryk af konferencen og en perspektivering på den rolle, UEF og DM BIO kan spille for hinanden i fremtiden.

Hvad har været det bedste ved årets arrangement?

Bo Kristiansen: Udvidelse og fastholdelse af det fagprofessionelle netværk, samt at vi nogle gange skal være “better than nature”. Altså skubbe på de naturlige processer.

Marianne Kristiansen: Narrativet – opmærksomhed på, hvordan vi italesætter vores projekt (bedre og mere natur), at vi holder op med at tænke det i økonomiske termer og får en forståelsesramme til ’noget andet’ med et andet formål.

Hvad har I fået mest ud af?

Bo Kristiansen: Indblik i andre landes og kollegers måde at håndtere den samme problemstilling på inden for biodiversitetskrisen.

Marianne Kristiansen: Nødvendigheden af at ændre den måde, vi kommunikerer på i vores eget arbejde. Nødvendigheden af, at vi som dygtige fagpersoner involverer os - også på den europæiske scene - så de store politiske beslutninger bliver truffet på fagligt funderet grundlag og ikke kun på baggrund af holdninger.

Hvad var den største aha-oplevelse eller overraskelse?

Bo Kristiansen: Oversvømmet gran angribes ikke af Thypograf-biller. Det er skovbrugets største frygt ift. dødt ved og dermed skadevoldere, der kan angribe levende produktionsskov. Det kan altså løses biologisk under rette omstændigheder.

Stort fokus på asp som nøgleløvtræ-art, fordi den hurtigt kan skabe resultater. Den er hurtigt voksende og har forholdsvis kort levetid, inden den begynder at nedbrydes. Arten bør indarbejdes i eget arbejde og anbefalinger vedr. skovrejsning.

Marianne Kristiansen: Biodiversitet måles på arter, der flytter sig, altså fugle og insekter, frem for de mere statiske planter og svampe. Det giver en hurtigere respons og flytter fokus fra det enkelte areal til landskabsperspektiv.

DM BIO/DM DSL’s fremtidige rolle i og muligheder med UEF:

Deltagerne var enige om, at UEF og det europæiske skovbrug står i samme situation som det danske, nok nogle år efter, da flere medlemslande leverer vægtige bidrag til de respektive landes BNP og i højere grad kan ’retfærdiggøre’ skovbrug som industri.

Der er analoge problemstillinger ift. biodiversitetskrise og et pres på især statslige skovbrug om at ændre fokus. Man oplever samtidig, der skal leveres på en klimadagsorden, både ift. at sikre CO2-optag, men i lige så høj grad at udnytte ressourcen bedre og mere cyklisk.

UEF har et brohoved i Bruxelles og sidder normalt med i forskellige advisory boards. Årsmøderne har jævnligt haft politiske besøg fra EU-Kommissionen. Pt. er strukturen dog under omdannelse, så alt er lidt ’oppe i luften’, men UEF er fortsat en oplagt partner ift. at søge indflydelse på europæisk natur og klimapolitik.

Ift. DM DSL/FSL specifikt giver det mening at være med til at fremtidssikre et bæredygtigt skovbrug i pagt med naturen i og omkring dyrkningsarealerne – og sikre, at skovbruget drives af professionelle. Her er UEF en oplagt måde at sikre fremtidig indflydelse på skovens rolle i natur og klimapolitikken og samtidig en måde at præge skovbruget indefra på et europæisk plan.

Qua DM BIO’s strategi og skovbrugets nuværende status og position i Danmark ligger vores rolle mere i at lære fra os af de senere års erfaringer og relationen til den fremtrædende problemstilling, vi har omkring arealanvendelse (Fremtidens arealkabale).

DM BIOs mission er at bringe medlemmernes faglige viden i spil for at kvalificere samfundsdebatten. Her mere specifikt debatten og udvikling af et anderledes mindset i en faglig gruppe, der administrer og drifter en på europæisk plan meget betydelig arealandel.

Seneste artikler

Læs alle artikler

Akademikerbladet

Akademikerbladet.dk

Genveje