Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Bemyndigelse TR i staten

Som tillidsrepræsentant er du DM på arbejdspladsen, og der er faste rammer for, hvad du må indgå aftaler om.

På statens område har du som tillidsrepræsentant bemyndigelse til at forhandle og indgå aftaler om:

 • Løn og tillæg i henhold til overenskomsten
 • Overordnede principper og politikker for lokal løndannelse
 • Alle former for retningslinjer inden for Aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner
 • Forhandling af tillæg og indplacering i interval for specialkonsulenter og chefkonsulenter uden personaleansvar, der beder om din assistance
 • Individuelle aftaler om frivillig fratræden og seniorordninger
 • Arbejdstid
 • Hjemmearbejde
 • Ansættelse på særlige vilkår
 • Godkendelse af tillægsaftaler for docenter ved professionshøjskoler, erhvervsakademier m.fl.
 • Godkendelse af tillægsaftaler for eksterne lektorer ved universiteter m.fl.

Du er ikke bemyndiget til at indgå aftaler om:

 • Indbetaling af pensionsbidrag til anden pensionsordning end MP Pension
 • Tillæg, der ikke reguleres som øvrige løndele
 • Tillæg til chefer, der er personaleleder for en eller flere AC’ere
 • Åremålsansættelse
 • Fravigelse af overenskomstens sats for honorering af merarbejde ved professionshøjskoler

Du kan dog efter en konkret vurdering blive bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler om ovenstående.

Det er en generel forudsætning for bemyndigelsen, at du holder dig i tæt kontakt til DM’s sekretariat, og at du følger de retningslinjer og politikker, der udstikkes af DM. Husk også, at du skal sende en kopi af alle indgåede aftaler til DM.

Brug DM's sekretariat til sparring, spørgsmål og vejledning – hellere en gang for meget end en gang for lidt. Det gælder selvfølgelig også, hvis du bliver i tvivl om rækkevidden af din bemyndigelse.